/Home/                                      
  
ข้อมูลทั่วไป  
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติ (History)
  วิสัยทัศน์(vision)
  อำนาจหน้าที่ (Authorities)
  ที่ตั้งอาณาเขต (Boundary)
  แนะนำโคราช (VDO)
  ทำเนียบส่วนราชการ
  ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนการตรวจราชการ
  ข้อมูลสำหรับประชาชน 45กลุ่มเรื่องและ 32 ตัวชี้วัด
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  ศูนย์ดำรงธรรม
กลุ่มยุทธศาสตร์ จว.  
  ตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา  
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี 2557-60  
ปราบปรามทุจริต  
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
  คู่มือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  ความรู้กฏหมาย ป.ป.ท.
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริต
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ
  บทสรุปยุทธศาสตร์ชาติฯ

ตรวจสอบภายใน จว.  
  กฏบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา
download   
  แบบขอมีบัตร(ผู้รับบำนาญ-บำเหน็จ)
  แบบขอมีบัตร จนท.ของรัฐ
  แบบขอมีเหรียญราชการชายแดน
  แบบฟอร์มมีบัตร์พิทักษ์เสรีชน
  รายละเอียดโครงการใหม่
บริการ  
  สรุปผลการจัดซื้อจัีดจ้างปี 2553-2554
  ข่าวประกวดราคา(Bidding)
  ตำแหน่งงานว่าง
  แผนที่เว็บไซต์ (Site Map)
แบบสำรวจความเห็น  
ความพึงพอใจในการให้บริการทาง web site จังหวัด?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรแก้ไข

ดูการสำรวจย้อนหลัง
สถิติผู้เยี่ยมชม  

ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 107.22.46.150
คุณเข้าชมลำดับที่ 9807448
 หน้าแรก

                     ข้อมูลทั่วไป
                           ประวัติ (History)
                           วิสัยทัศน์ (Vision)
                           ผู้บริหาร (Administrator)
                           ยุทธศาสตร์ (Strategy)
                           อำนาจหน้าที่ (Authorities)
                           ที่ตั้งอาณาเขต (Boundary)
                           วาระผู้บริหาร (Administrator2)
                     บริการ
                           บุคลากร (Personnal)
                           งบประมาณ (Budget)
                           สรุปผลงาน (Summary)
                           ข่าวประชาสัมพันธ์ (News)
                           ข่าวประกวดราคา (Bidding)
                           แบบฟอร์มต่าง ๆ (Forms)
                           ถาม - ตอบ (FAQs)
                           กระดานข่าว (Webboard)
                           บริการใสสะอาด (Clean)
                           สมุดเยี่ยมชม (Guestbook)
                           สนทนาออนไลน์ (Chat)
                           เว็บเมล์ (Web Mail)
                           แผนที่เว็บไซต์ (Site Map)
                           สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
                     สินค้าโอทอป
                     สถานที่ท่องเที่ยว
                     บอกเล่าเก้าสิบสิบ
                     บริการออนไลน์
                     รวมลิงค์
                           ภูธรจังหวัดนครราชสีมา
                           สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
                           สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
                           สนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
                           สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
                           สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
                           สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา
                           สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

ผู้บริหารจังหวัด  
governor


รวมลิงค์ที่น่าสนใจ  
  ภูธรจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
  สนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
more...
banner  

รายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้

พยากรณ์อากาศ   
              จังหวัดนครราชสีมา
              ศาลากลางจังหวัด ถนนมหาดไทย จ.นครราชสีมา  โทรศัพท์ : 0-4424-3798  โทรสาร : 0-4425-5070
              อีเมล์ : nakhonratchasima@moi.go.th