/Home/                                      
  
ข้อมูลทั่วไป  
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติ (History)
  วิสัยทัศน์(vision)
  อำนาจหน้าที่ (Authorities)
  ที่ตั้งอาณาเขต (Boundary)
  แนะนำโคราช (VDO)
  ทำเนียบส่วนราชการ
  ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนการตรวจราชการ
  ข้อมูลสำหรับประชาชน 45กลุ่มเรื่องและ 32 ตัวชี้วัด
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  ศูนย์ดำรงธรรม
กลุ่มยุทธศาสตร์ จว.  
  ตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา  
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี 2557-60  
ปราบปรามทุจริต  
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
  คู่มือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  ความรู้กฏหมาย ป.ป.ท.
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริต
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ
  บทสรุปยุทธศาสตร์ชาติฯ

ตรวจสอบภายใน จว.  
  กฏบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา
download   
  แบบขอมีบัตร(ผู้รับบำนาญ-บำเหน็จ)
  แบบขอมีบัตร จนท.ของรัฐ
  แบบขอมีเหรียญราชการชายแดน
  แบบฟอร์มมีบัตร์พิทักษ์เสรีชน
  รายละเอียดโครงการใหม่
บริการ  
  สรุปผลการจัดซื้อจัีดจ้างปี 2553-2554
  ข่าวประกวดราคา(Bidding)
  ตำแหน่งงานว่าง
  แผนที่เว็บไซต์ (Site Map)
แบบสำรวจความเห็น  
ความพึงพอใจในการให้บริการทาง web site จังหวัด?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรแก้ไข

ดูการสำรวจย้อนหลัง
สถิติผู้เยี่ยมชม  

ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 107.22.46.150
คุณเข้าชมลำดับที่ 9807453
 หน้าแรก
  กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งกับหน่วยงานเจ้าของประกาศ 
วันที่ประกาศ
รายการ
ซื้อเอกสาร
ยื่นซอง
2558-07-21
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 20 - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 4 สิงหาคม 2558
2558-07-21
ประกาศผลสอบราคาจ้างติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารหลวงพ่อคูน ปริสุทโธ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-21
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อโลหะยึดตึงกระดูกสันหลังระบบ Pedicular Screw ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-21
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาทำลายเม็ดเลือดแดง ฯ จำนวน 200 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 20 - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 4 สิงหาคม 2558
2558-07-21
ประกาศผลสอบราคาซื้อสายให้ออกซิเจนไหลผ่านชนิดหัวเกลียว จำนวน 80,000 เส้น ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-21
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจชนิด 2 เฟท พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-21
ประกาศสอบราคาซื้อตัวกรองชนิดประสิทธิภาพสูง จำนวน 500 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 20 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2558 วันที่ 20 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2558
2558-07-21
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำชนิดกระบอกฉีด สำหรับทารกแรกเกิด จำนวน 6 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-21
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันและออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดติดตามต่อเนื่อง จำนวน 2 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-21
ประกาศผลประกวดราคาซื้อข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 50 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-21
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลศัลยกรรมพร้อมวิดีทัศน์ จำนวน 1 กล้อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2558 วันที่ 6 สิงหาคม 2558
2558-07-21
ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-21
ประกาศผลสอบราคาซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 25 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-21
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องมือถ่างกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 2 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-21
ประกาศยกเลิกผลสอบราคาซื้อไหมเย็บสำหรับเส้นเลือด จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-21
ประกาศผลสอบราคาซื้อชุดอภิบาลทารกแรกเกิดพร้อมให้ความอบอุ่นและช่วยชีวิต จำนวน 3 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-20
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 21 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2558 วันที่ 21 กรกฎาคม 2558
2558-07-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปื้ด หมู่ที่6ฯ ของ อบต.หนองขาม วันที่ 17 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2558 วันที่ 17 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2558
2558-07-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองขาม วันที่ 17 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2558 วันที่ 17 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2558
2558-07-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ และก่อสร้างขยายถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.หนองขาม วันที่ 17 กรฎาคม - 3 สิงหาคม 2558 วันที่ 17 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2558
2558-07-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านโนนพะไล หมู่ที่4ฯ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม วันที่ 17 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2558 วันที่ 17 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2558
2558-07-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านหนองนกนกคุ้ม หมู่7ฯ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม วันที่ 17 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2558 วันที่ 17 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2558
2558-07-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านหนองปื้ด หมู่8 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนิงขาม วันที่ 17 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2558 วันที่ 17 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2558
2558-07-20
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 5 โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว วันที่ 20 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2558 วันที่ 20 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2558
2558-07-20
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด วันที่ 17 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2558 วันที่ 10 สิงหาคม 2558
2558-07-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางวาสนาฯ ของ เทศบาลตำบลไทรโยงไชยวาล วันที่ 17 กรฎาคม - 3 สิงหาคม 2558 วันที่ 17 กรฎาคม - 3 สิงหาคม 2558
2558-07-20
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกติดไฮโดลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด วันที่ 17 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2558 วันที่ 7 สิงหาคม 2558
2558-07-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศฯ จำนวน 4 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 20 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2558 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558
2558-07-20
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ของ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 17 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2558 วันที่ 17 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2558
2558-07-20
ประกาศประกวดราคาจ้างการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฯ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 17 กรกฎาคม - 22 กรกฎาคม 2558 วันที่ 7 สิงหาคม 2558
2558-07-20
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 17 กรกฎาคม - 22 กรกฎาคม 2558 วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
2558-07-20
ประกาศสอบราคาซื้อสายยางประกอบชุดระบบการไหลเวียนโลหิตภายนอกร่างกาย จำนวน 500 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2558 วันที่ 6 สิงหาคม 2558
2558-07-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 7 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสีมามงคล วันที่ 16 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2558 วันที่ 16 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2558
2558-07-20
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักผู้ป่วยแบบนอน จำนวน 1 เครือง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2558 วันที่ 4 สิงหาคม 2558
2558-07-20
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 5 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2558 วันที่ 4 สิงหาคม 2558
2558-07-20
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา สำหรับทารกแรกเกิด จำนวน 4 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2558 วันที่ 5 สิงหาคม 2558
2558-07-20
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องหมุนปั่นเหวี่ยง จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2558 วันที่ 5 สิงหาคม 2558
2558-07-20
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดปริมาตรลมสำหรับใช้กับเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 9 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2558 วันที่ 3 สิงหาคม 2558
2558-07-20
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2558 วันที่ 4 สิงหาคม 2558
2558-07-20
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 เตียง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 กรฎาคม - 6 สิงหาคม 2558 วันที่ 6 สิงหาคม 2558
2558-07-20
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 1 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร วันที่ 15 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2558 วันที่ 15 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2558
2558-07-20
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่พร้อมวิดีทัศน์ จำนวน 1 เครือง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 13 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2558 วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
2558-07-20
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 13 กรฎาคม -11สิงหาคม 2558 วันที่ 11 สิงหาคม 2558
2558-07-20
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 13 กรฎาคม - 4 สิงหาคม 2558 วันที่ 4 สิงหาคม 2558
2558-07-17
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 14,000 ครั้ง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 กรกฎาคม - 24 กรกฎาคม 2558 วันที่ 3 สิงหาคม 2558
2558-07-17
ประกาศประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง จำนวน 102,990 คู่ ของ ยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2558 วันที่ 5 สิงหาคม 2558
2558-07-17
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกรดฯ จำนวน 1 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอน วันที่ 16 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 16 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558
2558-07-17
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านสวนหมาก-พรมราช ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม - -
2558-07-17
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลนครรราชสีมา วันที่ 4 สิงหาคม - 17 กรกฎาคม 2558 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
2558-07-17
ประกาศจำหน่ายแพะทดลอง จำนวน 21 ตัว ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน วันที่ 3 สิงหาคม 2558 -
2558-07-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง คสล.บ้านปอแดง หมู่4 ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง วันที่ 15 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 16 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558
2558-07-17
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด วันที่ 15 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558 วันที่ 4 สิงหาคม 2558
2558-07-17
ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างกำแพงดิน คสล.,ห้องน้ำและอื่นๆ ของ การเคหะแห่งชาติ - -
2558-07-16
ประกาศยกเลิกซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ - -
2558-07-16
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายสามแยกป่ายูคาลิปตัสฯ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 15 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2558 วันที่ 15 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2558
2558-07-16
ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้าง ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง - -
2558-07-16
ประกาศสอบราคาโครงการขยายทางเท้าบริเวณหน้าไปรษรีย์แยกถนนรื่นฤดีหมู่4 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ วันที่ 15 กรกฎาคม - 24 กรกฎาคม 2558 วันที่ 27 กรกฎาคม 2558
2558-07-16
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเทฐานยึด จำนวน 8 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ วันที่ 15 กรกฎาคม - 24 กรกฎาคม 2558 วันที่ 16 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558
2558-07-16
ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลพระทองคำ - -
2558-07-16
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล14 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจิก วันที่ 15 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2558 วันที่ 15 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2558
2558-07-16
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ของ สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง วันที่ 15 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2558 วันที่ 15 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2558
2558-07-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อเมนประปาข้างถนนเทศบาล4ฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย วันที่ 15 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2558 วันที่ 15 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2558
2558-07-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อเมนประปา ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย วันที่ 15 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2558 วันที่ 15 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2558
2558-07-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย วันที่ 15 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 15 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558
2558-07-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล8ฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย วันที่ 15 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 15 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558
2558-07-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างถนนเทศบาล3ฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย วันที่ 15 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 15 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558
2558-07-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างถนนเทศบาล1ฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย วันที่ 15 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 15 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558
2558-07-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนเทศบาล2ฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย วันที่ 15 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 15 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558
2558-07-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนเทศบาล1ฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย วันที่ 15 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 15 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558
2558-07-16
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลนครรราชสีมา วันที่ 16 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2558 วันที่ 16 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2558
2558-07-16
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 15 กรกฎาคม - 22 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
2558-07-16
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง วันที่ 14 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 14 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558
2558-07-16
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 14 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 14 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558
2558-07-16
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 วันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558
2558-07-16
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ วันที่ 10 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558 วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
2558-07-16
ประกาศผลสอบราคาซื้อโลหะแผ่นดามกระดูกและสกรูยึดกระดูก จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-16
ประกาศผลประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 กล้อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-16
ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว แบบคอมแพคหรือโมดูล จำนวน 1 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-15
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2558 วันที่ 14 สิงหาคม 2558
2558-07-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน วันที่ 14 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
2558-07-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ วีไอพี่ 2 ชั้น จำนวน 6 คัน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส วันที่ 14 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2558 วันที่ 14 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2558
2558-07-15
ประกาศสอบราคาซื้อห้องเคมีโรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) จำนวน 24 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลนครรราชสีมา วันที่ 14 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 15 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558
2558-07-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการประเภทถนน คสล.และประเภทงานถนนลูกรัง หินคลุก จำนวน 11 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ วันที่ 25 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2558 วันที่ 25 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2558
2558-07-15
ประกาศผลสอบราคาซื้อซื้อ TEST TUBE จำนวน 1,080,000 Pc. - -
2558-07-15
ประกาศผลสอบราคาซื้อสไลด์เคลือบประจุบวก จำนวน 150 กล่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-15
ประกาศผลประกวดราคาถุงรองรับอุจจาระสำหรับผู้ป่วยมีทวารเทียมฯ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-15
ประกาศผลสอบราคาซื้อหลอดทดสอบสำหรับเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ จำนวน 60 กล่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-15
ประกาศผลการประมูลขายทอดตลาดเสื่อมสภาพครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 247 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1,403 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-14
ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน 360 ใบ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ วันที่ 14 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 14 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558
2558-07-14
ประกาศสอยราคาจ้างเหมาโครงการขุดสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่8 บ้านโนนทองฯ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ วันที่ 14 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 27 กรกฎาคม 2558
2558-07-14
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่5 บ้านแหลมรวกฯ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ วันที่ 14 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 14 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558
2558-07-14
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่1 บ้านโคกศิลาฯ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ วันที่ 14 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 14 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558
2558-07-14
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3 บ้านพันธ์สงวนฯ จำนวน 3 สายทาง ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ วันที่ 14 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 14 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558
2558-07-14
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง วันที่ 13 กรกฏาคม - 21 กรกฏาคม 2558 วันที่ 29 กรกฏาคม 2558
2558-07-14
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 10 ของ ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลขามสมบูรณ์ วันที่ 13 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 13 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558
2558-07-14
ประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอิกส์โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโนนงิ้ว ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง วันที่ 13 กรกฏาคม - 21 กรกฏาคม 2558 วันที่ 29 กรกฏาคม 2558
2558-07-14
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลเทพาลัย วันที่ 13 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
2558-07-14
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในบ้านดอนขวาง ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง วันที่ 13 กรกฏาคม 2558 - 21 กรกฏาคม 2558 วันที่ 29 กรกฏาคม 2558
2558-07-14
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุม อบต.สีสุกฯ ของ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก วันที่ 13 กรกฎาคม - 24 กรกฎาคม 2558 วันที่ 13 กรกฎาคม - 24 กรกฎาคม 2558
2558-07-14
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคันดินสายป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 ของ อบต.ทัพรั้ง วันที่ 13 -21 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
2558-07-14
ประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง วันที่ 13 กรกฏาคม - 21 กรกฏาคม 2558 วันที่ 29 กรกฏาคม 2558
2558-07-14
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในบ้านตะเตียนงาม หมู่ที่13 ของ ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลทัพรั้ง วันที่ 13 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
2558-07-14
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง วันที่ 13 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
2558-07-14
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในบ้านเดิ่นตะโก คุ้มเดิ่นหิน หมู่ที่4 ของ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง วันที่ 13 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
2558-07-14
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้านทัพรั้ง บ้านทัพรั้ง หมู่ที่ 1 ของ อบต.ทัพรั้ง วันที่ 13 - 21 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
2558-07-14
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้านกุดตาดำ หมู่ที่2 ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง วันที่ 31 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
2558-07-14
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ , ปรับปรุงฯ , ซ่อมแซมฯ รวมจำนวน 5 โครงการ ของ อบต.หนองหอย วันที่ 13 - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 13 - 27 กรกฎาคม 2558
2558-07-14
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างหลังคาคุมเวทีกลาง ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลโชคชัย ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย วันที่ 13 กรกฎาคม - 22 กรกฎาคม 2558 วันที่ 3 สิงหาคม 2558
2558-07-14
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างติดตั้งเสาไฟไฮแมสท์ บริเวรสนามกีฬากลางหน้าเทศบาลตำบลโชคชัย ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย วันที่ 13 กรกฎาคม - 22 กรกฎาคม 2558 วันที่ 3 สิงหาคม 2558
2558-07-14
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างเวทีกลาง ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลโชคชัย ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย วันที่ 13 กรกฎาคม - 22 กรกฎาคม 2558 วันที่ 3 สิงหาคม 2558
2558-07-14
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างเวทีกลาง ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลโชคชัย ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย วันที่ 13 กรกฎาคม - 22 กรกฎาคม 2558 วันที่ 3 สิงหาคม 2558
2558-07-14
ประกาศประกวดราคาซื้อCassetteบรรจุสารละลายไฮโดรเจนเพอร์อ๊อกไซด์ จำนวน 800 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา วันที่ 13 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
2558-07-14
ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุดลหิตชนิดสี่ถุง ขนาด 450 ซีซี จำนวน 15,000 ถุง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 13 กรกฎาคม - 24 กรกฎาคม 2558 วันที่ 4 สิงหาคม 2558
2558-07-14
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 14กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 14กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558
2558-07-14
ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงสะพานข้ามห้วยคะคาง จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 8 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2558 วันที่ 8 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2558
2558-07-14
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คน ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 7 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558 วันที่ 7 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558
2558-07-14
ประกาศผลสอบราคาซื้ออุปกรณช่วยในการบริหารปอด จำนวน 1330 ชิ้น ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-13
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 13 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
2558-07-13
ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 5 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา วันที่ 10กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558 วันที่ 10กรกฎาคม - 22 กรกฎาคม 2558
2558-07-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า วันที่ 10กรกฎาคม - 24 กรกฎาคม 2558 วันที่ 10กรกฎาคม - 24 กรกฎาคม 2558
2558-07-13
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร จำนวน 3 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ วันที่ 10กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558 วันที่ 10,14,15,16,17,20,21,22,23,24 กรกฎาคม 2558
2558-07-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันฯ จำนวน 53 วันทำการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย วันที่ 10 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558
2558-07-13
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเสาธงชาติ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด - -
2558-07-13
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองหอย ซอย1 ถึงถนนเลียบทางรถไฟ หมู่ที่3 จำนวน 1 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง - -
2558-07-13
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลใหม่ วันที่ 10 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
2558-07-13
ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วม โรงเรียนโยธินนุกูล จำนวน 1 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม วันที่ 10 กรกฎาคม - 15 กรกฎาคม 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม - 15 กรกฎาคม 2558
2558-07-13
ประกาศประมูลราคาให้ค่าตอบแทนรับจ้างเก็บขนสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย - วันที่ 9 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558
2558-07-13
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสเตอร์ริไลท์ Plasma จำนวน 1 ชุด ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 10 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558
2558-07-13
ประกาศประกวดราคาจ้างขยายต่อเติมอาคารสำนักงาน ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 10 กรกฎาคม - 15 กรกฎาคม 2558 วันที่ 21 กรกฎาคม 2558
2558-07-13
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน 7 ประเภท ของ โรงพยาบาลโชคชัย - -
2558-07-13
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 10กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2558 วันที่ 10กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2558
2558-07-13
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 10 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2558 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
2558-07-13
ประกาศแจ้งขยายระยะเวลาการจำหน่ายเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้นแบบ A4 และแบบ A3ฯ ของ การเคหะแห่งชาติ - -
2558-07-13
ประกาศสอบราคาซื้อกระบอกฉีดยาอินซูลิน จำนวน 419,000 ชิ้น ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 6 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558
2558-07-13
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินในเด็ก จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา - -
2558-07-13
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องตัดแต่งแบบพิมพ์ฟัน จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-13
ประกาศผลสอบราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิค จำนวน 2 เตียง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-13
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-13
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-13
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-13
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตตั้งพื้นแบบสองระบบ จำนวน 9 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-13
ประกาศผลสอบราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-13
ประกาศผลสอบราคาซื้อชุดช่วยหายใจชนิดบีบมือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 500 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-13
ประกาศผลสอบราคาซื้อชุดข้อเทียมทางมะเร็งกระดูกต้นขาทั้งหมดแบบใช้หรือไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 1 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-13
ประกาศผลสอบราคาซื้อสายนำเลือด จำนวน 8000 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-10
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 16 โครงการ ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน 9 กรกฎาคม 2558 - 17 กรกฎาคม 2558 27 กรกฎาคม 2558 - 3 สิงหาคม 2558
2558-07-10
ประกาศประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง วันที่ 9 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2558 วันที่ 3 สิงหาคม 2558
2558-07-10

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 2 โครงการ ของสำนักงานเทศบาลตำบลไพล

 

 

 

 

10 กรกฎาคม 2558 - 22 กรกฎาคม 2558 10 กรกฎาคม 2558 - 22 กรกฎาคม 2558
2558-07-10
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบฐานแผ่ฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง วันที่ 9 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558 วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
2558-07-10
ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาเทศบาล จำนวน 5 โครงการ ของสำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย 9 กรกฎาคม 2558 - 23 กรกฎาคม 2558 9 กรกฎาคม 2558 - 23 กรกฎาคม 2558
2558-07-10
ประกาศสอบราคาจ้างฯ จำนวน 3 โครางการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลพระทองคำ วันที่ 9 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558 วันที่ 9 กรกฎาคม - 22 กรกฎาคม 2558
2558-07-10
ประกาศสอบราคตาจ้างปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนอบอุ่นพัฒนา จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานเทศบาลนครราชสีมา 1 กรกฎาคม 2558 - 23 กรกฎาคม 2558 13 กรกฎาคม 2558 - 27 กรกฎาคม 2558
2558-07-10
ประกาศสอบราคาซื้อรายการเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าสู่ร่างกายจากกระบอกฉีดยาขนาดเล็ก จำนวน 24 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา 9 กรกฎาคม 2558 - 23 กรกฎาคม 2558 23 กรกฎาคม 2558 - 24 กรกฎาคม 2558
2558-07-10
ประกาศสอบราคาซื้อตัวกรองแยกพลาสมา จำนวน 150 อัน ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 9 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558
2558-07-10
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานสาธรณสุขจังหวัดนครราชสีมา 9 กรกฎาคม 2558 - 14 กรกฎาคม 2558 20 กรกฎาคม 2558 - 3 สิงหาคม 2558
2558-07-10
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดตาพร้อมเครื่องบันทึกถ่ายภาพวีดิทัศน์ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 9 กรกฎาคม - 14 กรกฎาคม 2558 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558
2558-07-10

ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะ จำนวน 210 ถัง ของที่ทำการองค์การบิหารส่วนตำบลนางรำ

 

 

9 กรกฎาคม 2558 - 22 กรกฎาคม 2558 10 กรกฎาคม 2558 - 22 กรกฎาคม 2558
2558-07-10
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 8 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 27 กรกฎาคม 2558
2558-07-10
ประกาศสอบราคาซื้อรายการจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 8 กรกฎาคม 2558 - 23 กรกฎาคม 2558 23 กรกฎาคม 2558 - 24 กรกฎาคม 2558
2558-07-10
ประกาศสอบราคาซื้อรายการเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครืื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาล จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา 8 กรกฎาคม 2558 - 27 กรกฎาคม 2558 27 กรกฎาคม 2558 - 28 กรกฎาคม 2558
2558-07-10
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างฯ ของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 9 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558 วันที่ 9 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558
2558-07-10
ประกาศสอบราคาซื้อระบบคีย์การ์ดพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุด ของ สำนักงานอธิการบดี 1 กรกฎาคม 2558 - 15 กรกฎาคม 2558 1 กรกฎาคม 2558 - 15 กรกฎาคม 2558
2558-07-10
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่ิสร้างประปาผิวดินขนาดกลาง ของ สำนักงานเทศบาลตำบลพันดุง - -
2558-07-10
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติ จำนวน 12 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-10
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตร จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-10
ประกาศผลรายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 5 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา - -
2558-07-10
ประกาศผลสอบราคาซื้อเตียงคลอดไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ของ โรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา - -
2558-07-09

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

วันที่ 9 กรกฎาคม - 15 กรกฎาคม 2558 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558
2558-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกฯ ของ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ วันที่ 8 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2558 วันที่ 8 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2558
2558-07-09
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 8 กรกฎาคม- 21 กรกฎาคม 2558 วันที่ 8 กรกฎาคม- 20 กรกฎาคม 2558
2558-07-09
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองหอย ซอย1ฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง วันที่ 8 กรกฎาคม- 16 กรกฎาคม 2558 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
2558-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำถ้วยรางวัลสำหรับการประกวดต้นเทียนฯ จำนวน 7 รายการ ของสำนักงานเทศบาลนครราชสีมา วันที่ 9 กรกฎาคม- 22 กรกฎาคม 2558 วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
2558-07-09
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงระบายน้ำภายในชุมชนบ้านพักทหารหนองไผ่ล้อมฯ ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 8 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2558 วันที่ 27 กรกฎาคม 2558
2558-07-09
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำภายในชุมชนบ้านพักทหารหนองไผ่ล้อม ของสำนักงานเทศบาลนครราชสีมา วันที่ 8กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2558 วันที่ 27กรกฎาคม 2558
2558-07-09
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ของ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 7 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558 วันที่ 7 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558
2558-07-09
ประกาศสอบราคารายการชุดวัดความดันสัญญาณชีพผู้ป่วยจำนวน2,600อัน ของโรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา วันที่ 8 กรกฎาคม-21 กรกฎาคม2558 วันที่ 21 กรกฎาคม - 22 กรกฎาคม 2558
2558-07-09
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 16 รายการ ของสำนักงานเทศบาลนครราชสีมา วันที่ 6 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2558 วันที่ 6 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2558
2558-07-09
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฉีดสารทึบแสงรังสี1หัวฉีดแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 6 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558 วันที่ 23 กรกฎาคม - 24 กรกฎาคม 2558
2558-07-09
ประกาศผลสอบราคาซื้อแผ่นดามกระดูกขนาดเล็กฯ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-09
ประกาศสอบราคารายการแผ่นทดสอบทางเคมีสำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำ จำนวน 2,460 กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราช - -
2558-07-08
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสแกนเส้นเลือด จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 กรกฎาคม - 24 กรกฎาคม 2558 วันที่ 24 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558
2558-07-08
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคุกบ้านซาดจำนวน 1 โครงการ ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง วันที่ 7 กรกฎาคม- 20 กรกฎาคม 2558 วันที่ 7 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558
2558-07-08
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 9 เครื่อง ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ วันที่ 7 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558 วันที่ 7 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558
2558-07-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร วันที่ 7 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2558 วันที่ 7 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2558
2558-07-08
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลมระบายอากาศ) จำนวน1เครื่อง ของสำนักงานเทศบาลนครราชสีมา วันที่ 8 กรกฎาคม- 21 กรกฎาคม 2558 วันที่ 8 กรกฎาคม 2558
2558-07-08
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558 วันที่ 7 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558
2558-07-08
ประกาศสอบซื้อราคาวัสดุรายการสายสวนเส้นเลือดอุดตันแบบล้างเส้นเลือด จำนวน 300 เส้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 กรกฎาคม-23 กรกฎาคม 2558 วันที่ 23 กรกฎาคม - 24 กรกฎาคม 2558
2558-07-08
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 รายการของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 กรกฎาคม - 14 กรกฎาคม 2558 วันที่ 21 กรกฎาคม 2558
2558-07-08
ประกาศประมูลจ้างงานโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลางบ้านพะไล ขององค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น วันที่ 6 กรกฎาคม-14 กรกฎาคม2558 วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
2558-07-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในโรงเรียน จำนวน 1 โครงการ ของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้า นครราชสีมา วันที่ 6 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2558 วันที่ 6 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2558
2558-07-08
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการการก่อสร้างโครางการวางท่อ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น วันที่ 7 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558 วันที่ 7 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558
2558-07-08
ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ T-Way stopcock จำนวน 183,910 อัน ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-08
ประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราช - -
2558-07-07
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยและการดูดซึมอาหารฯ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2558 วันที่ 7 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2558
2558-07-07
ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง วันที่ 6 กรกฎาคม-15 กรกฎาคม2558 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
2558-07-07
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่ตำบลชีวานฯ จำนวน 3 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน วันที่ 6 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2558 วันที่ 6 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2558
2558-07-07
ประกาศแก้ไขรายละเอียดราคาจ้างก่อสร้างฯจำนวน 3 รายการ วันที่6กรกฎาคม-17กรกฎาคม2558 วันที่ 6 กรกฎาคม - 16 กรกฎาคม 2558
2558-07-07
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก วันที่ 6 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2558 วันที่ 6 กรกฎาคม - 16 กรกฎาคม 2558
2558-07-07
ประกาศรายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 1,800 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  วันที่ 6 กรกฎาคม-14 กรกฎาคม2558 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558
2558-07-07
ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษเพื่อการรักษา จำนวน 50 เส้น ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 6 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558 วันที่ 6 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558
2558-07-07
ประกาศสอบราคาซื้อรายการสายสวนน้ำเข้าหลอดเลือด จำนวน 100 เส้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่6กรกฎาคม-23กรกฎาคม2558 วันที่ 23 กรกฎาคม - 24 กรกฎาคม 2558
2558-07-07
ประกาศสอบราคาซื้อรายการเครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดสอดเเขนพร้อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 6 กรกฎาคม-16 กรกฎาคม2558 วันที่ 16 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2558
2558-07-07
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใส่โลหะดามกระดูกและนิ้วมือ จำนวน 1 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 6 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2558 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
2558-07-07
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์รายการจ้างทาสีอาคารผู้ป่วยใน 8 ชั้น ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 6 กรกฎาคม - 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
2558-07-06

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยหลังตลาดเก่า ของสำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง

วันที่ 2 กรกฎาคม-14 กรกฎาคม2558 วันที่ 2 กรกฎาคม-14 กรกฎาคม2558
2558-07-06
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจและวิเคราะห์การทำงานของหัวใจ ชนิดบันทึก 12 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลหนองบุญมาก วันที่ 1 กรกฎาคม - 15 กรกฎาคม 2558 วันที่ 1 กรกฎาคม - 15 กรกฎาคม 2558
2558-07-06
ประกาศสอบราคาซื้อรายการเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2558 วันที่ 16 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2558
2558-07-06
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคา,ผนังกันสาด,ห้องควบคุมระบบเสียงประชาสัมพันธ์ฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 2 กรกฎาคม - 14 กรกฎาคม 2558 วันที่ 2 กรกฎาคม - 14 กรกฎาคม 2558
2558-07-06
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 3 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558 วันที่ 3 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558
2558-07-06
ประกาศราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์รายการสารละลายหนืดปราศจากเชื้อ ของโรงพยาบาลมหาราช วันที่ 3-14กรกฎาคม 2558 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558
2558-07-06
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการใหสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 12 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 30 มิถุนายน 2558 - 15 กรกฎาคม 2558 15 กรกฎาคม 2558 - 16 กรกฎาคม 2558
2558-07-06
ประกาศสอบราคาซื้อชุดข้อเทียมทางมะเร็งกระดูกต้นขาส่วนล่างแบบใช้หรือไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 1 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 กรกฎาคม - 16 กรกฎาคม 2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
2558-07-06
ประกาศราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยโดยประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลค่าสุรนารี วันที่ 3-16กรกฎาคม 2558 วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
2558-07-06
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องล้างไปเปตแบบอัลตราโวนิค จำนวน 1 ชุด ของ สำนักงานเลขาคณะเภสัชศาสตร์ 6 กรกฎาคม 2558 - 13 กรกฎาคม 2558 30 มิถุนายน 2558 - 13 กรกฎาคม 2558
2558-07-06
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 28 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก วันที่ 4 กรกฎาคม - 16 กรกฎาคม 2558 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
2558-07-03
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาล1(บูรพาวิทยากร) ของสำนักงานเทศบาลนครราชสีมา วันที่ 2-13กรกฎาคม 2558 วันที่ 21 กรกฎาคม 2558
2558-07-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลพันดุง วันที่ 2 กรกฎาคม - 15 กรกฎาคม 2558 วันที่ 2 กรกฎาคม - 15 กรกฎาคม 2558
2558-07-03
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 4 โรงเรียน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานเทศบาลนครราชสีมา 2 กรกฎาคม 2558 - 13 กรกฎาคม 2558 21 กรกฎาคม 2558 - 28 กรกฎาคม 2558
2558-07-03
ประกาศการประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่2กรกฎาคม-15กรกฎาคม2558 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
2558-07-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหินคลุกฯ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ วันที่ 1 กรกฎาคม - 15 กรกฎาคม 2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
2558-07-03
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กโทรนิกส์ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2 กรกฎาคม 2558 - 9 กรกฎาคม 2558 16 กรกฎาคม 2558 - 3 สิงหาคม 2558
2558-07-03
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบฐานแผ่ ของกองการศึกษา วันที่ 1-10กรกฎาคม 2558 วันที่ 21 กรกฎาคม 2558
2558-07-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ่อดักขยะ จำนวน 2 บ่อ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 1-14 กรกฎาคม 2558 วันที่ 1-13 กรกฎาคา 2558
2558-07-03
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2 กรกฎาคม 2558 - 15 กรกฎาคม 2558 15 กรกฎาคม 2558 - 16 กรกฎาคม 2558
2558-07-03
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้าน ของกองครังงานพัสดุ วันที่ 1-14กรกฎาคม 2558 วันที่ 1-14กรกฎาคม 2558
2558-02-03
ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แผนงานเคหะและชุมชน ของ กองคลัง อบต.มะค่า 2 กรกฎาคม 25558 - 15 กรกฎาคม 2558 2 กรกฎาคม 25558 - 15 กรกฎาคม 2558
2558-07-03
ประกาศสอบซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องเฝ่าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป - -
2558-07-03
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีส่งจ่ายน้ำประปาชุมชนบ้านโกรกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ กองคลัง/งานพัสดุและทรัพย์สิน 2 กรกฎาคม 2558 - 15 กรกฎาคม 2558 24 กรกฎาคม 2558 - 7 สิงหาคม 2558
2558-07-02
ประกาศสอบราคาซื้อชุดอภิบาลทารกแรกเกิด พร้อมให้ความอบอุ่นและชุดช่วยชีวิต จำนวน 1 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2558 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558
2558-07-03
ประกาศสอบาคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน ของ การคลัง 2 กรกฎาคม 2558 - 15 กรกฎาคม 2558 2 กรกฎาคม 2558 - 15 กรกฎาคม 2558
2558-07-03
ประการสอบราคาซื้อปั้มน้ำพร้อมมอเตอร์ จำนวน 1  ชุด ของสำนักงานอธิการบดี วันที่ 30 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2558 วันที่ 20 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2558
2558-07-03
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
2558-07-02
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 กรกฎาคม - 16 กรกฎาคม 2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
2558-07-02
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 50 เตียง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 กรกฎาคม - 13 กรกฎาคม 2558 วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
2558-07-02
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดตาพื้นฐาน จำนวน 5 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา วันที่1กรกฎาคม-17กรกฎาคม2558 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
2558-07-02
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ของ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 29 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2558
2558-07-02
ประกาศสอบราคาซื้อผ้าห่มเป่าลมร้อนสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ จำนวน 3 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา วันที่ 30 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2558 วันที่ 21 กรกฎาคม 2558
2558-07-02
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอัดพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานอธิการบดี วันที่ 25 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 วันที่ 25 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558
2558-07-02
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ของสำนักงานเลขานุการ วันที่ 29 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558
2558-07-02
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วยให้อยู่ในสภาวะต่ำกว่าปกติ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-08-02
ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการขดลวดขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 40 เส้น ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-02
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุการแพทย์ฯ จำนวน 60 ขวด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-02
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศแบบ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง/คันฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-02
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการพลาสเตอร์ใส ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
2558-07-02
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนแผ่นกรองหยาบเครื่องกรองอากาศยี่ห้อ Honeywell ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-07-02
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 กรกฎาคา - 13 กรกฎาคม 2558 วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
2558-07-02
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคว้านโพรงกระดูกแบบใช้แรงลม จำนวน 2 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 กรกฎาคา - 17 กรกฎาคม 2558 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
2558-07-02
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ จำนวน 6 โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง วันที่ 30 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
2558-07-02
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย วันที่ 1 กรกฎาคม - 14 กรกฎาคม 2558 วันที่ 1 กรกฎาคม - 14 กรกฎาคม 2558
2558-07-02
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟัน จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลด่านขุนทด วันที่ 30 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558
2558-07-01
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 11 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลด่านคล้า วันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 วันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558
2558-07-01
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ฯ ของ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท วันที่ 30 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 15 กรกฎาคม 2558
2558-07-01
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 วันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558
2558-07-01
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2421 ตอนควบคุม 0101ฯ ของ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
2558-07-01
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมางานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ของ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
2558-07-01
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501ฯ ของ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
2558-07-01
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ฯ ของ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 วันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
2558-07-01
ประกาศประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ไถระเบิดดินดานฯ จำนวน 1 ชุด ของ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วันที่ 30 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2558 วันที่ 30 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2558
2558-07-01
ประกาศสอบราคาซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง ของ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา วันที่ 26 มิถุนายน - 8 กรกฎาคา 2558 วันที่ 26 มิถุนายน - 8 กรกฎาคา 2558
2558-07-01

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอ่านแผ่นรับภาพรังสีและแปลงเป็นระบบดิจิตอลสำหรับเครื่อง X-RAY ในช่องปาก จำนวน 1 รายการ ของ โรงพยาบาลขามสะแกแสง

วันที่ 30 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 30 มิถุนายน - 13กรกฎาคม 2558
2558-07-01
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ของ รพ.โชคชัย วันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 วันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558
2558-07-01
ประกาศสอบราคาเครื่องปั้นเม็ดลูกกลอนอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลขามสะแกแสง วันที่ 30 มิถุนายน -10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 30 มิถุนายน -13 กรกฎาคม 2558
2558-07-01
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือชุดทำคลอดด้วยสุญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลโนนแดง วันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 วันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558
2558-07-01
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 13 กรกฎาคม 2558
2558-07-01
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.โชคชัย วันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 วันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558
2558-07-01
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร ที่สถานีอนามัยบ้านห้วย ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 30 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 30 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2558
2558-07-01
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2558 วันที่ 30 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2558
2558-07-01
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 มิถุนายน -10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
2558-07-01
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือถ่างหน้าท้องชนิดติดเตียงผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม 2558 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
2558-07-01
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2558 วันที่ 30 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2558
2558-07-01
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นแบบแขวน จำนวน 18 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2558 วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
2558-07-01
ประกาศสอบราคาซื้อเครืองวัดความดันอัติโนมัติชนิดตั้งโต๊ะฯ จำนวน 2 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2558 วันที่ 22 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2558
2558-07-01
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2558 วันที่ 20 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2558
2558-07-01
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรีดผ้าแบบกดทับ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2558 วันที่ 20 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2558
2558-07-01
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
2558-07-01
ประกาศสอบราคาซื้อจักรยานออกกำลังกายควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 1 คัน ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2558 วันที่ 15 กรกฎาคม- 16 กรกฎาคม 2558
2558-07-01
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงฟลาวเลอร์ชนิดเตียงไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม - 13 กรกฎาคม 2558
2558-07-01
ประกาศขายขาดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ จำนวน 26 รายการ ของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
2558-07-01
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 10 เครื่อง ของ โรงพยาบาลด่านขุนทด วันที่ 29 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558
2558-07-01
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลนครราชสีมา วันที่ 26 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558 วันที่ 26 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558
2558-07-01
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลคง วันที่ 29 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558
2558-07-01
ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถยนต์โดยสารฯ จำนวน 1 คัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โตโยต้าไทยเย็น  - -
2558-07-01
ประกาศผลซื้อชุดนำสารละลายเพื่อไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรง จำนวน 300 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) - -
2558-07-01
ปรกาศผลซื้ออะไหล่ชุดควบคุมการทำงานของเตียงโคบอลต์-60ฯ จำนวน 1 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราช บจก. กมลสุโกศล อีเล็คทริค - -
2558-06-30
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านลาดใหญ่ ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 29 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 10กรกฎาคม 2558
2558-06-30
ประกาศสอบราคาจ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้นฯ จำนวน 3 คัน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ วันที่ 29 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2558
2558-06-30
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระน้อย หมู่ที่ 4 ของ เทศบาลตำบลนกออก วันที่ 29 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2558
2558-06-30
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปอหู (ตอนที่ 3) ฯ ของ สนง.ทางหลวงชบบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2558 วันที่ 8 กรกฎาคม 2558
2558-06-30
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอนควบคุม 0100 ของ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
2558-06-30
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือใช้เจาะกระดูกใช้แบตเตอรี่ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
2558-06-30
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.สูงเนิน วันที่ 29 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558
2558-06-30
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตันฯ จำนวน 3 คัน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
2558-06-30
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558
2558-06-30
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
2558-06-30
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายชื่อโรงพยาบาล ของโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 29 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 13กรกฎาคม 2558
2558-06-30
ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ชนิดโฟกัสเดียว จำนวน 200 ชิ้น ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 29 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558
2558-06-30
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตฯ ของ โรงพยาบาลโนนแดง วันที่ 29 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2558
2558-06-30
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟัน จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลประทาย วันที่ 29 มิถุนายน - 9 กรกฏาคม 2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 9 กรกฏาคม 2558
2558-06-30
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องอ่านฟิล์ม จำนวน 1 ชุด ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 29 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2558
2558-06-29
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับอำเภอ ของ สนจ.นม. วันที่ 29 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2558
2558-06-29
ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ฯ จำนวน 1 คัน ของ รพ. ปากช่องนานา วันที่ 26 มิถุนายน - 9 กรกฏาคม 2558 วันที่ 26 มิถุนายน - 9 กรกฏาคม 2558
2558-06-29

ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทันตกรรมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 26 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558 วันที่ 26 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558
2558-06-29

ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทันตกรรมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 26 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558 วันที่ 26 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558
2558-06-29
ประกาศสอบราคาซื้อปั๊มดูดตะกอนใต้น้ำ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2558 วันที่ 26 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2558
2558-06-29
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาสำเร็จรูปใช้ตรวจหาปริมาณเชื้อ HBV จำนวน 1,080 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 26 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558
2558-06-29
ประกาศสอบราคาซื้อจานเพาะเชื้อพลาสติก ชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน 230,400 จาน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 26 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558
2558-06-29
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2558 วันที่ 26 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2558
2558-06-29
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2558 วันที่ 25 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2558
2558-06-29
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ฯ จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2558 วันที่ 26 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2558
2558-06-29
ประกาศสอบราคาซื้อกระบอกฉีดยาทิวเบอร์คูลินผ่านผิวหนังฯ จำนวน 222,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2558 วันที่ 25 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2558
2558-06-29
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 26 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558
2558-06-29
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 26 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558
2558-06-29
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2558 วันที่ 25 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2558
2558-06-29
ประกาศสอบราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิดสองถุง ขนาด 450 ซีซี จำนวน 8,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 26 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558
2558-06-29
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ฯ ของ การเคหะแห่งชาติ วันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2558 วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
2558-06-29
ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลเขาคอก วันที่ 26 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 วันที่ 14 กรกฎาคม 2558
2558-06-29
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดและติดตามเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวฯ จำนวน 2 เครื่อง และ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.โนนแดง วันที่ 26 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2558 วันที่ 26 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2558
2558-06-29
ประกาศสอบราคาซื้อปั้มไดโว่ดูดโคลน ขนาด 30 HP จำนวน 1 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 23 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2558 วันที่ 23 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2558
2558-06-26
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม 2558 วันที่ 26 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม 2558
2558-06-26
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลือง จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2558 วันที่ 26 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2558
2558-06-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.คูขาด วันที่ 25 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2558 วันที่ 25 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2558
2558-06-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำประปาบ้านหันเก่า ระบบโรงกรองและถังเก็บน้ำใส หมู่ที่ 12 ของ อบต.บัวใหญ่ วันที่ 25 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
2558-06-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างประเภท คสล. และประเภทงานถนนลูกรัง หินคลุก จำนวน 11 โครงการ ของ อบต.โนนสำราญ วันที่ 25 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2558 วันที่ 25 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2558
2558-06-26
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ และ สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำฯ จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.เมืองปราสาท วันที่ 26 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 วันที่ 26 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558
2558-06-26
ประกาศแก้ไขรายละเอียดประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ฯ ของ อบต.จันอัด - -
2558-06-26
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ฯ ของ เทศบาลตำบลพิมาย วันที่ 25 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558 วันที่ 25 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558
2558-06-26
ประกาศสอบราคาซื้อตัวตรวจสอบคุณภาพภายในหีบห่อฯ จำนวน 120 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 วันที่ 25 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558
2558-06-26
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2558 วันที่ 25 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2558
2558-06-26
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดแขนสอด จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด วันที่ 25 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 วันที่ 25 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2558
2558-06-26
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดและติดตามเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด วันที่ 25 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 วันที่ 25 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2558
2558-06-26
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด วันที่ 25 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 วันที่ 25 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558
2558-06-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ฯ ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 25 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 วันที่ 25 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558
2558-06-26
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอและสนามกีฬาตำบล ฯ ของ ของ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด วันที่ 25 - 30 มิถุนายน 2558 วันที่ 6 กรกฎาคม 2558
2558-06-26
ประกาศสอบราคาซื้อห้องเคมี โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยา) จำนวน 24 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 25 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2558 วันที่ 25 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2558
2558-06-26
ประกาศผลจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก. ปัญจดารา - -
2558-06-26
ประกาศผลซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดแข็ง ฯ จำนวน 1,200 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-06-26
ประกาศผลซื้อกล้องส่องตรวจและรักษาทางเดินอาหาร จำนวน 2 กล้อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. เค.เอส.เอ.วิชชั่น - -
2558-06-26
ประกาศผลจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. กรุงเทพ พยาธิ-แลป - -
2558-06-25
ประกาศสอบราคาซื้อฟิล์มปิดแผ่นสไลด์ จำนวน 36 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2558 วันที่ 22 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2558
2558-06-25
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ จำนน 1 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 มิ.ย. 58-14 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-14 ก.ค.58
2558-06-25
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิคราะห์ aPTT ฯ จำนวน 246 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 23 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558
2558-06-25
ประกาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องทำแห้งเจลฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 มิ.ย. 58-14 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-14 ก.ค.58
2558-06-25
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 3 เตียง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 มิ.ย. 58-13 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-13 ก.ค.58
2558-06-25
ประกาศสอบราคาซื้อผ้าห่มเป่าลมร้อนสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 วันที่ 23 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558
2558-06-25
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน 19 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 มิ.ย. 58-13 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-13 ก.ค.58
2558-06-25
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.สระตะเคียน - -
2558-06-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาแคฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ วันที่ 24 มิ.ย.58- 3 ก.ค.58 วันที่ 24 มิ.ย.58- 3 ก.ค.58
2558-06-25
ประกาศผลจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีรักษาพลังงานสูง ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. บิสซิเนสอะไลเม้นท์ - -
2558-06-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสรางถังเก็บน้ำ คสล.พร้อมระบบการจ่ายน้้ำ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 24 มิ.ย.58- 7 ก.ค.58 วันที่ 24 มิ.ย.58- 7 ก.ค.58
2558-06-25
ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. ไลฟ์ ไอ-เทค - -
2558-06-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเอเสริมผิวจราจารหินคลุกฯ ของสำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ วันที่ 24 มิ.ย.58- 7 ก.ค.58 วันที่ 24 มิ.ย.58- 7 ก.ค.58
2558-06-25
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมสภาพภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสะแก ของ สำนักงานเทศบาลตำบลด่านคล้า วันที่ 24 มิ.ย.58- 7 ก.ค.58 วันที่ 24 มิ.ย.58- 7 ก.ค.58
2558-06-25
ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายพร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน 1 คัน ของสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง วันที่ 24 มิ.ย.58- 3 ก.ค.58 วันที่ 13 ก.ค.58
2558-06-25
ประกาศประมูลซื้อรถตู้พยาบาลพร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง วันที่ 24 มิ.ย.58- 3 ก.ค.58 วันที่ 13 ก.ค.58
2558-06-25
ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ของสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง วันที่ 24 มิ.ย.58- 3 ก.ค.58 วันที่ 13 ก.ค.58
2558-06-25
ประกาศประกวดราคาซื้้อยาทางการแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 มิ.ย.58- 1 ก.ค.58 วันที่ 8 ก.ค.58
2558-06-25
ประกาศการซื้ออาหารสด-แห้ง เครื่องปรุงและเครื่องดื่ม สำหรับประกอบเลี้ยงให้ผู้ป่วย ประจำปี 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี วันที่ 24 มิ.ย.58- 30 มิ.ย.58 วันที่ 6 ก.ค.58
2558-06-25
ประกาศสอบราคาซื้อคครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องล้างกล้องฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 มิ.ย. 58-14 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-14 ก.ค.58
2558-06-25
ประกาศผลซื้อโปรแกรมระบบบัญชี จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. อินโฟ - ดี ซอฟแวร์ - -
2558-06-25
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 มิ.ย. 58-8 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-8 ก.ค.58
2558-06-25
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความยาวลูกตาและตรวจตาส่วนหลังด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 มิ.ย.58- 23 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย.58- 23 ก.ค.58
2558-06-24
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 มิ.ย. 58-7 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-7 ก.ค.58
2558-06-24
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 มิ.ย. 58-8 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-8 ก.ค.58
2558-06-24
ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนดิ 6 ล้อฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านยาง วันที่ 22 มิ.ย.58-36 ก.ค.58 วันที่ 13 ก.ค.58
2558-06-24
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ในเตตำบลดงใหญ่ อ.พิมาย จำนวน 6 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ วันที่ 22 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 วันที่ 22 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58
2558-06-24
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน รายการวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย วันที่ 23 มิ.ย. 58-3 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-3 ก.ค.58
2558-06-24
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงชันทางเดิมฯ (สายทาง บ.ยายพา ม.5 ถึง บ.โนนยาง ม.13) ต.ประสุข อ.ชุมพวงของ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุ - -
2558-06-24
ประกาศสอบราคาจ้างฯ จำนวน 4 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก วันที่ 23 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58
2558-06-24
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด วันที่ 23 มิ.ย. 58-2 ก.ค.58 วันที่ 10 ก.ค.58
2558-06-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในเขต อบต.จอหอ จำนวน 1 โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลธงจอหอ วันที่ 23 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58
2558-06-24
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ของสำนักงานเทศบาลตำบลพันดุง วันที่ 23 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58
2558-06-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแบบ Cape Seal ถนนภูมิทัศน์ ของสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 23 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58
2558-06-24
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 23 มิ.ย. 58-3 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-3 ก.ค.58
2558-06-24
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรฯ และ ซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาลฯ รวมจำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลเมืองคง วันที่ 23 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 วันที่ 23 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558
2558-06-24
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรวบรวมผลงานความสำเร็จของผู้บริหารและบุคลากรฯ ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 วันที่ 23 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558
2558-06-24
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ คสล.จำนวน 18 ห้อง และปรับปรุงถนน คสล. ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23 มิ.ย. 58-3 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-7 ก.ค.58
2558-06-24
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรฯ จำนวน 1 เครื่องของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 มิ.ย. 58-23 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-23 ก.ค.58
2558-06-24
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องล้างหม้อนอน จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 มิ.ย.58- 13 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย.58- 13 ก.ค.58
2558-06-24
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558 วันที่ 19 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558
2558-06-24
ประกาศผลซื้อเครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล (ครั้งที่ 2) จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. เอช.วี.ที ซัพพลาย - -
2558-06-24
ประกาศสอบผลซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจภายนอกฯ (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. เมดโทรนิค (ประเทศไทย) - -
2558-06-24
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแทย์ รายการเครื่องตัดและเจาะกระดูกขากรรไกรชนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 มิ.ย. 58-16 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-16 ก.ค.58
2558-06-24
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเข็มเจาะและเลาะเนื้อเยื่ออ่อนชนิดอัตโนมัติฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 มิ.ย.58- 16 ก.ค.58 วันที่ 22 มิ.ย.58- 16 ก.ค.58
2558-06-24
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามสัญญาณชีพฯ จำนวน 2 เครื่อง ของ วันที่ 23 มิ.ย.58- 17 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย.58- 17 ก.ค.58
2558-06-24
ประกาศผลซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอลฯ (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. เจ. เอฟ. แอดวาน เมด - -
2558-06-24
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการขวดแก้วใสฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 มิ.ย. 58-8 ก.ค.58 วันที่ 8 ก.ค.58
2558-06-24
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการตัวกรองเลือดฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 มิ.ย. 58-7 ก.ค.58 วันที่ 7 ก.ค.58
2558-06-23
ประกาศสอบราคาก่อสร้างฯ จำนวน 6 โครงการ ของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58 วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58
2558-06-23
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานสนามหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 23 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-8 ก.ค.58
2558-06-23
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23 มิ.ย. 58-7 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-7 ก.ค.58
2558-06-23
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องกวาดตะกอน รหัส 911-52-0003 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 23 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 วันที่ 23 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2558
2558-06-23
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตนำฟัน จำนวน 1 ตัว ของ โรงพยาบาลโชคชัย วันที่ 22 มิ.ย.58- 3 ก.ค.58 วันที่ 22 มิ.ย.58- 3 ก.ค.58
2558-06-23
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลบัวใหญ่ วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58 วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58
2558-06-23
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ของ โรงพยาบาลบัวใหญ่ วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58 วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58
2558-06-23
ประกาศสอบราคาซื้อครภัณฑ์การแพทย์ รายการโคมไฟผ่าตัดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลสีคิ้ว วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58 วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58
2558-06-23
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลบัวใหญ่ วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58 วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58
2558-06-23
ประกาศยกเลิกผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดปริมาตรลมฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เนื่องจากไม่มีผู้มารับเอกสารและยื่นซองสอบราคาในครั้งนี้ - -
2558-06-23
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58 วันที่ 6 ก.ค.58
2558-06-23
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการชุดเตรียมเซลล์ในสารน้ำจากร่างกายฯ ได้แก่บ.วีนัสโลจิสติกส์ จำกัด - -
2558-06-23
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 2 รายการ รายการที่ 1 อุปกรณืช่วยเจาะเก็บโลหิต ได้แก่ บ.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด รายก - -
2558-06-23
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการกระบอกฉีดยาฯ จำนวน 5 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด - -
2558-06-23
ประกาศสอบราคางานปรับปรุงบัานพักรับรอง จำนวน 5 หลัง ของสวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 23 มิ.ย. 58-7 ก.ค.58 13 ก.ค.58
2558-06-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ.ใหม่สามัคคี ม.10 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58 วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58
2558-06-23
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ และขยายคลองส่งน้ำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58 วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58
2558-06-23
ประกาศสอบราค้าจ้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58 วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58
2558-06-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ.ท่าเนิน ม.4 อ.บัวใหญ่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ วันที่ 22 มิ.ย.58- 7 ก.ค.58 วันที่ 22 มิ.ย.58- 7 ก.ค.58
2558-06-23
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.หนองโสน ม.8 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง วันที่ 23 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58 วันที่ 23 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58
2558-06-22
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน จำนวน 5 โครงการ วันที่ 19 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58 วันที่ 7 ก.ค.58
2558-06-22
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติฯ จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 22 มิ.ย.58- 7 ก.ค.58 วันที่ 22 มิ.ย.58- 7 ก.ค.58
2558-06-22
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพฯ จำนวน 106 รายการ ของ เทศบาลตำบลกลางดง วันที่ 22 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 วันที่ 14 กรกฎาคม 2558
2558-06-22
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเฝ้าระวังติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพผู้ป่วย จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลเทพรัตน์นครรา วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58 วันที่ 22 มิ.ย.58- 6 ก.ค.58
2558-06-22
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจการได้ยินในเด็ก จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 22 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 วันที่ 22 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58
2558-06-22
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด วันที่ 19 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558 วันที่ 19 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558
2558-06-22
ประกาสสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด 12 Leads จำนวน 1 รายการ ของ โรงพยาบาลจักราช วันที่ 19 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58 วันที่ 19 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58
2558-06-22
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายถนน และก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด วันที่ 19 -29 มิถุนายน 2558 วันที่ 19 -29 มิถุนายน 2558
2558-06-22
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซีวึก ม.1-บ.สระอโนดาต ม.3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก วันที่ 19 มิ.ย. 58-2 ก.ค.58 วันที่ 19 มิ.ย. 58-2 ก.ค.58
2558-06-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเสาธงชาติ หน้าสำนักงานเทศบาลฯ ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด วันที่ 19 -29 มิถุนายน 2558 วันที่ 19 - 29 มิถุนายน 2558
2558-06-22
ประกาศสอบราคาซื้อสารส้มและคลอรีน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน วันที่ 19 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58 วันที่ 19 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58
2558-06-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 19 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2558 วันที่ 19 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2558
2558-06-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ฯ ของ เทศบาลตำบลนกออก วันที่ 19 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 วันที่ 19 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2558
2558-06-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านบุโกรก ฯ ของ เทศบาลตำบลนกออก วันที่ 19 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 วันที่ 19 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2558
2558-06-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของสำนักงานเทศบาลตำบลนกออก วันที่ 19 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58 วันที่ 19 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58
2558-06-22
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งฯ ของโครงการชลประทานนครราชสีมา วันที่ 19 มิ.ย. 58-24 มิ.ย.58 วันที่ 1 ก.ค.58
2558-06-22
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 19 มิ.ย.58-29 มิ.ย.58 วันที่ 19 มิ.ย.58-30 มิ.ย.58
2558-06-22
ประกาศสอบตาคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลด่านขุนทด วันที่ 19 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58 วันที่ 19 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58
2558-06-22
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกต้าง จำนวน 65 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58 วันที่ 19 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58
2558-06-22
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องมือตัดและเลาะเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่ฯ ของวันที่ 19 มิ.ย. 58-16 ก.ค.58 วันที่ 19 มิ.ย. 58-16 ก.ค.58 วันที่ 19 มิ.ย. 58-16 ก.ค.58
2558-06-22
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 มิ.ย. 58-16 ก.ค.58 วันที่ 19 มิ.ย. 58-16 ก.ค.58
2558-06-22
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดอุปกรณ์ประกอบการผ่าตัดน้ำวุ้นในลูกตา ฯ จำนวน 14 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58 วันที่ 19 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58
2558-06-22
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าฯ จำนวน 1 เตียง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 มิ.ย. 58-9 ก.ค.58 วันที่ 19 มิ.ย. 58-9 ก.ค.58
2558-06-22
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้แช่แข็งฯ จำนวน 1 ตู้ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 มิ.ย. 58-7 ก.ค.58 วันที่ 19 มิ.ย. 58-7 ก.ค.58
2558-06-22
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารน้ำฯ จำนวน 6 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 มิ.ย. 58-1 ก.ค.58 วันที่ 19 มิ.ย. 58-1 ก.ค.58
2558-06-22
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันฯ จำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 มิ.ย. 58-1 ก.ค.58 วันที่ 19 มิ.ย. 58-1 ก.ค.58
2558-06-22
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 มิ.ย. 58-2 ก.ค.58 วันที่ 19 มิ.ย. 58-2 ก.ค.58
2558-06-22
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 มิ.ย. 58-22 มิ.ย.58 วันที่ 3 ก.ค.58
2558-06-22
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูโอโรสโภคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 1.4 kw จำน วันที่ 19 มิ.ย. 58-24 มิ.ย.58 วันที่ 3 ก.ค.58
2558-06-22
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกหัวใจฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 มิ.ย. 58-1 ก.ค.58 วันที่ 19 มิ.ย. 58-1 ก.ค.58
2558-06-22
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการเฝือกปูนฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 มิ.ย.58-30 มิ.ย.58 วันที่ 18 มิ.ย.58-30 มิ.ย.58
2558-06-22
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Gauze Burn ชนิดปราศจากเชื้อฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58 วันที่ 18 มิ.ย. 58-6 ก.ค.58
2558-06-22
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Transfer bag 300 ml จำนวน 18,000 bag ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 มิ.ย. 58-1 ก.ค.58 วันที่ 18 มิ.ย. 58-1 ก.ค.58
2558-06-22
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะ จำนวน 200 Pack ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 มิ.ย. 58-1 ก.ค.58 วันที่ 19 มิ.ย. 58-1 ก.ค.58
2558-06-22
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการหลอดเก็บเสมหะเพื่อส่งตรวจจุลชีววิทยา จำนวน 8,000 อัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 มิ.ย. 58-1 ก.ค.58 วันที่ 18 มิ.ย. 58-1 ก.ค.58
2558-06-22
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการถุุงรองรับอุจจาระสำหรับผู้ป่วยมีทวารเทียม จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 มิ.ย. 58-2 ก.ค.58 วันที่ 18 มิ.ย. 58-2 ก.ค.58
2558-06-22
ประกาศสอบราคาซื้อภาชนะสำหรับเก็บปัสสาวะ จำนวน 50,000 กระป๋อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558 วันที่ 18 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558
2558-06-22
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 60 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.สูงเนิน วันที่ 19 -29 มิถุนายน 2558 วันที่ 19 -30 มิถุนายน 2558
2558-06-22
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.สูงเนิน วันที่ 18 - 29 มิถุนายน 2558 วันที่ 18 - 30 มิถุนายน 2558
2558-06-22
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 12 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 12 - 25 มิถุนายน 2558 วันที่ 12 - 25 มิถุนายน 2558
2558-06-22
ประกาศผลซื้อเครื่องแยกส่วนประกอบของเลือด ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก. เอ็น.วาย.อาร์ - -
2558-06-19
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ฯ จำนวน 4 รายการ ของ อบต.ชีวึก วันที่ 18 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558 วันที่ 18 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558
2558-06-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านป่าตอง ฯ ของ อบต.บัวใหญ่ วันที่ 18 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 วันที่ 6 กรกฎาคม 2558
2558-06-19
ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 40 ชุด ฯ ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 18 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558 วันที่ 18 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558
2558-06-19
ประกาศประปมูลซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ฯ จำนวน 1 ระบบ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 18 - 26 มิถุนายน 2558 วันที่ 6 กรกฎาคม 2558
2558-06-19
ประกาศสอบราคาซื้อชุดประมวลผลภาพดิจิติล สำหรับกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 - 30 มิถุนายน 2558 วันที่ 18 - 30 มิถุนายน 2558
2558-06-19
ประกาศผลสอบราคาซื้อตู้อบเด็กชนิดที่ควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติจากผิวหนังเด็ก จำนวน 1 ตู้ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558 วันที่ 18 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558
2558-06-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ gas nitric oxide พร้อม gas จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558 วันที่ 18 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558
2558-06-19
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านอบบบาดาลขนาดกลาง บ.ห้วยวัด ม.1 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ วันที่ 17 มิ.ย.58- 30 มิ.ย..58 วันที่ 17 มิ.ย.58- 30 มิ.ย..58
2558-06-19
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการชุดทำแผลล้างไตทางหน้าท้องชนิดปลอดเชื่้อ จำนวน 120,000 ชุด วันที่ 17 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58 วันที่ 17 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58
2558-06-19
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการไหมเย็บซ่อมเส้นเอ็นฯ จำนวน 500 ชิ้น วันที่ 17 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 วันที่ 17 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58
2558-06-19
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 4 รายการ วันที่ 17 มิ.ย.58- 9 ก.ค.58 วันที่ 17 มิ.ย.58- 9 ก.ค.58
2558-06-19
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าอาคารสัตวแพทย์ (เขตพื้นที่นาสีนวน) จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 15 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 วันที่ 15 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58
2558-06-19
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการ ชุดให้อาหารเหลวสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ วันที่ 18 มิ.ย.58- 26 มิ.ย.58 วันที่ 1 ก.ค.58
2558-06-19
ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 450 ชิ้น ได้แก่ บ.เจ เอส วิชั่น จำ - -
2558-06-19
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการ น้ำยาแช่เครื่องมือฆ่าเชื้อ จำนวน 420 แกลลอน ได้แก่ บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด - -
2558-06-19
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการอุปกรณ์ระบายน้ำในโพรงสมองลงท้องฯ จำนวน 120 ชุด ได้แก่ บ.เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด - -
2558-06-18
ประกาศประมูลซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลหัวทะเลฯ จำนวน 1 ระบบ ของสำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 18 มิ.ย. 58-26 มิ.ย.58 วันที่ 6 ก.ค.58
2558-06-18
ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล)ฯ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง วันที่ 17 มิ.ย. 58-30 มิ.ย.58 วันที่ 8 ก.ค.58
2558-06-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในตำบลท่าช้าง จำนวน 3 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง วันที่ 18 มิ.ย.58- 1 ก.ค.58 วันที่ 18 มิ.ย.58- 1 ก.ค.58
2558-06-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ สนง.อบต.เมืองคง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง วันที่ 18 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 วันที่ 18 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58
2558-06-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำต้นเทียนพรรษาและหุ่นประกอบตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรณา ประจำปี 2558 ของสำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย วันที่ 17 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58 วันที่ 17 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58
2558-06-18
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล คสล.ฯ ของสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง - -
2558-06-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างภายในตำบล จำนวน 6 โครงการ ของสำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ วันที่ 17 มิ.ย.58- 1 ก.ค.58 วันที่ 17 มิ.ย.58- 1 ก.ค.58
2558-06-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ของสำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร วันที่ 17 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 วันที่ 17 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58
2558-06-18
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ จำนวน 1 คัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 วันที่ 17 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58
2558-06-18
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการเครื่องวัดความดันและออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ ฯ จำนวน 5 เครื่อง วันที่ 17 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 วันที่ 17 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58
2558-06-18
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการ เครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 17 มิ.ย. 58-30 มิ.ย.58 วันที่ 17 มิ.ย. 58-30 มิ.ย.58
2558-06-18
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมองฯ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 17 มิ.ย.58- 1 ก.ค.58 วันที่ 17 มิ.ย.58- 1 ก.ค.58
2558-06-18
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 3 รายการ วันที่ 17 มิ.ย.58- 8 ก.ค.58 วันที่ 17 มิ.ย.58- 8 ก.ค.58
2558-06-18
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการ เครื่องช่ายหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 17 มิ.ย.58- 3 ก.ค.58 วันที่ 17 มิ.ย.58- 3 ก.ค.58
2558-06-18
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการเครื่องวัดความดันโลหิตตั้งพื้นแบบสองระบบ จำนวน 9 เครื่อง วันที่ 17 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 วันที่ 17 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58
2558-06-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเขียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง วันที่ 16 มิ.ย.58- 26 มิ.ย.58 วันที่ 16 มิ.ย.58- 26 มิ.ย.58
2558-06-18
ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง วันที่ 16 มิ.ย.58- 30 มิ.ย.58 วันที่ 16 มิ.ย.58- 1 ก.ค.58
2558-06-18
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคากันแดดโครงสร้างเหล็ก สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของสำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 17 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58 วันที่ 17 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58
2558-06-18
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 2 รายการ ไดแก่ แอฟฟินิเท็ค จำกัด - -
2558-06-18
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง ได้แก่ บ.เซนต์ - -
2558-06-18
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการ เครื่องกระตุ้นกล้ามหนื้อและประสาทด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ได้แก่ บ.เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล - -
2558-06-17
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์อาคารมัจฉา-วารี จำนวน 13 รายการ ของสวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 16 มิ.ย.58- 30 มิ.ย.58 วันที่ 6 ก.ค.58
2558-06-17
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอมฯ ด้วยวิธีอิเล้กทรอนิกส์ ของ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16 มิ.ย. 58-19 มิ.ย.58 วันที่ 26 มิ.ย.58
2558-06-17
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 4 รายการ ของ ที่ทำการปกคร วันที่ 16 มิ.ย.58- 26 มิ.ย.58 วันที่ 16 มิ.ย.58- 26 มิ.ย.58
2558-06-17
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 15 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 24 มิ.ย.58
2558-06-17
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการน้ำยาตรวจวัด ADA ได้แก่ บ.ไลฟ์ ไอ-เทค จำกัด - -
2558-06-17
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 3 รายการ รายการอ่างลอยฯ ได้แก่ บ.เอ เอส ไซน์ จำกัด รายการเครื่องตัดชิ้นเนื้อ จำนวน 2 รายการ ไ - -
2558-06-17
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ.หลุมปูน ม.4 ต.ถนนโพธิ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ วันที่ 17 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 วันที่ 17 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58
2558-06-17
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 18 มิ.ย. 58-1 ก.ค.58 วันที่ 18 มิ.ย. 58-1 ก.ค.58
2558-06-17
ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทาง ,ก่อสร้างหอกระจายข่าวและก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 โครงการ ของสำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 16 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58 วันที่ 16 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58
2558-06-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ วันที่ 16 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58 วันที่ 16 มิ.ย.58- 30 มิ.ย.58
2558-06-17
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วยที่ 2 ถนน มทส.ม 4 บ.หนองปรู ต.หนองจะบก ของที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา วันที่ 16 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58 วันที่ 16 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58
2558-06-17
ประกาศผลซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณก๊าซ กรด-ด่างฯ จำนวน 12 Pack ฯ ของ บจก. พีซีเอ็น เฮลธ์แคร์ - -
2558-06-17
ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ วันที่ 16 มิ.ย.58- 26 มิ.ย.58 วันที่ 16 มิ.ย.58- 26 มิ.ย.58
2558-06-17
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) - -
2558-06-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ.ท่าเนิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ วันที่ 16 มิ.ย.58- 30 มิ.ย.58 วันที่ 16 มิ.ย.58- 30 มิ.ย.58
2558-06-17
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น วันที่ 16 มิ.ย.58- 30 มิ.ย.58 วันที่ 16 มิ.ย.58- 30 มิ.ย.58
2558-06-17
ประกาศผลซื้อผ้าซับโลหิตทำจากผ้าใยสังเคราะห์ ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. โซคิณส์ - -
2558-06-17
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน วันที่ 16 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58 วันที่ 16 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58
2558-06-17
ประกาศแก้ไขประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ ของสำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ - -
2558-06-17
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ครั้งที่ 2) ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการสายนำเลือดฯ จำนวน 8,000 ชุด วันที่ 16 มิ.ย.58- 30 มิ.ย.58 วันที่ 16 มิ.ย.58- 30 มิ.ย.58
2558-06-17
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการชุดช่วยหายใจชนิดบีบมือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 500 ชุด วันที่ 16 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58 วันที่ 16 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58
2558-06-17
ประกาศผลซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดขึ้นรูปชนิดกางเองฯ จำนวน 20 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนม.ได้แก่ บจก. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2558-06-17
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังฯ วันที่ 16 มิ.ย.58- 30 มิ.ย.58 วันที่ 16 มิ.ย.58- 30 มิ.ย.58
2558-06-17
ประกาศยกเลิกสอบซื้อสายนำเลือด จำนวน 8,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-06-17
ประกาศสอบราคซื้อวัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชั้นฯ จำนวน 90 ชุด วันที่ 16 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 วันที่ 16 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58
2558-06-17
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการสายให้ออกซิเจนไหลผ่านชนิดหัวเกลียว วันที่ 16 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58 วันที่ 16 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58
2558-06-16
ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา บ.โนนงิ้ว ม.15 ต.ทัพรั้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง วันที่ 15 มิ.ย.58- 26 มิ.ย.58 วันที่ 15 มิ.ย.58- 26 มิ.ย.58
2558-06-16
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือตัดเจาะกะโหลกไฟฟ้าด้วยความเร็วสูงแบบไม่รวมยูนิ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนตสสใ วันที่ 15 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2558 วันที่ 15 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2558
2558-06-16
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างตลาดกลางแลกเปลี่ยนสินค้าตำบลทัพรั้ง ม.1 ของที่ทำการปกครองอำเภอพระทองคำ วันที่ 15 มิ.ย.58- 25 มิ.ย.58 วันที่ 15 มิ.ย.58- 25 มิ.ย.58
2558-06-16
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บ.โนนสูง ม.14 ต.ทัพรั้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง วันที่ 15 มิ.ย.58- 26 มิ.ย.58 วันที่ 15 มิ.ย.58- 26 มิ.ย.58
2558-06-16
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU จำนวน 7 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 15 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558 วันที่ 15 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558
2558-06-16
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านเก่า-บ้านนาตะโครก) ต.โคราช อ.สูงเนิน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช วันที่ 15 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58 วันที่ 15 มิ.ย.58- 2 ก.ค.58
2558-06-16
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 15 - 22 มิถุนายน 2558 วันที่ 29 มิถุนายน 2558
2558-06-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศฯ จำนวน 2 คัน ของสำนักงานเทศบาลตำบลช่องแมว วันที่ 15 มิ.ย.58- 26 มิ.ย.58 วันที่ 15 มิ.ย.58- 26 มิ.ย.58
2558-06-16
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมฯ และ ก่อสร้างรั้วสถานีอนามัยฯ รวมจำนวน 2 รายการ ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 - 25 มิถุนายน 2558 วันที่ 15 - 29 มิถุนายน 2558
2558-06-16
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ วันที่ 16 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58 วันที่ 16 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58
2558-06-16
ประกาศประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารสำนักงานอัยการภาค 3 ของ สนง.อัยการภาค 3 วันที่ 26 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2558 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558
2558-06-16
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.วังโพน ม.2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย วันที่ 15 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58 วันที่ 15 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58
2558-06-16
ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่ ฯขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ วันที่ 15 มิ.ย. 58-26 มิ.ย.58 วันที่ 15 มิ.ย. 58-26 มิ.ย.58
2558-06-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ วันที่ 15 มิ.ย.58- 26 มิ.ย.58 วันที่ 15 มิ.ย.58- 26 มิ.ย.58
2558-06-16
ประกาศผลซื้อไม้พันสำลีปลอดเชื้อ ขนาด 6 นิ้ว เบอร์ L จำนวน 255,000 ซอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. ไอแคร์ เมดิคัล - -
2558-06-16
ประกาศผลซื้อพลาสเตอร์ปิดแผลกันน้ำชนิดมีแผ่นรองซับ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2558-06-16
ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน วันที่ 15 มิ.ย.58- 24 มิ.ย.58 วันที่ 2 ก.ค.58
2558-06-16
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม วันที่ 15 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58 วันที่ 15 มิ.ย.58- 29 มิ.ย.58
2558-06-15
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ อบต.จอหอ วันที่ 12 - 25 มิถุนายน 2558 วันที่ 12 - 25 มิถุนายน 2558
2558-06-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก ฯ ของ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ วันที่ 12 - 26 มิถุนายน 2558 วันที่ 12 - 26 มิถุนายน 2558
2558-06-15
ประกาศสอบราค้าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ.โคกน้อย ม.10 ฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน วันที่ 12 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58 วันที่ 12 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58
2558-06-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแคปซีล บ.หนองไผ่ใหญ่ ม.9 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง วันที่ 12 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58 วันที่ 12 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58
2558-06-15
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุ-ครุภัณฑ์จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ รวม 620 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
2558-06-15
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และการก่อสร้างฯ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรนครราชสีมา (โชคชัย) และ (โชคชัย) เฟส 1-2 ข วันที่ 3 ก.ค.58 วันที่ 11 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58
2558-06-15
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จำนวน 3 เครื่อง จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 12 มิ.ย. 58-16 มิ.ย.58 วันที่ 22 มิ.ย.58
2558-06-15
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 - 25 มิถุนายน 2558 วันที่ 12 - 25 มิถุนายน 2558
2558-06-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง วันที่ 12 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58 วันที่ 12 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58
2558-06-15
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะกระดูกใบหน้าและขากรรไกร แบบรวมยูนิค จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 - 25 มิถุนายน 2558 วันที่ 12 - 25 มิถุนายน 2558
2558-06-15
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 กล้อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 - 19 มิถุนายน 2558 วันที่ 26 มิถุนายน 2558
2558-06-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน วันที่ 11 มิ.ย. 58-24 มิ.ย.58 วันที่ 11 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58
2558-06-15
ประกาศประมูลขายทรัพย์สินชำรุด จำนวน 1 รายการ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา - -
2558-06-15
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลคง วันที่ 11 มิ.ย. 58-26 มิ.ย.58 วันที่ 11 มิ.ย. 58-26 มิ.ย.58
2558-06-15
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดปรศจาก (ยกเลิก) - -
2558-06-15
ประกาสผลการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการถงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดไม่ปรศจากเชื้อฯ ได้แก่ บ.เอ็ม.เวล.เมด จำกัด - -
2558-06-12
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องทอสอบการได้ยินฯ จำนวน 1 เครืื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58 วันที่ 11 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58
2558-06-12
ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์ HOMC ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58 วันที่ 11 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58
2558-06-12
ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58 วันที่ 11 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58
2558-06-12
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดันฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58 วันที่ 11 มิ.ย. 58-29 มิ.ย.58
2558-06-12
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงชั้ันทางเดิมในที่ฯ ด้วยวิธีอิเล้กทรอนิกส์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข วันที่ 10 มิ.ย. 58-23 มิ.ย.58 วันที่ 2 ก.ค.58
2558-06-12
ประกาศประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาใหญ่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท วันที่ 11 มิ.ย. 58-24 มิ.ย.58 วันที่ 11 มิ.ย. 58-24 มิ.ย.58
2558-06-12
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 9 มิ.ย. 58-23 มิ.ย.58 วันที่ 9 มิ.ย. 58-23 มิ.ย.58
2558-07-12
ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกคอลสำพะเนียง ม 16 บ.ธงชัยเหนือ ขององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ วันที่ 12 มิ.ย. 58-26 มิ.ย.58 นที่ 12 มิ.ย. 58-26 มิ.ย.58
2558-06-12
ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกสระน้ำคุ้มโนนตูม ม.7 บ.มาบเชือก ขององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ วันที่ 12 มิ.ย. 58-26 มิ.ย.58 วันที่ 12 มิ.ย. 58-26 มิ.ย.58
2558-06-12
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลื่ยมฯ ม.14 บ.ฉัตรมงคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ วันที่ 12 มิ.ย. 58-26 มิ.ย.58 วันที่ 12 มิ.ย. 58-26 มิ.ย.58
2558-06-12
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.13 บ.อ่างห้วยยาง วันที่ 12 มิ.ย. 58-26 มิ.ย.58 วันที่ 12 มิ.ย. 58-26 มิ.ย.58
2558-06-12
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องอุ่นสารละลายฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 มิ.ย. 58-23 มิ.ย.58 วันที่ 12 มิ.ย. 58-23 มิ.ย.58
2558-06-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 มิ.ย. 58-22 มิ.ย.58 วันที่ 11 มิ.ย. 58-24 มิ.ย.58
2558-06-12
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรฯ ของสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง วันที่ 11 มิ.ย. 58-24 มิ.ย.58 วันที่ 11 มิ.ย. 58-24 มิ.ย.58
2558-07-12
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ของสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง วันที่ 11 มิ.ย. 58-22 มิ.ย.58 วันที่ 30 มิ.ย.58
2558-06-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอ่างแปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของสำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 11 มิ.ย. 58-24 มิ.ย.58 วันที่ 11 มิ.ย. 58-24 มิ.ย.58
2558-06-12
ประกาศแก้ไขประกาศประมูลจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ทุ่งสว่าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา - -
2558-06-12
ประกาศแก้ไขประกาศประมูลจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (สวนพริกไทย) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา - -
2558-06-12
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความหนืด จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่อง ชั่ง 4 ตำแหน่ง จำนวน 2 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 9 - 23 มิถุนายน 2558 วันที่ 9 - 23 มิถุนายน 2558
2558-06-12
ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็น โดยวิธีขายทอดตลาด - -
2558-06-12
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 24 มิ.ย.58
2558-06-12
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยทำงานของหัวใจชนิดใช้บอลลูนฯ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58 วันที่ 11 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58
2558-06-12
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องมือตัดและเย็บลำไส้แบบอัตโนมัติด้วยระบบมอเตอร์ จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58 วันที่ 11 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58
2558-06-12
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล่องสำหรับบรรจุเครื่องมือเพื่อนึ่งทำให้ปราศจากเชื้อฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58 วันที่ 11 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58
2558-06-12
ประกาศผลจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก. โตโมกราฟ - -
2558-06-12
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58 วันที่ 11 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58
2558-06-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 10 มิ.ย. 58-23 มิ.ย.58 วันที่ 10 มิ.ย. 58-23 มิ.ย.58
2558-06-11
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ ของ อบต.โนนสมบูรณ์ วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2558 วันที่ 10 - 24 มิถุนายน 2558
2558-06-11
ประกาศประมูลจ้าง การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว วันที่ 10 มิ.ย. 58-19 มิ.ย.58 วันที่ 29 มิ.ย.58
2558-06-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5,7,8 และหมู่ที่ 10 จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2558 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2558
2558-06-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ของสำนักงานเทศบาลตำบลนกออก วันที่ 10 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58 วันที่ 10 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58
2558-06-11
ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 10 มิ.ย. 58-17 มิ.ย.58 วันที่ 24 มิ.ย.58
2558-06-11
ประกาศสอบราคาดำเนินจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลแชะ วันที่ 11 - 22 มิถุนายน 2558 วันที่ 11 - 23 มิถุนายน 2558
2558-06-11
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดข้อเทียมทางมะเร็งกระดูกต้นขาฯ จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 10 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58 วันที่ 10 มิ.ย. 58-25 มิ.ย.58
2558-06-11
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงฯ ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี วันที่ 10 มิ.ย. 58-23 มิ.ย.58 วันที่ 29 มิ.ย. 58
2558-06-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2558 วันที่ 11 - 25 มิถุนายน 2558
2558-06-11
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 8 รายการ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2558 วันที่ 26 มิถุนายน 2558
2558-06-11
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี วันที่ 10 มิ.ย. 58-23 มิ.ย.58 วันที่ 29 มิ.ย.58
2558-06-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานผลการปฏิบ้ติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ของการเคหะแห่งชาติ วันที่ 9 มิ.ย. 58-12 มิ.ย.58 วันที่ 16 มิ.ย.58
2558-06-11
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ,ต่อเติมฯ,ค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าฯ,ปรับปรุงถนนฯ รวมจำนวน 4 โครงการ ของ อบต.ทุ่งสว่าง วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2558 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2558
2558-06-11
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในฯ ของโรงพยาบาลประทาย วันที่ 8 มิ.ย. 58-24 มิ.ย.58 วันที่ 8 มิ.ย. 58-24 มิ.ย.58
2558-06-11
ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงสะพานข้ามห้วยคะคาง จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 5 มิ.ย. 58-23 มิ.ย.58 วันที่ 5 มิ.ย. 58-23 มิ.ย.58
2558-06-11
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท วันที่ 30มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 15 มิ.ย.58
2558-06-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายอาคารสำนักงานเทศบาลฯ ของ เทศบาลตำบลเทพาลัย วันที่ 10 - 24 มิถุนายน 2558 วันที่ 10 - 25 มิถุนายน 2558
2558-06-11
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำและห้องพักเจ้าหน้าที่ฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.พลล้านโคราช - -
2558-06-11
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ - -
2558-06-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 ของ เทศบาลตำบลนกออก วันที่ 10 - 25 มิถุนายน 2558 วันที่ 10 - 26 มิถุนายน 2558
2558-06-11
ประกาศผลกรเปิดซองสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการ TOP BURN ฯ ได้แก่ บ.ไบโอคอททอน จำกัด - -
2558-06-11
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บ.เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด - -
2558-06-11
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจฯ จำนวน 6 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บ.เวิลด์เมดอีควิปเม้นท์ จำกัด - -
2558-06-11
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายการเตียงฟาวเลอร์ 2 ไก จำนวน 8 เตียง ได้แก่ หจก.เซอร์พลัส เมดิคอล - -
2558-06-11
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องตรวจสวนหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บ.ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด - -
2558-06-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายท่อเมนประปาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวรหมู่บ้านอยู่สบาย 3 หมู่ที่ 11 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2558 วันที่ 10 - 24 มิถุนายน 2558
2558-06-10
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระประชาสามัคคี บ้านโคกเพ็ด ม.6 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย วันที่ 9 มิ.ย. 58-19 มิ.ย.58 วันที่ 9 มิ.ย. 58-19 มิ.ย.58
2558-06-10
ประกาศสอบราคางานปรับปรุงส่วนจัดแสดงยีราฟและงานก่อสร้างกรงนกสวยงาม จำนวน 2 รายการ ของ สวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 10 - 24 มิถุนายน 2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558
2558-06-10
ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 9 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 26 มิ.ย.58
2558-06-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศฯ จำนวน 3 คัน วันที่ 10 มิ.ย. 58-23 มิ.ย.58 วันที่ 10 มิ.ย. 58-23 มิ.ย.58
2558-06-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ของ อบต.มะค่า วันที่ 9 - 23 มิถุนายน 2558 วันที่ 9 - 23 มิถุนายน 2558
2558-06-10
ประกาศประมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 9 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 10 มิ.ย.58
2558-06-10
ประกาศสอบราค้าจ้างฯ จำนวน 2 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม - -
2558-06-10
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.หลุ่งตะเคียน วันที่ 9 - 22 มิถุนายน 2558 วันที่ 9 - 22 มิถุนายน 2558
2558-06-10
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการขุดลอดคลองสำพะเนียง ม.16 บ.ธงชัยเหนือใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ - -
2558-06-10
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองสระน้ำคุ้มโนนตูม ม 7 บ.มาบเชือก ขององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ - -
2558-06-10
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.13 บ.อ่างห้วยยาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ - -
2558-06-10
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ม.14 บ.ฉัตรมงคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ - -
2558-06-10
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลสูงเนิน วันที่ 8 มิ.ย. 58-19 มิ.ย.58 วันที่ 8 มิ.ย. 58-22 มิ.ย.58
2558-06-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ ของสำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 5 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 5 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58
2558-06-10
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลปักธงชัย วันที่ 5 มิ.ย. 58-16 มิ.ย.58 วันที่ 5 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58
2558-06-10
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บ.ไปโอคอททอน จำกัด - -
2558-06-10
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บ.ไบโอคอททอน จำกัด - -
2558-06-09
ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการข้อสะโพกเทียม จำนวน 80 ชุด ได้แก่ บ.ดีเค เอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด - -
2558-06-09
ประกาศยกเลิกผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการเข็มเจาะฯ จำนวน 200 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-06-09
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ทุ่งสว่าง) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 8 มิ.ย. 58-17 มิ.ย.58 วันที่ 25 มิ.ย.58
2558-06-09
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. ไพรม์ เมดิคอล - -
2558-06-09
ประกาศผลซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 80 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2558-06-09
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 8 มิ.ย. 58-17 มิ.ย.58 วันที่ 25 มิ.ย.58
2558-06-09
ประกาศผลซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ จำนวน 50 ชิ้น (ครั้งที่ 2) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) - -
2558-06-09
ประกาศผลซื้อคลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง จำนวน 120 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2558-06-09
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-06-09
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา วันที่ 5 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 5 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58
2558-06-09
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลางฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเทศบาลพันดุง วันที่ 8 มิ.ย.58-16 มิ.ย.58 วันที่ 24 มิ.ย.58
2558-06-09
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยฯ 1 รายการ ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี วันที่ 8 มิ.ย.58-22 มิ.ย.58 26 มิ.ย.58
2558-06-09
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้ของเหลวฯ จำนวน 12 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 8 มิ.ย.58-24 มิ.ย.58 วันที่ 8 มิ.ย.58-24 มิ.ย.58
2558-06-08
ประกาศประกวดราคาซื้อ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีอิเเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (รพ.มหาราชนครราชสีมา) วันที่ 8 มิ.ย.58-15 มิ.ย.58 วันที่ 19 มิ.ย.58
2558-06-08
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (รพ.มหาราชนครราชสีมา) วันที่ 8 มิ.ย.58- 17 มิ.ย.58 วันที่ 24 มิ.ย.58
2558-06-08
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 8 มิ.ย.58-17 มิ.ย.58 วันที่ 23 มิ.ย.58
2558-06-08
ประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 5 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 5 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58
2558-06-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 5 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 5 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58
2558-06-08
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ไม่ได้ใช้ในราชการ จำนวน 3 รายการ ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 วันที่ 5 มิ.ย. 58-19 มิ.ย.58 วันที่ 19 มิ.ย.58
2558-06-08
ประกาศสอบราคาซื้อหุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานผู้ใหญ่และทารก จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลโชคชัย วันที่ 5 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 5 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58
2558-06-08
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี วันที่ 5 มิ.ย. 58-17 มิ.ย.58 วันที่ 22 มิ.ย.58
2558-06-08
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 มิ.ย. 58-19 มิ.ย.58 วันที่ 5 มิ.ย. 58-19 มิ.ย.58
2558-06-08
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 มิ.ย. 58-19 มิ.ย.58 วันที่ 5 มิ.ย. 58-19 มิ.ย.58
2558-06-08
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ฯ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 มิ.ย. 58-15 มิ.ย.58 วันที่ 19 มิ.ย.58
2558-06-08
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 4 มิ.ย. 58-15 มิ.ย.58 วันที่ 23 มิ.ย.58
2558-06-08
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนแผ่นกรองหยาบเครื่องกรองอากาศฯ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (รพ.มหาราชนครราชสีมา) วันที่ 4 มิ.ย. 58-17 มิ.ย.58 วันที่ 4 มิ.ย. 58-17 มิ.ย.58
2558-06-08
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 4 มิ.ย. 58-19 มิ.ย.58 วันที่ 4 มิ.ย. 58-19 มิ.ย.58
2558-06-08
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 4 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 4 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58
2558-06-08
ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องตรวจสะท้อนหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-06-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมากำจัดตะกอนในถึงน้ำใสฯ ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ่้ว วันที่ 27 พ.ค.58-8 มิ.ย.58 วันที่ 27 พ.ค.58-9 มิ.ย.58
2558-06-08
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. ไบโอคอททอน - -
2558-06-08
ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง - -
2558-06-08
ประกาศผลซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วย จำนวน 10 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2558-06-08
ประกาศผลซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องทำน้ำเย็นฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แอร์โค - -
2558-06-05
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ของ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา วันที่ 3 - 15 มิถุนายน 2558 วันที่ 3 - 15 มิถุนายน 2558
2558-06-05
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 18 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก วันที่ 19 พ.ค.58-29 พ.ค.58 วันที่ 8 มิ.ย.58
2558-06-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายท่อเมนประปาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ จำนวน 2 โครงการ ของสำนักงาานเทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 5 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 5 มิ.ย. 58-19 มิ.ย.58
2558-06-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพฯ จำนวน 14 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 2 - 17 มิถุนายน 2558 วันที่ 2 - 17 มิถุนายน 2558
2558-06-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ วันที่ 4 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 4 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58
2558-06-05
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 26 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2558 วันที่ 26 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2558
2558-06-05
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ วันที่ 4 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 4 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58
2558-06-05
ประกาศผลซื้อสำลีก้อนกลม ขนาด 1.40 กรัม ฯ จำนวน 9,310 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) - -
2558-06-05
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง วันที่ 4 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 4 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58
2558-06-05
ประกาศผลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีจอ จำนวน 20 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง - -
2558-06-05
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างตลาอสดฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง วันที่ 4 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 5 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58
2558-06-05
ประกาศผลซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์) - -
2558-06-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้นฯ ของสำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ วันที่ 4 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 4 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58
2558-06-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาฯ จำนวน 2 โครงการ ของำนักงานเทศบาลตำบลไพล วันที่ 5 มิ.ย.58-18 มิ.ย.58 วันที่ 5 มิ.ย.58-18 มิ.ย.58
2558-06-04
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วยให้อยู่ในสภาวะต่ำกว่าปกติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 17 มิถุนายน 2558 วันที่ 3 - 17 มิถุนายน 2558
2558-06-04
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 9 มิถุนายน 2558 วันที่ 18 มิถุนายน 2558
2558-06-04
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 ศูนย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 3 มิ.ย.58-12 มิ.ย.58 วันที่ 15 มิ.ย.58
2558-06-04
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 มิ.ย.58-10 มิ.ย.58 วันที่ 15 มิ.ย.58
2558-06-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นครึ่ง ไป-กลับ ฯ ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 2 - 15 มิถุนายน 2558 วันที่ 2 - 15 มิถุนายน 2558
2558-06-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ ของสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง วันที่ 4 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58 วันที่ 5 มิ.ย. 58-18 มิ.ย.58
2558-06-04
ประกาศสอบราคาซื้อ T-Way stopcock จำนวน 183,910 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 - 15 มิถุนายน 2558 วันที่ 2 - 15 มิถุนายน 2558
2558-06-04
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 86 ชุด ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 5 มิ.ย.58-18 มิ.ย.58 วันที่ 5 มิ.ย.58-18 มิ.ย.58
2558-06-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผนังกั้นดิน ของสำนักงานเทศบาลตำบลนกออก วันที่ 3 มิ.ย.58-18 มิ.ย.58 วันที่ 3 มิ.ย.58-18 มิ.ย.58
2558-06-04
ประกาศสอบราคาจ้างฯ จำนวน 4 โครงการ ของสำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 3 มิ.ย.58-18 มิ.ย.58 วันที่ 3 มิ.ย.58-18 มิ.ย.58
2558-06-04
ประกาศสอบราคาซื้อขดลวดขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 40 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 - 18 มิถุนายน 2558 วันที่ 2 - 18 มิถุนายน 2558
2558-06-04
ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 3 มิ.ย.58-12 มิ.ย.58 วันที่ 22 มิ.ย.58
2558-06-04
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นดามกระดูกขนาดเล็ก จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 - 18 มิถุนายน 2558 วันที่ 2 - 18 มิถุนายน 2558
2558-06-04
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยในการบริหารปอด จำนวน 1,330 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 - 15 มิถุนายน 2558 วันที่ 2 - 15 มิถุนายน 2558
2558-06-03
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างอาคารพักพยาบาลฯ จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 2 มิ.ย.58-5 มิ.ย.58 วันที่ 15 มิ.ย.58
2558-06-03
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยฯ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 2 - 15 มิถุนายน 2558 วันที่ 19 มิถุนายน 2558
2558-06-03
ประกาศประกวดราคาซื้อรายการรถพยาบาลฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 2 มิ.ย.58-5 มิ.ย.58 วันที่ 15 มิ.ย.58
2558-06-03
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ต้องขัง ของ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ วันที่ 29 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2558
2558-06-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำและติดตั้งป้ายฯ ของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ วันที่ 3 มิ.ย.58-16 มิ.ย.58 วันที่ 3 มิ.ย.58-16 มิ.ย.58
2558-06-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร วันที่ 2 มิ.ย.58-16 มิ.ย.58 วันที่ 2 มิ.ย.58-16 มิ.ย.58
2558-06-03
ประกาศผลซื้อเครื่องเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม (มหาชน) - -
2558-06-03
ประกาศสอบราคาจ้างงานฯ จำนวน 4 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล วันที่ 2 มิ.ย.58-16 มิ.ย.58 วันที่ 2 มิ.ย.58-16 มิ.ย.58
2558-06-03
ประกาศผลซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.เตียวฮงสีลม - -
2558-06-03
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 มิ.ย.58- 15 มิ.ย.58 วันที่ 2 มิ.ย.58- 15 มิ.ย.58
2558-06-03
ประกาศผลซื้อ Fletcher Applicator for Brachytherapy จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บิสซเนสอะไลเม้นท์ - -
2558-06-03
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาฯ รวม 8 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 มิ.ย.58-17 มิ.ย.58 วันที่ 2 มิ.ย.58-17 มิ.ย.58
2558-06-03
ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาระบบหล่อเย็นฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ - -
2558-06-03
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 มิ.ย.58-12 มิ.ย.58 วันที่ 2 มิ.ย.58-12 มิ.ย.58
2558-06-03
ประกาศผลจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.ซี. แอสซิสต์ - -
2558-06-03
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 มิ.ย.58-16 มิ.ย.58 วันที่ 2 มิ.ย.58-16 มิ.ย.58
2558-06-02
ประกาศประกวดราคาจ้างงานขุดลอก (จ้างเหมาบางส่วน) ฯ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 วันที่ 29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558 วันที่ 11 มิถุนายน 2558
2558-06-02
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการงานปรับปรุงถนนลงหินคลุก ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด วันที่ 29 พ.ค.58-12 มิ.ย.58 วันที่ 29 พ.ค.58-12 มิ.ย.58
2558-06-02
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด วันที่ 29 .พ.ค.58-12 มิ.ย.58 วันที่ 29 .พ.ค.58-12 มิ.ย.58
2558-06-02
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องส่องไฟเด็กแรกเกิดตัวเหลือง จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด วันที่ 29 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2558
2558-06-02
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการงานปรับปรุงถนนลงหินคลุก ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด วันที่ 29 พ.ค.58-12 มิ.ย.58 วันที่ 29 พ.ค.58-12 มิ.ย.58
2558-06-02
ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก ฯ ของสำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 2 มิ.ย.58- 15 มิ.ย.58 วันที่ 2 มิ.ย.58- 15 มิ.ย.58
2558-06-02
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน วันที่ 29 พ.ค.58-12 มิ.ย.58 วันที่ 29 พ.ค.58-12 มิ.ย.58
2558-06-02
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด วันที่ 29 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2558
2558-06-02
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการงานปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโกรกพัฒนาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด วันที่ 29 พ.ค.58-12 มิ.ย.58 วันที่ 29 พ.ค.58-12 มิ.ย.58
2558-06-02
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยฯ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 29 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2558 วันที่ 17 มิถุนายน 2558
2558-06-02
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงฯ และ ก่อสร้างฯ รวมจำนวน 3 โครงการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 29 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2558
2558-06-02
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2558 วันที่ 15 มิถุนายน 2558
2558-06-02
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล (ครั้งที่ 2) จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2558
2558-06-02
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศแบบ 2 ชั้น ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2558
2558-06-02
ประกาศสอบราคาซื้อหลอดทดสอบสำหรับเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ จำนวน 60 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2558
2558-06-02
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าฯ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2558
2558-06-02
ประกาศสอบราคาซื้อชุดอภิบาลทารกเกิดพร้อมให้ความอบอุ่นและชุดช่วยชีวิต จำนวน 3 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2558
2558-06-02
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิค จำนวน 2 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2558
2558-06-02
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจและรักษาทางเดินอาหาร จำนวน 2 กล้อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2558 วันที่ 12 มิถุนายน 2558
2558-06-02
ประกาศผลซื้ออาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2558-05-29
ประกาศผลซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 19 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ออลล์เว็บ เทคโนโลยี - -
2558-05-29
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถส่วนกลาง ฯ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร วันที่ 28 พ.ค.58-12 มิ.ย.58 วันที่ 28 พ.ค.58-12 มิ.ย.58
2558-05-29
ประกาศผลซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2558-05-29
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดลูกข่ายกระจายเสียงไร้สายฯ จำนวน 4 ชุด ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร วันที่ 28 พ.ค.58-12 มิ.ย.58 วันที่ 28 พ.ค.58-12 มิ.ย.58
2558-05-29
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของสำนักงานเทศบาลตำบลนกออก วันที่ 28 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2558 วันที่ 28 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2558
2558-05-29
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถดับเพลิงเทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 28 พ.ค.58-11 มิ.ย.58 วันที่ 28 พ.ค.58-11 มิ.ย.58
2558-05-29
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ) จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 29 พ.ค.58-15 พ.ค.58 วันที่ 29 พ.ค.58-15 พ.ค.58
2558-05-29
ประกาศซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี วันที่ 28 .พ.ค.58-9 มิ.ย.58 วันที่ 15 มิ.ย.58
2558-05-29
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 พ.ค.58- 8 มิ.ย.58 วันที่ 28 พ.ค.58- 8 มิ.ย.58
2558-05-29
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 พ.ค.58-8 มิ.ย.58 วันที่ 28 พ.ค.58-8 มิ.ย.58
2558-05-29
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องรับวิทยุระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล วันที่ 27 พ.ค.58-12 มิ.ย.58 วันที่ 27 พ.ค.58-12 มิ.ย.58
2558-05-29
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำป้องยามจุดตรวจ จำนวน 16 หลัง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 21 พ.ค.58 -4 มิ.ย.58 วันที่ 21 พ.ค.58 -4 มิ.ย.58
2558-05-29
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 21 พ.ค.58-2 มิ.ย.58 วันที่ 21 พ.ค.58-2 มิ.ย.58
2558-05-28
ประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ฯ ของสำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 27 พ.ค.58-11 มิ.ย.58 วันที่ 27 พ.ค.58-11 มิ.ย.58
2558-05-28
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมฯ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของที่ว่าการอำเภอบัวลาย วันที่ 26 พ.ค.-29 พ.ค.58 วันที่ 5 มิ.ย.58
2558-05-28
ประกาศประกวดราคาซื้อวัคซีนฯ รวม 3 กลุ่ม จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีอิเล้กทรอนิกส์ ของ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 วันที่ 26 พ.ค.-3 มิ.ย.58 วันที่ 10 มิ.ย.58
2558-05-28
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์O จำนวน 7 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 พ.ค.58-3 มิ.ย.58 วันที่ 10 มิ.ย.58
2558-05-28
ประกาศสอบราคาจ้างทำโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อยฯ วันที่ 27 พ.ค.-11 มิ.ย.58 วันที่ 27 พ.ค.-11 มิ.ย.58
2558-05-28
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ของที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา วันที่ 27 พ.ค.-9 มิ.ย.58 วันที่ 27 พ.ค.-9 มิ.ย.58
2558-05-28
ประกาศสอบราคา จำนวน 6 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 27 พ.ค.-11 มิ.ย.58 วันที่ 27 พ.ค.-11 มิ.ย.58
2558-05-28
ประกาศผลสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ได้แก่ บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด - -
2558-05-28
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลด่านขุนทด วันที่ 27 พ.ค.-8 มิ.ย.58 วันที่ 27 พ.ค.-9 มิ.ย.58
2558-05-28
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่อง Autoclave ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา - -
2558-05-27
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำที่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลหินโคน ของโรงพยาบาลจักราช วันที่ 27 พ.ค.58-9 มิ.ย.58 วันที่ 27 พ.ค.58-11 มิ.ย.58
2558-05-28
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำนางแก้วหลังใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเทศบาลตำบลลำนางแก้ว วันที่ 26 พ.ค.-5 มิ.ย.58 วันที่ 15 มิ.ย.58
2558-05-27
ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกคลองสำพะเนียง ม.16 บ.ธงชัยเหนือใน วันที่ 26 พ.ค.-9 มิ.ย.58 วันที่ 26 พ.ค.-9 มิ.ย.58
2558-05-27
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.เมืองคง วันที่ 27 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2558 วันที่ 27 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2558
2558-05-27
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ม.14 บ.ฉัตรมงคล วันที่ 26 พ.ค.-9 มิ.ย.58 วันที่ 26 พ.ค.-9 มิ.ย.58
2558-05-27
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.13 บ.อ่างห้วยยาง วันที่ 26 พ.ค.-9 มิ.ย.58 วันที่ 26 พ.ค.-9 มิ.ย.58
2558-05-27
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนฯ และ ก่อสร้างถนนฯ รวมจำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสีมามงคล วันที่ 25 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2558 วันที่ 25 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2558
2558-05-27
ประกาศสอบราคาซื้อเครรื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ของสำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร วันที่ 26 พ.ค.-9 มิ.ย.58 วันที่ 26 พ.ค.-9 มิ.ย.58
2558-05-27
ประกาศจัดจ้างโดยวิธีพิเศษก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม วันที่ 26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2558 วันที่ 26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2558
2558-05-27
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ของสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ วันที่ 26 พ.ค.-10 มิ.ย.58 วันที่ 26 พ.ค.-10 มิ.ย.58
2558-05-27
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลจักราช วันที่ 26 พ.ค.-5 มิ.ย.58 วันที่ 26 พ.ค.-5 มิ.ย.58
2558-05-27
ประกาศประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ฯ และ จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ ของ โครงการชลประทานนครราชสีมา วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2558 วันที่ 5 มิถุนายน 2558
2558-05-27
ประกาศจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ จำนวน 3 โครงการ ของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม วันที่ 26 พ.ค.-2 มิ.ย.58 วันที่ 26 พ.ค.-2 มิ.ย.58
2558-05-27
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหอถึงสูงฯ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 พ.ค.-8 มิ.ย.58 วันที่ 26 พ.ค.-8 มิ.ย.58
2558-05-27
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 พ.ค.-8 มิ.ย.58 วันที่ 26 พ.ค.-8 มิ.ย.58
2558-05-27
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ฯ จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 พ.ค.-8 มิ.ย.58 วันที่ 26 พ.ค.-8 มิ.ย.58
2558-05-27
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 โครงการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 พ.ค.58 -8 มิ.ย.58 วันที่ 26 พ.ค.58 -8 มิ.ย.58
2558-05-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง วันที่ 26 พ.ค.58-8 มิ.ย.58 วันที่ 26 พ.ค.58-8 มิ.ย.58
2558-05-27
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ ของ สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ วันที่ 21 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2558
2558-05-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมอบตะโกเอน วันที่ 26 พ.ค.58-15 มิ.ย.58 วันที่ 26 พ.ค.58-15 มิ.ย.58
2558-05-27
ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกคลองสระน้ำคุ้มโนนตูม ม.7 บ.มาบเชื่อก วันที่ 26 พ.ค.58-9 มิ.ย.58 วันที่ 26 พ.ค.58-9 มิ.ย.58
2558-05-27
ประกาศผลซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.วี.เคการทอ - -
2558-05-26
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดปริมาตรลมสำหรับใช้กับเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 9 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2558 วันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2558
2558-05-26
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ฯ จำนวน 11 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 พ.ค.58-10 มิ.ย.58 วันที่ 25 พ.ค.58-10 มิ.ย.58
2558-05-26
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 พ.ค.58-10 มิ.ย.58 วันที่ 25 พ.ค.58-10 มิ.ย.58
2558-05-26
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกฯ,ก่อสร้างถนน คสล.ฯ,ซ่อมแซมถนนฯ รวมจำนวน 9 โครงการ ของ อบต.ถนนโพธิ์ วันที่ 26 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2558 วันที่ 26 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2558
2558-05-26
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ฯ จำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 พ.ค.58-12 มิ.ย.58 วันที่ 25 พ.ค.58-12 มิ.ย.58
2558-05-26
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 พ.ค.58 - 10 มิ.ย.58 วันที่ 25 พ.ค.58 - 10 มิ.ย.58
2558-05-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ วันที่ 25 พ.ค.58 - 8 มิ.ย.58 วันที่ 25 พ.ค.58 - 8 มิ.ย.58
2558-05-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชััน ฯ จำนวน 4 คัน ของสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ วันที่ 25 พ.ค.58 -9 มิ.ย.58 วันที่ 25 พ.ค.58 -9 มิ.ย.58
2558-05-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนอรุณสวัสดิ์ ฯ ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2558 วันที่ 25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2558
2558-05-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และขยายผิวจราจร คสล.ฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสีดา วันที่ 25 พ.ค.58 - 9 มิ.ย.58 วันที่ 25 พ.ค.58 - 9 มิ.ย.58
2558-05-26
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาฯ จำนวน 25 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 พ.ค.58 - 11 มิ.ย.58 วันที่ 25 พ.ค.58 - 11 มิ.ย.58
2558-05-26
ประกาศผลจ้างก่อสร้างอาคารพักคนไข้ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง - -
2558-05-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 17 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558 วันที่ 22 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558
2558-05-25
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจวัดตัวบ่งชี้ภาวะโรคหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของพยาบาลโชคชัย วันที่ 22 พ.ค.58 - 8 มิ.ย.58 วันที่ 22 พ.ค.58 - 8 มิ.ย.58
2558-05-25
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.ปักธงชัย วันที่ 22 - 29 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2558
2558-05-25
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จำนวน 4 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม วันที่ 22 พ.ค.58 - 8 มิ.ย.58 วันที่ 22 พ.ค.58 - 8 มิ.ย.58
2558-05-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารซักฟอกฯ จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลขุขันธ์ วันที่ 22 พ.ค.58 - 9 มิ.ย.58 วันที่ 22 พ.ค.58 - 9 มิ.ย.58
2558-05-25
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยฯ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 22 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2558 วันที่ 11 มิถุนายน 2558
2558-05-25
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลขุขันธ์ วันที่ 22 พ.ค.58 - 11 มิ.ย.58 วันที่ 22 พ.ค.58 - 11 มิ.ย.58
2558-05-25
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยท่าใต้ (ต่อจากเดิม) บ้านสีจาน หมู่ที่ 3 ของ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ วันที่ 21 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2558
2558-05-25
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลขุขันธ์ วันที่ 22 พ.ค.58 - 8 มิ.ย.58 วันที่ 22 พ.ค.58 - 8 มิ.ย.58
2558-05-25
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา พร้อมติดตั้ง ของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้า นครราชสีมา วันที่ 21 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558
2558-05-25
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 22 พ.ค.58 - 8 มิ.ย.58 วันที่ 22 พ.ค.58 - 8 มิ.ย.58
2558-05-25
ประกาศสอบราคาจัดจ้างผลิตเสื้อยืดและหมวกแก๊ปฯ จำนวน 2 รายการ ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 พ.ค.58 - 4 มิ.ย.58 วันที่ 22 พ.ค.58 - 4 มิ.ย.58
2558-05-25
ประกาศสอบราคาซื้อแผงเหล็ก (ตามแบบ) และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ ของโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8 วันที่ 22 พ.ค.58 - 3 มิ.ย.58 วันที่ 22 พ.ค.58 - 4 มิ.ย.58
2558-05-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดชุดพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 211 ชุด ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 19 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2558 วันที่ 19 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2558
2558-05-22
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 29 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 22 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558 วันที่ 22 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558
2558-05-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 22 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558 วันที่ 22 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558
2558-05-22
ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกระหวัน หมู่ที่ 1 ของ อบต.โนนยอ - -
2558-05-22
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 ฯ ของ เทศบาลตำบลบึงสำโรง วันที่ 21 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558
2558-05-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. ฯ ของ เทศบาลตำบลแชะ วันที่ 21 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558
2558-05-22
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 - 28 พฤษภาคม 2558 วันที่ 5 มิถุนายน 2558
2558-05-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดแค ของ เทศบาลตำบลตลาดแค วันที่ 20 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2558 วันที่ 20 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2558
2558-05-22
ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.สูงเนิน วันที่ 20 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2558 วันที่ 20 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558
2558-05-22
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 - 29 พฤษภาคม 2558 วันที่ 19 - 29 พฤษภาคม 2558
2558-05-22
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขัง ของ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ วันที่ 19 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2558 วันที่ 19 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2558
2558-05-22
ประกาศผลซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ ร้านโฮมแอร์ - -
2558-05-22
ประกาศผลซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 10 เตียง จำนวน 3 ชุด ของ รพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม (มหาชน) - -
2558-05-21
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีรักษาพลังงานสูงฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 - 28 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 มิถุนายน 2558
2558-05-21
ประกาศสอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ของ อบต.ทัพรั้ง วันที่ 20 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 วันที่ 20 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558
2558-05-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัวละคร หมู่ที่ 2 ของ อบต.หนองบัวละคร วันที่ 20 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558 วันที่ 20 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558
2558-05-21
ประกาศผลจ้างเหมารถยนต์โดยสารฯ ของ อบต.กุดโบสถ์ - -
2558-05-21
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินฯ จำนวน 30 รายการ ของ เทศบาลตำบลเทพาลัย วันที่ 20 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2558 วันที่ 9 มิถุนายน 2558
2558-05-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลวังไทร วันที่ 20 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 วันที่ 20 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558
2558-05-21
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 20 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558 วันที่ 20 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558
2558-05-21
ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนพายัพทิศ ซอย 11 (ครั้งที่ 2) 21 พ.ค. - 5 มิ.ย. 58 21 พ.ค. - 9 มิ.ย. 58
2558-05-21
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารโครงเหล็กคลุมสนามบริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 20-28 พ.ค. 58 8 มิ.ย. 58
2558-05-21
ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี 20 พ.ค. - 2 มิ.ย. 58 8 มิ.ย. 58
2558-05-21
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลโนนแดง 20 พ.ค. - 4 มิ.ย. 58 5 มิ.ย. 58
2558-05-21
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 20 พ.ค. - 8 มิ.ย. 58 ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป - 8 มิ.ย. 58
2558-05-21
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอและสนามกีฬาตำบล - 20-27 พ.ค. 58
2558-05-21
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ของ อบต.โนนเมืองพัฒนา 19-28 พ.ค. 58 8 มิ.ย. 58
2558-05-21
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ อาคารมัจฉา-วารี จำนวน 13 รายการ ของสวนสัตว์นครราชสีมา 20 พ.ค. - 3 มิ.ย. 58 8 มิ.ย. 58
2558-05-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้าวสุระ ซอย 3 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 12 - 26 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 - 26 พฤษภาคม 2558
2558-05-15
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนทางไปคลองละลม-สุดเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 12 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 - 22 พฤษภาคม 2558
2558-05-15
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสุขสวัสดิ์ ฯ ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 12 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 - 22 พฤษภาคม 2558
2558-05-15
ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-05-15
ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรฯ จำนวน 20 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอบิซ เฮลธ์แคร์ - -
2558-05-15
ประกาศผลจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 1,056 ราย ได้แก่ บจก.โกลบอล ลิโธทริปซี่ย์ เซอร์วิสเซส - -
2558-05-14
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 14 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 3 มิถุนายน 2558
2558-05-14
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำและห้องพักเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วย Spinal unit ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14 - 26 พฤษภาคม 2558 วันที่ 14 - 26 พฤษภาคม 2558
2558-05-14
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างภายในเขตตำบลสระตะเคียน จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.สระตะเคียน วันที่ 12 - 26 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 - 26 พฤษภาคม 2558
2558-05-14
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยปิ่นสุวรรณเชื่อมถนนเทศบาล 15 ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2558
2558-05-14
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 28 พฤษภาคม 2558
2558-05-14
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 - 28 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 - 28 พฤษภาคม 2558
2558-05-14
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดแต่งแบบพิมพ์ฟัน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 วันที่ 12 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558
2558-05-14
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2558
2558-05-14
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องแยกส่วนประกอบของเลือด พร้อมระบบควบคุมความเย็น จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2558
2558-05-14
ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดแข็ง ขนาด 6.5 mm. จำนวน 1,200 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 พฤษภาคม - 2 มิ.ย. 58 วันที่ 12 พฤษภาคม - 2 มิ.ย. 58
2558-05-14
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ฯ (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 - 22 พฤษภาคม 2558
2558-05-14
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดึงเอวและดึงคอ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด วันที่ 12 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 - 25 พฤษภาคม 2558
2558-05-14
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดและติดตามเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด วันที่ 12 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 - 25 พฤษภาคม 2558
2558-05-14
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด วันที่ 12 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 - 25 พฤษภาคม 2558
2558-05-14
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด วันที่ 12 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 - 25 พฤษภาคม 2558
2558-05-14
ประกาศสอบราคาซื้อเข็มฉีดยา จำนวน 395,200 ชิ้น ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 วันที่ 11 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 21 พฤษภาคม 2558
2558-05-14
ประกาศสอบราคาซื้อชุดดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติประเภทหลายช่องจ่ายของเหลว (ครั้งที่ 3) จำนวน 8 ชุด ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2558
2558-05-14
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อชนิดโมโนโพลาร์ จำนวน 1 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2558
2558-05-14
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ของ อบต.สายออ - -
2558-05-14
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด 2 เฟสฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปักธงชัย วันที่ 8 - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 18 พฤษภาคม 2558
2558-05-12
ประกาศสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 110 ซีซี จำนวน 6 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2558
2558-05-12
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 12 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 - 25 พฤษภาคม 2558
2558-05-12
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 ของ อบต.หนองตะไก้ - -
2558-05-12
ประกาศสอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของ อบต.ดอนใหญ่ วันที่ 11 - 26 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 26 พฤษภาคม 2558
2558-05-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 7 ฯ ของ อบต.พังเทียม วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2558
2558-05-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย ของ อบต.ดอนตะหนิน วันที่ 11 - 26 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 26 พฤษภาคม 2558
2558-05-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำประปาบ้านหันเก่าฯ ของ อบต.บัวใหญ่ วันที่ 11 - 27 พฤษภาคม 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
2558-05-12
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อฯ และก่อสร้างฯ รวมจำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2558
2558-05-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 26 พฤษภาคม 2558
2558-05-12
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและประสาทด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 - 27 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 27 พฤษภาคม 2558
2558-05-12
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 21 พฤษภาคม 2558
2558-05-12
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 - 26 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 26 พฤษภาคม 2558
2558-05-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ช่อระกา วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558
2558-05-12
ประกาศประมูลขายทรัพย์สินชำรุด จำนวน 1 รายการ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 25 พฤษภาคม 2558
2558-05-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเบญจรงค์ ซอย 9 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 21 พฤษภาคม 2558
2558-05-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนหลังหมู่บ้านย่าโม 4 ฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 21 พฤษภาคม 2558
2558-05-12
ประกาศผลจ้างซ่อมครุภัณฑ์การพทย์ Power Supply board เครื่องช่วยหายใจ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) - -
2558-05-12
ประกาศผลจ้างผลิต Animation ฯ (ครั้งที่ 2) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.นักเล่าเรื่อง - -
2558-05-12
ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องตรวจสวนหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ - -
2558-05-12
ประกาศผลซื้อ Telescope 30 องศา 2.7 mm. จำนวน 1 กล้อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์ - -
2558-05-12
ประกาศผลซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดไม่สัมผัสแบบอัตโนมัติ (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อาร์เอ็กซ์ - -
2558-05-12
ประกาศผลซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่พร้อมวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - -
2558-05-12
ประกาศผลเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบ C-ARM จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ ไพรม์ เมดิคอล - -
2558-05-12
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-05-12
ประกาศผลจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสีชนิดดิจิตอลฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ - -
2558-05-12
ประกาศผลซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม (มหาชน) - -
2558-05-12
ประกาศผลซื้อเครื่องวัดความดันและอ็อกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 14 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์) - -
2558-05-12
ประกาศผลซื้อโลหะแผ่นยึดตรึงกระดูกคอด้านหน้าฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อินเตอร์ เมดิคอล - -
2558-05-12
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อิมพลานท์คาสท์ (ประเทศไทย) - -
2558-05-11
ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 11 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 22 พฤษภาคม 2558
2558-05-11
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง Autoclave สำหรับ Handpiece 19 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 11 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 22 พฤษภาคม 2558
2558-05-11
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.เมืองพลับพลา วันที่ 8 - 20 พฤษภาคม 2558 วันที่ 28 พฤษภาคม 2558
2558-05-11
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.พลสงคราม วันที่ 8 - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
2558-05-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2558
2558-05-11
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประเภทถนน คสล. และประเภทงานถนนลูกรังหินคลุก จำนวน 11 โครงการ ของ อบต.โนนสำราญ - -
2558-05-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.มาบตะโกเอน วันที่ 8 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 25 พฤษภาคม 2558
2558-05-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันฯ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558
2558-05-11
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา บ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 ของ อบต.ทัพรั้ง วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558
2558-05-11
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 15 ของ อบต.ทัพรั้ง วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558
2558-05-11
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างวางท่อคอนเวอร์ด ซอย 5 สายบน หมู่ที่ 11 ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ - -
2558-05-11
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุฯ จำนวน 4 โครงการ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 วันที่ 8 - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
2558-05-11
ประกาศสอบราคาซื้อไหมเย็บสำหรับเส้นเลือด จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 8 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 วันที่ 8 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558
2558-05-11
ประกาศสอบราคาซื้อไม้พันสำลีปลอดเชื้อ ขนาด 6 นิ้ว เบอร์ L จำนวน 255,000 ซอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 8 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 วันที่ 8 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558
2558-05-11
ประกาศผลซื้อตู้ปรับอุณหภูมิ ความจุภายใน 400 ลิตร จำนวน 1 ตู้ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เบทเทอร์ไซเอนซ์ - -
2558-05-11
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2558
2558-05-11
ประกาศสอบราคาซื้อสำลีก้อนกลมฯ จำนวน 9,310 ถุง รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2558
2558-05-11
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2558
2558-05-11
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2558
2558-05-11
ประกาศสอบราคาซื้อ TOP BURN ชนิดไม่ปราศจากเชื้อฯ จำนวน 70,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 8 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 วันที่ 8 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558
2558-05-11
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องตรวจสะท้อนหัวใจด้วยคลื่อนเสียงความถี่สูงฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558
2558-05-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2558
2558-05-11
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกสระฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ช่อระกา วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2558
2558-05-11
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201ฯ ของ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 7 - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
2558-05-11
ประกาศสอบราคาซื้อรถตัดหญ้าแบบรถเข็น จำนวน 13 คัน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 7 - 26 พฤษภาคม 2558 วันที่ 7 - 26 พฤษภาคม 2558
2558-05-11
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จำนวน 15 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 7 - 26 พฤษภาคม 2558 วันที่ 7 - 26 พฤษภาคม 2558
2558-05-11
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2558
2558-05-11
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 6 - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
2558-05-11
ประกาศผลซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บขก.ซิลลิค ฟาร์มา และ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2558-05-08
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนฯ จำนวน 11 โครงการ ของ อบต.โนนสำราญ วันที่ 7 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 7 - 25 พฤษภาคม 2558
2558-05-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ฯ ของ อบต.จอหอ วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2558
2558-05-08
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.เมืองพลับพลา วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2558
2558-05-08
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.ดอนเมือง วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 7 - 25 พฤษภาคม 2558
2558-05-08
ประกาศประมูลเก็บค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ของ เทศบาลตำบลจักราช วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2558
2558-05-08
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลพุดซา วันที่ 7 - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 พฤษภาคม 2558
2558-05-08
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 60 รายการ ของ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2558
2558-05-08
ประกาศประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตฯ จำนวน 3 โครงการ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 วันที่ 6 - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
2558-05-08
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 25 พฤษภาคม 2558
2558-05-08
ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าซับโลหิตทำจากผ้าใยสังเคราะห์ฯ จำนวน 120,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
2558-05-08
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
2558-05-08
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบายน้ำในโพรงสมองลงท้อง จำนวน 120 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 วันที่ 7 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558
2558-05-08
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างฯ ,วางท่อระบายน้ำฯ รวมจำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ประสุข วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2558
2558-05-08
ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างผิวทางเคพซิล สายทางบ้านขี้ตุ่น-โคกวังวนฯ ของ อบต.ท่าจะหลุง วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
2558-05-08
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.มะค่า วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2558
2558-05-08
ประกาศผลซื้อเครื่องพิมพ์สไลด์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2558-05-08
ประกาศผลจ้างปรับปรุงถนนทางเข้าบ้านพักแพทย์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.พลล้านโคราช - -
2558-05-08
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องโคบอลต์-60ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-05-07
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 8 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 25 พฤษภาคม 2558
2558-05-07
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 16 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 8 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 25 พฤษภาคม 2558
2558-05-07
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องขยายผ่าตัดตาพร้อมชุดถ่ายทอดภาพ จำนวน 1 ชุด ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 8 - 25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 25 พฤษภาคม 2558
2558-05-07

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล. ถนนเบญจรงค์ ซอย 8 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา

วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2558
2558-05-07

ประกาศประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อฯ รวมจำนวน 272,740 คู่ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา

วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2558 วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
2558-05-07

ประกาศสอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ และ ซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุ ชนิดมือถือฯ ของ อบต.ดอนใหญ่

วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2558
2558-05-07

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุจัดทำแปลงเรียนรู้ทดสอบโรคโคนเน่า-หัวเน่ามันสำปะหลัง รวม 4 รายการ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 11 พฤษภาคม 2558
2558-05-07

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการกระบอกฉีดยา จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา

วันที่ 6 - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 25 พฤษภาคม 2558
2558-05-07

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.กฤษณา

วันที่ 1 - 20 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 20 พฤษภาคม 2558
2558-05-07

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายหลังสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนไทย หมู่ที่2 ของ เทศบาลตำบลโนนไทย

วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558
2558-05-07

ประกาศผลซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์)

- -
2558-05-07

ประกาศผลซื้อเครื่องปิดผนึกสายถุงเลือดผู้บริจาคโลหิต จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

- -
2558-05-06
ประกาศผลซื้อเครื่องวัดปริมาตรความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและสัญญาณชีพจรชนิดพกพา จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มายด์ เมดิคอล แคร์ - -
2558-05-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลด่านคล้า วันที่ 6 - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 6 - 19 พฤษภาคม 2558
2558-05-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลายฯ ของ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย วันที่ 1 - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 14 พฤษภาคม 2558
2558-05-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลายฯ ของ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย วันที่ 1 - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 14 พฤษภาคม 2558
2558-05-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลเทพาลัย วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 20 เมษายน 2558
2558-05-06
ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดขึ้นรูปชนิดกางเองฯ จำนวน 20 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 21 พฤษภาคม 2558
2558-05-06
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
2558-05-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายบ้านมาบตะโกเอน หมู่ที่ 2 ของ อบต.มาบตะโกเอน วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558
2558-05-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าจั่น หมู่ 14 ของ อบต.ท่าลาด วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558
2558-05-06
ประกาศสอบราคาจ้างลงหินคลุก บ้านหนองขาม หมู่ 15 ของ อบต.ท่าลาด วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558
2558-05-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คลส. บ้านสองคอน หมู่ 16 ของ อบต.ท่าลาด วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558
2558-05-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง คสล. บ้านหนองตานา หมู่ 13 ของ อบต.ท่าลาด วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558
2558-05-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.คูขาด วันที่ 30 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2558
2558-05-06
ประกาศแก้ไขรายละเอียดประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัว 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ อบต.กุดจิก - -
2558-05-06
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านน้ำฉ่า หมู่ที่ 3 ของ อบต.โป่งแดง วันที่ 30 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
2558-05-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสาร ปรับอากาศ 2 ชั้น ของ อบต.กุดโบสถ์ วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558
2558-05-06
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) (ครั้งที่ 4) ของ เทศบาลตำบลพระทองคำ วันที่ 30 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2558 วันที่ 25 พฤษภาคม 2558
2558-05-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลแชะ วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558
2558-05-06
ประกาศประมูลจ้างเหมาขยายผิวถนน คสล. ถนนมาศิริ หมู่ที่ 1 ชุมชนที่ 1 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 30 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
2558-05-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายหลังสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนไทย ของ เทศบาลตำบลโนนไทย วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558
2558-05-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ชุมชนดอนหวาย หมู่ที่ 1 สามัคคี ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม 2558
2558-05-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม 2558
2558-05-06
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ฯ ของ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 30 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558
2558-05-06
ประกาศประกวดราคาเช่ารถและเครื่องจักรกลงานดินฯ ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง วันที่ 29 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558
2558-05-06
ประกาศสอบราครจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.มะค่า วันที่ 29 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 29 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558
2558-05-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และถนนลาดยางแบบเคฟซีล จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.พญาเย็น วันที่ 1 - 20 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 21 พฤษภาคม 2558
2558-05-06
ประกาศผลซื้อเครื่องมือตัด เจาะและกรอกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดโทรนิค (ประเทศไทย) - -
2558-05-06
ประกาศผลซื้อชุดให้เลือด จำนวน 85,790 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2558-05-06
ประกาศผลซื้อหัวตรวจสำหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ จำนวน 1 หัว ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) - -
2558-05-06
ประกาศผลซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ชนิดโคมคู่หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ตะวันแม็ดไวสซ์ - -
2558-05-06
ประกาสผลซื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกฯ จำนวน 60 ชุด ของ รพ.มหาราชนครรามชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2558-05-01
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงฟาวเลอร์ 2 ไก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558
2558-05-01
ประกาสขายทอดตลาดพัสดุเก่าชำรุด และยานพาหนะเก่าชำรุด จำนวน 15 รายการฯ ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
2558-05-01
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม 2558
2558-05-01
ประกาศสอบราคาซื้อสายนำเลือด จำนวน 8,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558
2558-05-01
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาแช่เครื่องมือฆ่าเชื้อ จำนวน 420 แกลลอน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558
2558-05-01
ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 450 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
2558-05-01
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 1,403 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
2558-05-01
ประกาศสอบราคาซื้อชุดนำสารละลายเพื่อไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรง จำนวน 300 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2558
2558-05-01
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องตรวจสวนหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2558
2558-04-30
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถมดินอัดแน่น บริเวณก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเล หมู่ที่ 12 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558
2558-04-30
ประกาศประมูลจ้างเหมาขยายผิวถนน คสล. ถนนมาศิริ หมู่ที่ 1 ชุมชนที่ 1 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 30 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
2558-04-30
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจฯ จำนวน 4 รายการ ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558
2558-04-30
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.ดงใหญ่ วันที่ 29 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 29 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558
2558-04-30
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบบประปา ท่อส่งน้ำดิบ บ้านจาบ หมู่ที่ 9 ของ อบต.โนนแดง วันที่ 29 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 29 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558
2558-04-30
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบฐานแผ่ โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) ของ เทศบาลตำบลโนนสูง วันที่ 29 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
2558-04-30
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณพ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือ สูญหาย ฯ จำนวน 113 รายการ ของ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม วันที่ 29 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
2558-04-30
ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างเป็นรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลบัลลังก์ วันที่ 29 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
2558-04-30
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวัด ADA จำนวน 26 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558 วันที่ 29 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2558
2558-04-30
ประกาศสอบราคาซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องทำน้ำเย็นฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 29 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558
2558-04-30
ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ ของ เทศบาลตำบลโชคชัย - -
2558-04-30
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 28 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558
2558-04-30
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 28 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558
2558-04-30
ประกาศสอบราคาซื้อพลาสเตอร์ปิดแผลกันน้ำชนิดมีแผ่นรองซับ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558
2558-04-30
ประกาศประมูลให้เช่าใช้ประโยชน์พื้นที่อาคารอเนกประสงค์ฯ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 27 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
2558-04-30
ประกาศประมูลให้เช่าใช้ประโยชน์พื้นที่แนวรั้วฯ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 27 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
2558-04-30
ประกาศผลซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก้ หจก.รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์ - -
2558-04-30
ประกาศผลซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 139 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.เม่งหลีรุ่งเรือง - -
2558-04-29
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 หลัง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 29 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
2558-04-29
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารฯ ของ อบต.ชีวึก วันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558
2558-04-29
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. คุ้มตะกุดขี้เหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 2 ของ อบต.ลำมูล วันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558
2558-04-29
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2558 วันที่ 28 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2558
2558-04-29
ประกาศประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมแบบก้านสั้นชนิดที่ไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 80 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 เมษายน 2558
2558-04-29
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ห้วยยาง วันที่ 27 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558
2558-04-29
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางถนนทางเข้าหมู่บ้านโคกหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ของ อบต.สายออ - -
2558-04-29
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตรวจกระดาษคำตอบและประมวลผล ปีการศึกษา 2557 จำนวน 165,000 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558
2558-04-29
ประกาศผลจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสารด้วยระบบดิจิตอลฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) - -
2558-04-29
ประกาศผลจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว ฯ จำนวน 1 หลัง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เลิศวิศวพันธ์ - -
2558-04-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ซอย 6ฯ ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ วันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558
2558-04-28
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.ดอนใหญ่ วันที่ 27 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558
2558-04-28
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านพร้าว หมู่ 4 - บ้านจังหรีด หมู่ 3 ของ อบต.ดอน วันที่ 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558
2558-04-28
ประกาศประมูลจ้างเหมาจัดกิจกรรมงานแห่เทียน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 27 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
2558-04-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558
2558-04-28
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ครบุรี วันที่ 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558
2558-04-28
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดแสงพร้อมระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.พิมาย วันที่ 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558
2558-04-28
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีระดับกลาง 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.พิมาย วันที่ 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558
2558-04-28
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้่าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.พิมาย วันที่ 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558
2558-04-28
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ฯ จำนวน 4 คัน ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
2558-04-28
ประกาศสอบราคาซื้อเข็มเจาะและเลาะเนื้อเยื่ออ่อนชนิดกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 200 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558
2558-04-28
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 หลัง ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การย้ายฝากตัวอ่อน วันที่ 24 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 24 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558
2558-04-28
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 16 รายการ ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การย้ายฝากตัวอ่อน วันที่ 24 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
2558-04-28
ประกาศผลซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.มหามิตรภาพ ซัพพลาย - -
2558-04-28
ประกาศผลจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ปัญจดารา - -
2558-04-28
ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ออดิเมด - -
2558-04-28
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา - -
2558-04-28
ประกาศผลจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดวงบรรฎการ เซอร์วิส - -
2558-04-27
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ วันที่ 27 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
2558-04-27
ประกาศสอบราคาซื้อชุดผจญเพลิงพร้อมชุดช่วยหายใจ จำนวน 2 ชุด ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 27 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558
2558-04-27
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 จำนวน 9 เครื่องฯ ของ อบต.หนองจะบก วันที่ 24 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 24 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558
2558-04-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.หนองบัว วันที่ 27 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558
2558-04-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของ เทศบาลตำบลแชะ วันที่ 24 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 24 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558
2558-04-27
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ ของ เทศบาลตำบลโชคชัย วันที่ 24 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
2558-04-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารคัดแยกขยะตำบลนกออกฯ ของ เทศบาลตำบลนกออก วันที่ 21 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 วันที่ 24 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2558
2558-04-27
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
2558-04-27
ประกาศผลซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 - -
2558-04-27
ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 24 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
2558-04-27
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ของ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา วันที่ 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558
2558-04-27
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบการจ่ายน้ำประปาฯ ของ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา วันที่ 23 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558
2558-04-24
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ เทศบาลตำบลมะค่า วันที่ 24 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
2558-04-24
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 10 ของ อบต.จระเข้หิน วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558
2558-04-24
ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ติดเครนไฮโดรลิคฯ จำนวน 1 คัน ของ อบต.บ้านเก่า - -
2558-04-24
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 1 ของ อบต.ทัพรั้ง วันที่ 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558
2558-04-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนฯ,เจาะบ่อบาดาลฯ,ก่อสร้างระบบประปาฯ ของ เทศบาลตำบลสีมามงคล วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558
2558-04-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 ร้านเสริมสวยเพชร บ้านกุดคล้า หมู่ที่ 5 ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558
2558-04-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอ่างแปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558
2558-04-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านอุทุมพรพัฒนา หมู่ที่ 18 ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558
2558-04-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2/3 บ้านนายยิ้ม บ้านหมูสี หมู่ที่ 4 ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558
2558-04-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 บ้านท่าช้างเหนือ หมู่ที่ 16 ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558
2558-04-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลด่านเกวียน วันที่ 24 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 24 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558
2558-04-24
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขว้า หมู่ 8 ของ อบต.ประสุข วันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558
2558-04-24
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีจอ จำนวน 20 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558
2558-04-24
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอ่านแผ่นรับภาพรังสีฯ ของ รพ.ขามสะแกแสง วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558
2558-04-24
ประกาศประมูลขายต้นยูคา พร้อมขุดรากในที่ดินบริเวรโรงปุ๋ย ของ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย วันที่ 22 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558
2558-04-24
ประกาศสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.พญาเย็น วันที่ 27 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 27 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558
2558-04-24
ประกาศผลซื้อเครื่องติดตามการเฝ้าระวังสัญญาณชีพฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา - -
2558-04-24
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่อง Autoclave ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา - -
2558-04-24
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา - -
2558-04-23
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ของ อบต.ลำคอหงษ์ วันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
2558-04-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 ของ อบต.หนองตะไก้ วันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558
2558-04-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ อบต.หนองหว้า วันที่ 23 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 23 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558
2558-04-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นครึ่ง ไป-กลับ นครราชสีมา-กาญจนบุรี ระยะเวลา 3 วัน ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558
2558-04-23
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 22 - 27 เมษายน 2558 วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
2558-04-23
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558
2558-04-23
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558
2558-04-23
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 รายการ ของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา วันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558
2558-04-23
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ อบต.จอหอ วันที่ 21 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558
2558-04-23
ประกาศสอบราคาจ้างขยายผิวจราจรถนน คสล. บ้านลำนางแก้ว หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลลำนางแก้ว วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558
2558-04-23
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558
2558-04-23
ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดขาวดำ 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์ - -
2558-04-23
ประกาศผลซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิดสามถุง ขนาด 450 ซีซี จำนวน 26,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2558-04-22
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.กุดจิก วันที่ 22 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558
2558-04-22
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ อบต.กุดจิก วันที่ 22 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558
2558-04-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.พลสงคราม วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558
2558-04-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.ชีวาน วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558
2558-04-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ บ้านตะเภาหนุน หมู่ที่ 2 ของ อบต.โนนแดง วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558
2558-04-22
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ฯ ของ อบต.ประทาย - -
2558-04-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ของ เทศบาลตำบลช่องแมว วันที่ 21 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558
2558-04-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) วันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558
2558-04-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ของ เทศบาลตำบลช่องแมว วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558
2558-04-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนหลักขาว ของ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558
2558-04-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก วันที่ 22 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558
2558-04-22
ประกาศสอบราคาก่อสร้างบ้านพักรับรอง จำนวน 4 หลัง ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 ของ สวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558
2558-04-22
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558
2558-04-22
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558
2558-04-22
สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประกอบด้วย ข้าว และกับข้าว จำนวน 2 อย่างฯ ของ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลด่านเกวียน - วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
2558-04-22
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนแลแบบฝึกหัด จำนวน 125 รายการ ของ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) วันที่ 20 - 24 เมษายน 2558 วันที่ 27 เมษายน 2558
2558-04-22
ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ รายการข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 80 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 20 เมษายน - 28 เมษายน 2558 วันที่ 7 พฤษภาคม 2558
2558-04-22
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื้อ จำนวน 50 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 20 เมษายน - 28 เมษายน 2558 วันที่ 7 พฤษภาคม 2558
2558-04-22
ยกเลิกการประกาศเรียกประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชน ของ การเคหะแห่งชาติ - -
2558-04-22
สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างระบบระบายนำ้ถนนเดชอุดมซอย 13/6 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 17 เมษายน - 30 เมษายน 2558 วันที่ 17 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558
2558-04-21
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 21 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
2558-04-21
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสะเดาเอน,บ้านใหม่สะเดาเอน หมู่ที่ 1,10 ของ อบต.โตนด วันที่ 20 - 29 เมษายน 2558 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
2558-04-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558
2558-04-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ของ เทศบาลเมืองปากช่อง วันที่ 20 - 30 เมษายน 2558 วันที่ 20 - 30 เมษายน 2558
2558-04-21
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเลฯ จำนวน 1 แห่ง ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 20 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
2558-04-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตรวจกระดาษคำตอบและประมวลผล ปีการศึกษา 2557 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558
2558-04-21
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558
2558-04-21
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนฯ ของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558
2558-04-21
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วย จำนวน 10 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 20 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558
2558-04-21
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.โนนไทย วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558
2558-04-21
ประกาศแก้ไขรายละเอียดประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 วันที่ 17 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 28 เมษายน 2558
2558-04-21
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายการจัดการศึกาษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกาาขั้นพื้นฐานฯ ของ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558
2558-04-21
ประกาศผลซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำเร็จรูปชนิด aerobic ฯ จำนวน 10,000 ขวด ของ รพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ - -
2558-04-21
ประกาศผลซื้อแผ่นทดสอบจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ จำนวน 10,000 แผ่น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ - -
2558-04-21
ประกาศผลซื้อยูนิตทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-04-20
ประกาศสอบราคาซื้อทรายอะเบท และน้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน 2 รายการ ของ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม วันที่ 17 - 30 เมษายน 2558 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2558
2558-04-20
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ภายในอาคารสำนักงานฯ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 20 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
2558-04-20
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาระบบหล่อเย็นและระบบอัดอากาศของเครื่องฉายรังสีรักษาพลังงานสูง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558
2558-04-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ ของ อบต.ขามสะแกแสง วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558
2558-04-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.พลสงคราม วันที่ 17 - 30 เมษายน 2558 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2558
2558-04-20
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ติดเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของ อบต.บ้านเก่า วันที่ 17 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558
2558-04-20
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบฐานแผ่ ของ เทศบาลตำบลเมืองคง วันที่ 17 - 27 เมษายน 2558 วันที่ 7 พฤษภาคม 2558
2558-04-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 17 - 30 เมษายน 2558 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2558
2558-04-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 17 - 30 เมษายน 2558 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2558
2558-04-20
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558
2558-04-20
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 วันที่ 17 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 28 เมษายน 2558
2558-04-20
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรมมบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 วันที่ 17 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 27 เมษายน 2558
2558-04-20
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการกิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 17 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 28 เมษายน 2558
2558-04-20
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 17 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 28 เมษายน 2558
2558-04-20
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 19 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 17 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558
2558-04-20
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจฯ จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 17 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558
2558-04-20
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอมฯ ของ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด วันที่ 16 - 20 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558
2558-04-20
ประกาศประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฯ จำนวน 4 โครงการ ของ สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 5 วันที่ 8 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558
2558-04-20
ประกาศผลซื้อเครื่องบันทึกการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์ - -
2558-04-17
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร่างฯ และ จ้างขุดลอกสระน้ำฯ รวม จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ถนนโพธิ์ วันที่ 17 - 30 เมษายน 2558 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2558
2558-04-17
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบ Pedicular screw ชนิดพิเศษ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-04-17
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลประทาย ของ อบต.ประทาย วันที่ 16 - 27 เมษายน 2558 วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
2558-04-17
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในโพรงมดลูกแบบโค้งงอได้ จำนวน 1 กล้อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 - 29 เมษายน 2558 วันที่ 16 - 29 เมษายน 2558
2558-04-17
ประกาศสอบราคาก่อสร้างฯ จำนวน 5 รายการ ของ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 วันที่ 8 - 30 เมษายน 2558 วันที่ 16 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558
2558-04-17
ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน 175 รายการ ของ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) วันที่ 20 - 6 เมษายน 2558 วันที่ 20 - 6 เมษายน 2558
2558-04-17
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-04-17
ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการอาหารเลี้ยงเชื้อ จำนวน 180 กระป๋อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-04-17
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-04-17
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-04-17
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ ศุนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนคคราชสีมา - -
2558-04-16
ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ปริมาณงาน 5.513 กม. ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 10 - 20 เมษายน 2558 วันที่ 27 เมษายน 2558
2558-04-16
ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ปริมาณงาน 4.358 กม. ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 10 - 20 เมาายน 2558 วันที่ 27 เมษายน 2558
2558-04-16
ประกวดราคาจ้างเหมางานบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 24 ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 10 เมษายน 2558 วันที่ 27 เมษายน 2558
2558-04-16
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง จำนวน 1 หลัง ของ โรงเรียนโนนงิ้ว วันที่ 16 - 29 เมษายน 2558 วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
2558-04-16
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 วันที่ 7 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 7 - 17 เมษายน 2558
2558-04-16
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมโรงจอดรถยนต์เพิ่มเติม จำนวน 88 คัน ของ สนง.ศาลปกครองนครราชสีมา วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558
2558-04-16
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แบบที่ 4 จำนวน 1 หลัง ของ สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 วันที่ 16 - 29 เมษายน 2558 วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
2558-04-16
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 4 ของ อบต.ดอนมัน วันที่ 10 - 29 เมษายน 2558 วันที่ 10 - 29 เมษายน 2558
2558-04-16
สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ชนิดไม่น้อยกว่า 8 ล้อ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน ฯ ของ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง วันที่ 10 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 10 - 23 เมษายน 2558
2558-04-16
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสองพี่น้อง หมู่7 ของ อบต.โนนตูม วันที่ 10 -24 เมษายน 2558 วันที่ 7 พฤษภาคม 2558
2558-04-16
ประกาศผลพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน ของ อบต.กุดโบสถ์ - -
2558-04-16
ประกวดราคาจัดซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 10 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 30 เมษายน 2558
2558-04-16
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.บ้านราษฎร์ วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558
2558-04-16
ประกาศเพิ่มเติมรายละเอียดประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ำและถังโฟมในตัว ของ เทศบาลตำบลท่าช้าง - -
2558-04-16
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุบริโภค ประเภทอาหารสด จำนวน 110 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีกะเกษ วันที่ 9 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 9 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558
2558-04-16
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดลอกขนย้ายพร้อมเกลี่ยตบแต่ง งานระบบระบายน้ำลำน้ำเค็ม ของ สำนักงานชลประทานที่ 8 วันที่ 7 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 23 เมษายน 2558
2558-04-16
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดลอกขนย้ายพร้อมเกลี่ยตบแต่งและงานดินถมบดอัดแน่น งานระบบระบายน้ำลำน้ำมูล-ลำสะแทด ของ สำนักงานชลประทานที่ 8 วันที่ 7 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 23 เมษายน 2558
2558-04-16
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกขนย้ายพร้อมเกลี่ยฯ งานระบบระบายน้ำลำห้วยตะกลึงฯ ของ สำนักงานชลประทานที่ 8 วันที่ 7 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 23 เมษายน 2558
2558-04-16
ประกาศผลซื้อน้ำยา Detection System จำนวน 7,000 test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2558-04-10
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 รายการ ของ อบต.ตำบลจอหอ วันที่ 10 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 10 - 28 เมษายน 2558
2558-04-10
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล - -
2558-04-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 10 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 10 - 29 เมษายน 2558
2558-04-10
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ Power Supply board เครื่องช่วยหายใจ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 10 - 27 เมษายน 2558 วันที่ 10 - 27 เมษายน 2558
2558-04-10
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-04-10
ประกาศสอบราคาจ้างขยายเขตไฟฟ้า และขยายเขตประปา และก่อสร้างถนนหินคลุกเชื่อมต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ทัพรั้ง วันที่ 9 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 28 เมษายน 2558
2558-04-10
ประกาศสอบราคาซื้อเมล็ดพันธ์ข้าวหอมมะลิ 105 ของ อบต.ทัพรั้ง วันที่ 9 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 28 เมษายน 2558
2558-04-10
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ ของ อบต.ทัพรั้ง วันที่ 9 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 28 เมษายน 2558
2558-04-10
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคันดินสายภายในบ้านมาบลาน หมู่ที่ 20 ของ อบต.ทัพรั้ง วันที่ 9 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 28 เมษายน 2558
2558-04-10
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.บ้านราษฎร์ วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 28 เมษายน 2558
2558-04-10
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนฯ ของ อบต.พลสงคราม จำนวน 6 โครงการ วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558
2558-04-10
ประกาศสอบราคาก่อสร้างฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.ตูม - -
2558-04-10
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 จุด ของ เทศบาลตำบลนกออก วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558
2558-04-10
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 26 (ต่อจากเดิม) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 9 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 28 เมษายน 2558
2558-04-10
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนพายัพทิศ ซอย 11 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 10 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 10 - 30 เมษายน 2558
2558-04-10
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0303 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 9 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558
2558-04-10
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2067 ตอนควบคุม 0101 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 9 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558
2558-04-10
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 219 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 9 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558
2558-04-10
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 9 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558
2558-04-10
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือตัด เจาะและกรอกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9 - 20 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 20 เมษายน 2558
2558-04-10
ประกาศสอบราคาซื้อ Fletcher Applicator for Brachytherapy จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558
2558-04-10
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) จำนวน 1 หลัง ของ โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร วันที่ 9 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
2558-04-10
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 96 รายการ ของ สนง.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 วันที่ 21 เมษายน 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558
2558-04-10
ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารบ้านพักฯ จำนวน 4 หน่วย ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 8 - 20 เมษายน 2558 วันที่ 8 - 20 เมษายน 2558
2558-04-10
ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงถนนเส้นวัดป่ากู่แก้ว จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 3 ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 2 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 2 - 28 เมษายน 2558
2558-04-10
ประกาศผลซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลายฯ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2558-04-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558 วันที่ 9 - 27 เมษายน 2558
2558-04-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเสิงสาง หมู่ 1 ของ อบต.เสิงสาง วันที่ 8 - 24 เมษายน 2558 วันที่ 8 - 24 เมษายน 2558
2558-04-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 4 รายการ ของ อบต.ดอน วันที่ 8 - 21 เมษายน 2558 วันที่ 8 - 21 เมษายน 2558
2558-04-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.จอหอ วันที่ 8 - 24 เมษายน 2558 วันที่ 8 - 24 เมษายน 2558
2558-04-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมผนังกันสาดและขยายพื้นทางเดินตลาดสดเทศบาลตำบลเสิงสาง ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 8 - 21 เมษายน 2558 วันที่ 8 - 21 เมษายน 2558
2558-04-09
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนควบคุม 0200 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 8 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 21 เมษายน 2558
2558-04-09
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0301 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 8 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 21 เมษายน 2558
2558-04-09
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 348ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 8 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 21 เมษายน 2558
2558-04-09
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ควบคุม 0303 ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 8 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 21 เมษายน 2558
2558-04-09
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานโครงการทางจักรยานเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 304ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 8 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 21 เมษายน 2558
2558-04-09
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักแหละแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอมฯ ของ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด วันที่ 8 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558
2558-04-09
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอและสนามกีฬาตำบล ฯ ของ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด วันที่ 8 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558
2558-04-09
ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารส้วม (สน.ศท.ส.10) ของ โรงเรียนมะค่าวิทยา วันที่ 8 - 29 เมษายน 2558 วันที่ 8 - 29 เมษายน 2558
2558-04-09
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 26 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ของ อบต.หนองจะบก วันที่ 7 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 7 - 24 เมษายน 2558
2558-04-09
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางฯ หมู่ที่ 4 ของ อบต.ประทาย - -
2558-04-09
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 7 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 7 - 24 เมษายน 2558
2558-04-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายสมบูรณ์ หมู่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม อบต.ขนงพระ วันที่ 7 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 7 - 24 เมษายน 2558
2558-04-09
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแคปซีลฯ หมู่ 4 บ้านคลองหินลาด ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 7 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 7 - 24 เมษายน 2558
2558-04-09
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2558-04-09
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดิทอป - -
2558-04-09
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โปรฟิกส์ - -
2558-04-09
ประกาศสอบราคาซื้อหัวต่อสำหรับฉีดยา จำนวน 170,350 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เคเอ็น เมดิคอล - -
2558-04-09
ประกาศผลซื้อเครื่องมือตัดต่อแบบเป็นวงกลม จำนวน 130 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2558-04-08
ประกาศจ้างออกแบบสนามฟุตบอล จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 23 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 วันที่ 8 มิถุนายน 2558
2558-04-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.พลสงคราม วันที่ 7 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 23 เมษายน 2558
2558-04-08
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านปลายดาบ อบต.สุขเกษม วันที่ 7 - 21 เมษายน 2558 วันที่ 29 เมษายน 2558
2558-04-08
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 ของ อบต.หนองตะไก้ - -
2558-04-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง ฯ จำนวน 2 คัน ของ อบต.หนองจะบก วันที่ 7 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 7 - 23 เมษายน 2558
2558-04-08
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาคฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ อบต.จอหอ วันที่ 7 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 7 - 23 เมษายน 2558
2558-04-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.จอหอ วันที่ 17 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 17 - 23 เมษายน 2558
2558-04-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลเมืองสีคิ้ว วันที่ 7 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 7 - 23 เมษายน 2558
2558-04-08
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบรูณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 7 - 10 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558
2558-04-08
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0303 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 7 - 10 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558
2558-04-08
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0602 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 7 - 10 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558
2558-04-08
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 7 - 10 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558
2558-04-08
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ฯ จำนวน 13 โครงการ ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 7 - 10 เมษายน 2558 วันที่ 17 - 26 เมษายน 2558
2558-04-08
ประกาศประมูลขายพัสดุชำรุด จำนวน 18 รายการ ของ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 วันที่ 27 เมษายน 2558 วันที่ 28 เมษายน 2558
2558-04-08
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 21 เมษายน 2558 วันที่ 29 เมษายน 2558
2558-04-08
ประกาศประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อฯ จำนวน 107,440 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558
2558-04-08
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 10 เตียง จำนวน 3 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 28 เมษายน 2558
2558-04-08
ประกาศยกเลิกประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลบ้านยาง - -
2558-04-08
ประกาศประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 7 - 20 เมษายน 2558 วันที่ 21 เมษายน 2558
2558-04-08
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.คง วันที่ 3 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 3 - 22 เมษายน 2558
2558-04-08
ประกาศผลซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำเร็จรูปชนิด aerobic สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 52,000 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2558-04-08
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) - -
2558-04-08
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิดสี่ถุง ขนาด 450 ซีซี จำนวน 15,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-04-08
ประกาศผลซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติฯ จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-04-08
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ และ บจก. ซิลลิค ฟาร์มา - -
2558-04-08
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-04-08
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-04-08
ประกาศผลซื้อ TCBS จำนวน 150 กระป๋อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เวลล์เคมฟาร์มาซูดิคอล - -
2558-04-08
ประกาศผลเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-04-08
ประกาศผลจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ ยี่ห้อ Philips รุ่น BV-Libra จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-04-07
ประกาศขอแก้ไขรายละเอียดประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านตะแกรงฯ ของ หลุ่งตะเคียน วันที่ 30 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 -
2558-04-07
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.คลองม่วง วันที่ 3 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 29 เมษายน 2558
2558-04-07
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังประปาหมู่บ้านห้วยแคน ถังแชมเปญ หมู่ 8 ของ อบต.บัวใหญ่ วันที่ 3 - 29 เมษายน 2558 วันที่ 3 - 29 เมษายน 2558
2558-04-07
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำชั้นเก็บเอกสารติดถาวร ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด วันที่ 3 - 24 เมษายน 2558 วันที่ 3 - 24 เมษายน 2558
2558-04-07
ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 3 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 27 เมษายน 2558
2558-04-07
ประกาศสอบราคาซื้อคลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง (ครั้งที่ 2) จำนวน 120 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 3 - 22 เมษายน 2558
2558-04-07
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดไม่สัมผัสแบบอัตโนมัติ (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 3 - 22 เมษายน 2558
2558-04-07
ประกาศสอบราคาซื้อรายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน 1 รายการ ของ รพ.สูงเนิน วันที่ 3 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 3 - 17 เมษายน 2558
2558-04-07
ประกาศสอบราคาซื้อชุดสไลด์เชื้อราและแบคทีเรีย จำนวน 1 ชุด ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 3 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 3 - 23 เมษายน 2558
2558-04-07
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ของ โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) วันที่ 3 - 24 เมษายน 2558 วันที่ 3 - 27 เมษายน 2558
2558-04-07
ประกาศประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นฯ , ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ , งานจ้างก่อสร้างฯ , งานจ้างทำบานระบายน้ำฯ ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ วันที่ 2 - 8 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558
2558-04-07
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำนบดินฯ จำนวน 5 โครงการ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 วันที่ 2 - 8 เมษายน 2558 วันที่ 17 เมษายน 2558
2558-04-07
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำฯ , เช่ารถและเครื่องจักรกลงานดินฯ ของ โครงการชลประทานนครราชสีมา วันที่ 2 - 8 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558
2558-04-07
ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงสะพานข้ามห้วยคะคาง จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 1 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 1 - 22 เมษายน 2558
2558-04-07
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 25 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 วันที่ 25 มีนาคม - 16 เมษายน 2558
2558-04-07
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลซอย 9/9 ฯ ของ เทศบาลตำบลตลาดแค วันที่ 31 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558
2558-04-07
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 26 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง - -
2558-04-07
ประกาศผลจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าผู้ป่วย ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.เคเคขอนแก่นลอนรี่ - -
2558-04-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. , ถนนหินคลุก และ ก่อวร้างวางท่อระบายน้ำ รวม จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 3 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 3 - 23 เมษายน 2558
2558-04-03
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ดำฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 3 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 3 - 23 เมษายน 2558
2558-04-03
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 29 เครื่อง และ เครื่องสำรองไฟ จำนวน 29 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นนครราชสีมา วันที่ 3 - 20 เมษายน 2558 วันที่ 3 - 20 เมษายน 2558
2558-04-03
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ตะคุ วันที่ 2 - 22 เมษายน 2558 วันที่ 2 - 22 เมษายน 2558
2558-04-03
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.พลับพลา วันที่ 2 - 28 เมษายน 2558 วันที่ 2 - 28 เมษายน 2558
2558-04-03
ประกาศประกดวราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลท่าช้าง วันที่ 2 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558
2558-04-03
ประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ำและถังโฟมในตัวเป็นรถชนิด 6 ล้อฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลท่าช้าง วันที่ 2 - 16 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558
2558-04-03
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558
2558-04-03
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรฯ จำนวน 20 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 - 20 เมษายน 2558 วันที่ 2 - 20 เมษายน 2558
2558-04-03
ประกาศประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ฯ จำนวน 4 รายการ ของ โครงการชลประทานนครราชสีมา วันที่ 1 - 7 เมษายน 2558 วันที่ 17 เมษายน 2558
2558-04-03
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัดฯ ของ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) วันที่ 2 - 11 เมษายน 2558 วันที่ 2 - 11 เมษายน 2558
2558-04-03
ประกาศประมูลจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงนักเรียน ของ โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) วันที่ 31 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 วันที่ 23 เมษายน 2558
2558-04-03
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีการศึกาา 2558 จำนวน 207 รายการ ของ โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) วันที่ 31 มีนาคม - 17 เมษายน 2558 วันที่ 10 , 16 , 17 เมษายน 2558
2558-04-03
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 AV พร้อมติดตั้ง จำนวน 150 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 25 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 25 มีนาคม - 7 เมษายน 2558
2558-04-02
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา - -
2558-04-02
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ , เช่ารถและเครื่องจักรกลงานดิน รวม จำนวน 6 โครงการ ของ โครงการชลประทานนครราชสีมา - -
2558-04-02
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ของ โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) วันที่ 31 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 วันที่ 23 เมษายน 2558
2558-04-02
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง นม.1015ฯ ของ สนง.ทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558
2558-04-02
ประกาศสอบราคาซื้อตู้ปรับอุณหภูมิฯ จำนวน 1 ตู้ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 31 มีนาคม - 27 เมษายน 2558 วันที่ 31 มีนาคม - 27 เมษายน 2558
2558-04-02
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 31 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 วันที่ 31 มีนาคม - 20 เมษายน 2558
2558-04-02
ประกาสสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ครั้งที่ 2) จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 31 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 วันที่ 31 มีนาคม - 16 เมษายน 2558
2558-04-02
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปิดผนึกสายถุงเลือดผู้บริจาคโลหิต จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 31 มีนาคม - 27 เมษายน 2558 วันที่ 31 มีนาคม - 27 เมษายน 2558
2558-04-02
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สไลด์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 31 มีนาคม - 21 เมษายน 2558 วันที่ 31 มีนาคม - 21 เมษายน 2558
2558-04-02
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารร้านค้าผลิตภัณฑ์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 31 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 วันที่ 31 มีนาคม - 16 เมษายน 2558
2558-04-02
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารร้านค้าผลิตภัณฑ์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา - -
2558-04-02
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านตะแกรง หมู่ที่ 2 ของ อบต.หลุ่งตะเคียน - วันที่ 22 เมษายน 2558
2558-04-02
ประกาศสอบราคาซื้อเหล็กชีทไพล์ จำนวน 2 รายการ ฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 31 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 วันที่ 31 มีนาคม - 20 เมษายน 2558
2558-04-02
ประกาศประกวดราคาเช่ารถและเครื่องจักรกลงานดิน จำนวน 6 รายการ ของ โครงการชลประทานนครราชสีมา วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 10 เมษายน 2558
2558-04-02
ประกาศผลจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-04-02
ประกาสสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 2 - 21 เมษายน 2558 วันที่ 2 - 22 เมษายน 2558
2558-04-02
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำประปาบ้านหันเก่าฯ ของ อบต.บัวใหญ่ วันที่ 1 - 24 เมษายน 2558 วันที่ 27 เมษายน 2558
2558-04-02
ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 1 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558
2558-04-02
ประกาสสอบราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 - 23 เมษายน 2558 วันที่ 1 - 23 เมษายน 2558
2558-04-02
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดปริมาตรความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและสัญญาณชีพจรชนิดพกพา จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 1 - 17 เมษายน 2558
2558-04-02
ประกาศสอบราคาซื้อ Telescope 30 องศา 2.7 mm. จำนวน 1 กล้อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 1 - 17 เมษายน 2558
2558-04-02
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสีชนิดดิจิตอลฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 - 20 เมษายน 2558 วันที่ 1 - 20 เมษายน 2558
2558-04-02
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 - 17 เมษายน 2558 วันที่ 1 - 17 เมษายน 2558
2558-04-02
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลซอย 9/9 ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ 12 ฯ ของ เทศบาลตำบลตลอดแค วันที่ 31 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558
2558-04-02
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ฯ จำนวน 8 โครงการ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 10 เมษายน 2558
2558-04-02
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-04-02
ประกาสประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ฯ , เช่ารถและเครื่องจักรกลงานดินฯ รวม จำนวน 6 รายการ ของ โครงการชลประทานนครราชสีมา วันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 16 เมษายน 2558
2558-04-02
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Cape sael ของ อบต.หนองไทร - -
2558-04-02
ประกาศผลซื้อระบบขวดระบายของเหลวด้วยแรงดูด จำนวน 8,820 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ทริมเมอร์ - -
2558-04-02
ประกาสยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วยให้อยู่ในสภาวะต่ำกว่าปกติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-04-02
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติ จำนวน 12 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-04-02
ประกาศผลซื้อ Tube Extension ฯ จำนวน 247,140 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เคเอ็น เมดิคอล - -
2558-04-02
ประกาศผลซื้อซองอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน 180 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2558-04-02
ประกาศผลซื้อสายให้ออกซิเจนทางจมูกแบบมีท่อแยก 2 ท่อ จำนวน 36,215 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ - -
2558-04-02
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไลออน อินเตอร์เมด - -
2558-04-02
ประกาศผลซื้อ Hypochloride 5 g Powder จำนวน 35,460 ซอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง - -
2558-04-02
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2558-04-02
ประกาศผลวื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบไม่ตัด PCL จำนวน 80 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2558-04-01
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ของ โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) วันที่ 31 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 วันที่ 23 เมษายน 2558
2558-04-01
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 16 เมษายน 2558
2558-04-01
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0303 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 16 เมษายน 2558
2558-04-01
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 16 เมษายน 2558
2558-04-01
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2235 ตอนควบคุม 0100 ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 16 เมษายน 2558
2558-04-01
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 1 - 20 เมษายน 2558 วันที่ 1 - 20 เมษายน 2558
2558-03-31
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ของ อบต.มาบกราด วันที่ 30 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 วันที่ 30 มีนาคม - 17 เมษายน 2558
2558-03-31
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโค้งเจริญ หมู่ที่ 3 สายทางโกรกกะหาด ของ อบต.มาบกราด วันที่ 30 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 วันที่ 30 มีนาคม - 17 เมษายน 2558
2558-03-31
ปะกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านมาบกราด หมู่ที่ 6 สายทางหนองตะนุ ของ อบต.มาบกราด วันที่ 30 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 วันที่ 30 มีนาคม - 17 เมษายน 2558
2558-03-31
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านมาบกราด หมู่ที่ 6 สายทางเดิ่นใหญ่ ตำบลมาบกราด ของ อบต.มาบกราด วันที่ 30 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 วันที่ 30 มีนาคม - 17 เมษายน 2558
2558-03-31
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาแบบผิวดิน บ้านตะโกทุ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลตาจั่น จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ตาจั่น วันที่ 30 มีนาคม - 17 เมษายน 2558 วันที่ 30 มีนาคม - 20 เมษายน 2558
2558-03-31
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.สำโรง วันที่ 30 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 21 เมษายน 2558
2558-03-31
ประกาสประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าบ้านโคกหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลสายออ ของ อบต.สายออ วันที่ 30 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558
2558-03-31
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ และ วางท่อฯ รวม จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 30 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 วันที่ 30 มีนาคม - 16 เมษายน 2558
2558-03-31
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม วันที่ 30 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558
2558-03-31
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนควบคุม 0200 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558
2558-03-31
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0301 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 30 มีนาคม - 2 มีนาคม 2558 วันที่ 9 มีนาคม 2558
2558-03-31
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558
2558-03-31
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 30 มีนาคม - วันที่ 2 เมษายน 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558
2558-03-31
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0101 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 8 เมษายน 2558
2558-03-31
ประกาศประกดวราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ฯ จำนวน 3 คัน ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 10 เมษายน 2558
2558-03-31
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง จำนวน 1 หลัง ของ รพ.เสิงสาง วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 10 เมษายน 2558
2558-03-31
ประกาศจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 7 เมษายน 2558
2558-03-31
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 วันที่ 23 เมษายน 2558
2558-03-31
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 มีนาคม - 21 เมษายน 2558 วันที่ 27 มีนาคม - 21 เมษายน 2558
2558-03-31
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนทางเข้าบ้านพักแพทย์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 วันที่ 30 มีนาคม - 20 เมษายน 2558
2558-03-31
ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างปรับปรุงฯ และ ก่อสร้างฯ รวม จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.ตาดใหญ่ - -
2558-03-31
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควันดออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 มีนาคม - 29 เมษายน 2558 วันที่ 27 มีนาคม - 29 เมษายน 2558
2558-03-31
ประกาศผลซื้อเครื่องวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.มหามิตรภาพ ซัพพลาย - -
2558-03-31
ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.เอ็น.อี.นอร์ทอีส - -
2558-03-30
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของ เทสบาลตำบลหนองไผ่ วันที่ 30 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558
2558-03-30
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 วันที่ 30 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 วันที่ 30 มีนาคม - 20 เมษายน 2558
2558-03-30
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 30 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 วันที่ 30 มีนาคม - 9 เมษายน 2558
2558-03-30
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตฯ ของ อบต.หนองหว้า วันที่ 27 มีนาคม - 17 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558
2558-03-30
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ดอนมัน วันที่ 27 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 27 มีนาคม - 10 เมษายน 2558
2558-03-30
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางฯ บ้านหนองโน หมู่ที่ 4 ตำบลประทาย ของ อบต.ประทาย วันที่ 27 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 วันที่ 21 เมษายน 2558
2558-03-30
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนฯ และ ซ่อมสร้างผิวทางฯ รวม จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.หนองระเวียง วันที่ 27 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 23 เมษายน 2558
2558-03-30
ประกาศผลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 14 ของ อบต.กุดโบสถ์ - -
2558-03-30
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 2 คันๆ ละ 3 วัน ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 26 มีนาคม - 8 เมษายน 2558
2558-03-30
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว ฯ จำนวน 1 หลัง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558
2558-03-30
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่พร้อมวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 16 เมษายน 2558
2558-03-30
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดแสงพร้อมระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.พิมาย วันที่ 27 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 27 มีนาคม - 8 เมษายน 2558
2558-03-30
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปากช่องนานา วันที่ 27 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 27 มีนาคม - 8 เมษายน 2558
2558-03-30
ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ โคมคู่ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปากช่องนานา วันที่ 27 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 27 มีนาคม - 8 เมษายน 2558
2558-03-30
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 2 คัน ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 27 มีนาคม - 8 เมษายน 2558
2558-03-30
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 27 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558
2558-03-30
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น และอาคารบ้านแฝด 2 ชั้น และ อื่นๆ ของ การเคหะแห่งชาติ วันที่ 26 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 7 เมษายน 2558
2558-03-30
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 26 - 31 มีนาคม 2558 วันที่ 8 เมษายน 2558
2558-03-30
ประกาศประกวดาคาจ้างเหมางานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 26 - 31 มีนาคม 2558 วันที่ 8 เมษายน 2558
2558-03-30
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการระดับ 5-6 ขนาด 3 ชั้น ฯ จำนวน 1 หลัง ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) วันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558
2558-03-30
ประกาศผลจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศแบบ 2 ชั้น ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.นครชัยขนส่ง - -
2558-03-30
ประกาศผลเช่าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ฯ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทย ริช คอร์ปอเรชั่น - -
2558-03-27
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Cape sael ฯ ของ อบต.หนองไทร วันที่ 26 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558
2558-03-27
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือก และ กำหนด เวลา สถานที่ เงื่อนไขฯ ประมูลจ้างปรับปรุงระบบประปาบ้านมาบค่าย ของ อบต.ทัพรั้ง - -
2558-03-27
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เงื่อไขฯ ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนสง่า ของ อบต.ทัพรั้ง - -
2558-03-27
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านคัดเลือก และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เงื่อนไข ฯ ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางฯ ของ อบต.ทัพรั้ง - -
2558-03-27
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ฯ บริเวณสายทางจากสี่แยกตลาดหนองปรือฯ ของ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง วันที่ 26 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558
2558-03-27
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4 ของ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ วันที่ 26 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 วันที่ 26 มีนาคม - 17 เมษายน 2558
2558-03-27
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผอยแพร่ จำนวน 2 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 27 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 วันที่ 27 มีนาคม - 16 เมษายน 2558
2558-03-27
ประกาศซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558
2558-03-27
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 14 โครงการ ของ อบต.สูงเนิน วันที่ 25 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 16 เมษายน 2558
2558-03-27
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ครั้งที่ 3) ของ อบต.บ้านราษฎร์ วันที่ 25 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 16 เมษายน 2558
2558-03-27
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ วันที่ 25 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2558
2558-03-27
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ - -
2558-03-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ ของ การเคหะแห่งชาติ วันที่ 25 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558
2558-03-27
ประกาศประกวดราคาซื้อเหล็กเส้น คสล.ฯ , ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ , และจ้างทำบานระบายน้ำฯ ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ วันที่ 25 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 3 เมษายน 2558
2558-03-27
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ และ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนฯ รวม จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.กำปัง วันที่ 24 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 24 มีนาคม - 7 เมษายน 2558
2558-03-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจร แอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านวังแร่ หมู่ 5 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม วันที่ 24 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 24 มีนาคม - 7 เมษายน 2558
2558-03-27
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 23 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 23 มีนาคม - 1 เมษายน 2558
2558-03-27
ประกาศผลซื้อเครื่องปั่นของเหลวให้ตกตะกอน ขนาด 30 หัวปั่น จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-03-26
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.มะเกลือใหม่ วันที่ 26 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558
2558-03-26
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 26 มี่นาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558
2558-03-26
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 มีนาคม - 7 พฤษภาคม 2558 วันที่ 26 มีนาคม - 7 พฤษภาคม 2558
2558-03-26
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องตรวจสวนหัใจ ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 มีนาคม - 17 เมษายน 2558 วันที่ 26 มีนาคม - 17 เมษายน 2558
2558-03-26
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องโคบอลต์-60 ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 วันที่ 26 มีนาคม - 20 เมษายน 2558
2558-03-26
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบ C-ARM จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 วันที่ 26 มีนาคม - 20 เมษายน 2558
2558-03-26
ประกาศสอบราคาจ้างผลิต Animation ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 วันที่ 26 มีนาคม - 20 เมษายน 2558
2558-03-26
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนมะเกลือ หมู่ที่ 2 ของ อบต.หนองหัวฟาน วันที่ 25 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558
2558-03-26
ประกาศสอบราคาซื้อพัดลมตั้งโต๊ะฯ จำนวน 400 ตัว และ ผ้าห่มนวมเอนกประสงค์ฯ จำนวน 150 ผืน ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 25 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 25 มีนาคม - 7 เมษายน 2558
2558-03-26
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอและสนามกีฬาตำบล ของ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด วันที่ 25 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 3 เมษายน 2558
2558-03-26
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558
2558-03-26
ประกาศสอบราคาซื้อโลหะแผ่นยึดตรึงกระดูกคอด้านหน้า จำนวน 80 ชิ้น และ สกรูสำหรับยึดแผ่นโลหะ จำนวน 350 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 25 มีนาคม - 7 เมษายน 2558
2558-03-26
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 วันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2558
2558-03-26
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 วันที่ 25 มีนาคม - 10 เมษายน 2558
2558-03-26
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การย้ายฝากตัวอ่อน - -
2558-03-26
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น และอื่นๆฯ ของ การเคหะแห่งชาติ วันที่ 24 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 7 เมษายน 2558
2558-03-26
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารบ้านพักฯ ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 23 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 23 มีนาคม - 2 เมษายน 2558
2558-03-26
ประกาศซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย - -
2558-03-25
ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ฯ จำนวน 1 คัน ของ อบต.หนองหัวฟาน วันที่ 24 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 17 เมษายน 2558
2558-03-25
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 ของ อบต.หนองตะไก้ วันที่ 24 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 24 มีนาคม - 7 เมษายน 2558
2558-03-25
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ ของ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย วันที่ 24 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 24 มีนาคม - 3 เมษายน 2558
2558-03-25
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนฯ จำนวน 12 โครงการ ของ อบต.เทพาลัย วันที่ 24 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 10 เมษายน 2558
2558-03-25
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 24 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 2 เมษายน 2558
2558-03-25
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 24 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 2 เมษายน 2558
2558-03-25
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 359 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 24 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 2 เมษายน 2558
2558-03-25
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 24 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 24 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 2 เมษายน 2558
2558-03-25
ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอก-งานวางท่อส่งน้ำฯ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 วันที่ 24 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 1 เมษายน 2558
2558-03-25
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลมาตรฐานกลางแจ้งและอุปกรณ์ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 7 ของ อบต.บัวใหญ่ วันที่ 23 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 16 เมษายน 2558
2558-03-25
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์การประปาฯ ถนนเทศบาล 20 และ ถนนหนองม่วง 3 ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 23 มีนาคม - 7 เมษายน 2558
2558-03-25
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ , เจาะบ่อบาดาล รวม จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสีมามงคล วันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2558
2558-03-25
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุดำเนินกิจกรรมของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนฯ จำนวน 2 รายการ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 19 - 30 มีนาคม 2558
2558-03-25
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558
2558-03-25
ประกาศผลซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ชัยกานต์ พลาสติก - -
2558-03-25
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง - -
2558-03-25
ประกาศผลซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV RNA ฯ จำนวน 12,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) - -
2558-03-24
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 11 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 24 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 24 มีนาคม - 8 เมษายน 2558
2558-03-24
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ และ ซ่อมสร้างผิวทางฯ รวม จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.บ้านวัง วันที่ 23 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 10 เมษายน 2558
2558-03-24
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ฯ จำนวน 1 หลัง ของ อบต.โนนยอ วันที่ 23 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 23 มีนาคม - 7 เมษายน 2558
2558-03-24
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองค่าย วันที่ 23 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 23 มีนาคม - 2 เมษายน 2558
2558-03-24
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์เพื่อบรรเทาสาธารณภัย (รถอีแต๋น) ของ อบต.หนองค่าย วันที่ 23 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 23 มีนาคม - 2 เมษายน 2558
2558-03-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 8 ของ อบต.ดอนมัน วันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2558
2558-03-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ของ อบต.ดอนมัน วันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2558
2558-03-24
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ ภายในตำบล จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ วันที่ 24 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 24 มีนาคม - 7 เมษายน 2558
2558-03-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ วันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 23 มีนาคม - 7 เมษายน 2558
2558-03-24
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำฝนพร้อมกับปรับปรุงดาดฟ้าอาคารเรียน 1 ของ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) วันที่ 24 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 24 มีนาคม - 9 เมษายน 2558
2558-03-24
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 - 31 มีนาคม 2558 วันที่ 8 เมษายน 2558
2558-03-24
ประกวดราคาจ้างเหมางานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 1 เมษายน 2558
2558-03-24
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 226 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 1 เมษายน 2558
2558-03-24
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 1 เมษายน 2558
2558-03-24
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 2160 ตอนควบคุม 0100 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 1 เมษายน 2558
2558-03-24
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 304 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 1 เมษายน 2558
2558-03-24
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรระทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 359 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 1 เมษายน 2558
2558-03-24
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 24 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 1 เมษายน 2558
2558-03-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 10 ของ อบต.จระเข้หิน วันที่ 20 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 วันที่ 7 เมษายน 2558
2558-03-24
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2558
2558-03-24
ประกาศสอบราคาซื้อ Active Borad พร้อมโปรเจคเตอร์แบบ Short Throe จำนวน 1 ชุด ของ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2558
2558-03-24
ประกาศผลจ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 288,000 กิโลกรัม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ - -
2558-03-23
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างฯ และ ซ่อมแซมฯ รวม จำนวน 11 โครงการ ของ อบต.สระตะเคียน วันที่ 20 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 8 เมษายน 2558
2558-03-23
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 3 ของ อบต.เมืองพะไล วันที่ 20 - 31 มีนาคม 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558
2558-03-23
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ - -
2558-03-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.ดอน วันที่ 20 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 20 - 30 มีนาคม 2558
2558-03-23
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง ของ อบต.ท่าจะหลุง วันที่ 23 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 วันที่ 23 มีนาคม - 8 เมษายน 2558
2558-03-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลวังไทร วันที่ 20 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 วันที่ 20 มีนาคม - 7 เมษายน 2558
2558-03-23
ประกาศประมูลซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว จำนวน 1,260,700 กิโลกรัม ครั้งที่ 3 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 20 - 31 มีนาคม 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558
2558-03-23
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ฯ ของ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 20 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 30 มีนาคม 2558
2558-03-23
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานีอนามัยบ้านยาง จำนวน 1 รายการ ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 20 มีนาคม - 3 เมษายน 2558
2558-03-23
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด Phase Contrastฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี วันที่ 20 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 20 - 30 มีนาคม 2558
2558-03-23
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประมูลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.หินดาด - -
2558-03-23
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 2 เมษายน 2558 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 2 เมษายน 2558
2558-03-23
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารบ้านพักฯ จำนวน 3 หน่วย ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 19 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 19 - 30 มีนาคม 2558
2558-03-23
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ของ อบต.ลำคอหงษ์ วันที่ 20 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 8 เมษายน 2558
2558-03-20
ประกาศเชิญชวนว่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างฯ จำนวน 2 รายการ ของ สวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 27 มีนาคม 2558
2558-03-20
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.โบสถ์ วันที่ 19 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 7 เมษายน 2558
2558-03-20
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแคฟซิลฯ ของ อบต.แก้งสนามนาง วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 2 เมษายน 2558 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 2 เมษายน 2558
2558-03-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดขยายสระน้ำหนองพลวง บ้านหนองนกคุ้ม หมู่ที่ 7 ของ อบต.หนองขาม วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 1 เมษายน 2558 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 1 เมษายน 2558
2558-03-20
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.โค้งยาง วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 1 เมษายน 2558 วันที่ 10 เมษายน 2558
2558-03-20
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ของ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 1 เมษายน 2558 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 3 เมษายน 2558
2558-03-20
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแคปซีล สายทางเข้าอำเภอพระทองคำ ของ เทศบาลตำบลพระทองคำ วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 1 เมษายน 2558 วันที่ 2 เมษายน 2558
2558-03-20
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2310 ตอนควบคุม 0100ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 18 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 27 มีนาคม 2558
2558-03-20
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อำเภอสีคิ้ว วันที่ 18 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 27 มีนาคม 2558
2558-03-20
ประกาสสอบราคาจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำสาธารณะ บ้านซับสวรรค์ หมู่ 5 ของ อำเภอสีคิ้ว วันที่ 16 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 16 - 26 มีนาคม 2558
2558-03-20
ประกาสสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ฯ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.ห้วยแถลง วันที่ 13 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 23 มีนาคม 2558
2558-03-19
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนภายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 โครงการ ของ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา วันที่ 19 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 30 มีนาคม 2558
2558-03-19
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแคฟซิลสายบ้านหนองบง-หน้าโรงพยาบาลแก้งสนามนาง ของ อบต.แก้งสนามนาง วันที่ 18 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 18 มีนาคม - 1 เมษายน 2558
2558-03-19
ประกาศสอบราคาก่อสร้างฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.ตาจั่น วันที่ 18 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 18 มีนาคม - 2 เมษายน 2558
2558-03-19
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางกิตติ - นางดาวเรืองฯ ของ อบต.ช่อระกา วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2558 วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2558
2558-03-19
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 3 ของ โรงเรียนเทศบาล 5 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 1 เมษายน 2558 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 1 เมษายน 2558
2558-03-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 1 เมษายน 2558 วันที่ 19 มีนาคม 2558 - วันที่ 1 เมษายน 2558
2558-03-19
ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 5 รายการ ของ สนง.พาณิชย์จังหวัด วันที่ 18 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 18 - 25 มีนาคม 2558
2558-03-19
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารร้านค้าผลิตภัณฑ์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 18 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 18 - 30 มีนาคม 2558
2558-03-19
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ และ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.กำปัง วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2558
2558-03-19
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมผิวทางลาดยางแคปซีล บ้านนา-บ้านขนงพระเหนือ ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2558
2558-03-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนฯ จำนวน 5 เครื่อง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 19 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 19 มีนาคม - 1 เมษายน 2558
2558-03-19
ประกาศสอบราคาวื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและประสาทด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ลำทะเมนชัย วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558
2558-03-19
ประกาศผลซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-03-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. , ถนนหินคลุก และรางระบายน้ำ รวม จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2558 วันที่ 18 มีนาคม - 1 เมษายน 2558
2558-03-18
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ วันที่ 17 - 25 มีนาคม 255 วันที่ 2 เมษายน 258
2558-03-18
ประกาสสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตะคลอง หมู่ 10 ของ อบต.ท่าลาด วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558
2558-03-18
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองม่วง หมู่ 12 ของ อบต.ท่าลาด วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558
2558-03-18
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนรังน้อย หมู่ 6 ของ อบต.ท่าลาด วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558
2558-03-18
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปรือแก้ว หมู่ 8 ของ อบต.ท่าลาด วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558
2558-03-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลับพลา บ้านไทย หมู่ที่ 2 ของ อบต.พลับพลา วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2558
2558-03-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิว Cape Seal สายแยกทางหลวงหมายเลข 201 ถึงบ้านหนองไทร ของ อบต.หนองไทร วันที่ 17 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 17 มีนาคม - 2 เมษายน 2558
2558-03-18
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 7 เมษายน 2558
2558-03-18
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 18 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 18 - 30 มีนาคม 2558
2558-03-18
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง Autoclave สำหรับ Handpiece 19 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 18 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 18 - 30 มีนาคม 2558
2558-03-18
ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2558
2558-03-18
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการเฝ้าระวังสัญญาณชีพฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2558
2558-03-18
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 17 มีนาคม - 1 เมษายน 2558
2558-03-18
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701ฯ ของ สนง.สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 17 - 20 มีนาคม 2558 วันที่ 25 มีนาคม 2558
2558-03-18
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 24 ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) วันที่ 17 - 20 มีนาคม 2558 วันที่ 25 มีนาคม 2558
2558-03-18
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบอน หมู่ 9 ของ อบต.พะงาด วันที่ 18 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 10 เมษายน 2558
2558-03-18
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.คง วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558
2558-03-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระ หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือ ของ อบต.บ้านแปรง วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558
2558-03-18
ประกาศผลซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-03-17
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกฯ จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลโคกสูง วันที่ 17 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 2 เมษายน 2558
2558-03-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 6 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2558
2558-03-17
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 1ฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 17 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 3 เมษายน 2558
2558-03-17
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายวัดบ้านไร่ หมู่ที่ 6ฯ ของ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา วันที่ 17 - 20 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558
2558-03-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบ CAPE SEAL หมู่ที่ 7 ของ อบต.บ้านราษฎร์ วันที่ 16 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 16 -27 มีนาคม 2558
2558-03-17
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.บ้านหัน วันที่ 16 -24 มีนาคม 2558 วันที่ 1 เมษายน 2558
2558-03-17
ประกาศประมูลงานจ้างก่อสร้างฯ และ ซ่อมแซมถนนฯ รวม จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.หินดาด วันที่ 16 -25 มีนาคม 2558 วันที่ 3 เมษายน 2558
2558-03-17
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองค่าย วันที่ 16 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 7 เมษายน 2558
2558-03-17
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 7ฯ ของ อบต.โนนตูม วันที่ 16 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 2 เมษายน 2558
2558-03-17
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฯ ของ เทศบาลตำบลช่องแมว วันที่ 16 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 16 - 27 มีนาคม 2558
2558-03-17
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยา Detection Systemฯ จำนวน 7,000 test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 16 - 30 มีนาคม 2558
2558-03-17
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา"ฯ จำนวน 15 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 28 เมษายน 2558
2558-03-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ และ ขุดลอกฝายฯ รวม จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.กฤษณา วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558
2558-03-17
ประกาศยกเลิกซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 ฯ ของ อบต.หันห้วยทราย - -
2558-03-17
ประกาศยกเลิกหาผู้ประสงค์ที่จะทำการตามโครงการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัยหาภัยแล้ง หมู่ที่ 1,3,5 ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย - -
2558-03-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานตากผลผลิตการเกษตรแบบลานคอนกรีต ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 12 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 23 มีนาคม 2558
2558-03-17
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (เบนซิน) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อฯ จำนวน 2 ตัน ของ สำนักงานปศุสัตว์เขต3 วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558
2558-03-17
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล ของ รพ.ประทาย วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558
2558-03-17
ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบเด็กทารกแรกเกิด จำนวน 1 ตู้ ของ รพ.ปักธงชัย วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 30 มีนาคม 2558
2558-03-17
ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจและรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) - -
2558-03-17
ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ออริเคียว - -
2558-03-16
ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำหน้าตลาดย่าโม ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 17 มีนาคม - 1 เมษายน 2558
2558-03-16
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน จำนวน 4,134,000 กรัม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558
2558-03-16
ประกาศสอบราคาซื้อหัวตรวจสำหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ จำนวน 1 หัว ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันและอ็อกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 14 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 25 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ชนิดโคมคู่หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2558
2558-02-16
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 มีนาคม - 21 เมษายน 2558 วันที่ 16 มีนาคม - 21 เมษายน 2558
2558-03-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "งาน ROAD SHOW OTOP KORAT" ของ สนง.พาณิชย์จังหวัด วันที่ 17 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 26 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกบึงโลจรัส บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 12 ของ อบต.สนามนาง วันที่ 13 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 31 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกตอนกรีต สายขามทะเลสอ-บ้านโนน ของ อบต.โป่งแดง วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญหายฯ ประจำปี 2557 จำนวน 113 ของ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านหนองเรือ หมู่ 2 ของ เทศบาลตำบลสีดา วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพร้อมที่พักและที่จอดรถศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ เทศบาลตำบลบึงสำโรง วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคจำนวน 1,253 ชุด ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศสอบราคาวื้อชุดให้เลือด จำนวน 85,790 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 13 มีนาคม - 1 เมษายน 2558
2558-03-16
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอปกรณ์ พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (ครั้งที่ 2) ของ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 วันที่ 16 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 16 - 27 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศสอบราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 ขนาด 3 ห้อง จำนวน 1 หลัง ของ โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม วันที่ 13 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 23 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 11 โครงการ ของ อบต.ดอนเมือง วันที่ 13 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 25 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีตฯ ของ อบต.บ้านปรางค์ ได้แก่ หจก.อรุณกลการจัตุรัส - -
2558-03-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขยายท่อลอดเหลี่ยม บ้านกุดเวียน หมู่ที่ 6 ของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก วันที่ 20 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 20 - 26 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลบ้านยาง วันที่ 12 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 31 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องลวกและปั่นขนสุกร จำนวน 1 เครื่อง ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 3 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีกะเกษ วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศสอบราคาจ้างเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหัวคน หมู่ 7 ของ อบต.กระเบื้องนอก วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมือและฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 11 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 23 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศเปลี่ยนแปลงเชิญชวนประกาศประมูลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.โป่งตาลอง - -
2558-03-16
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ จำนวน 1 คัน ของ อบต.พญาเย็น วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558
2558-03-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบเคพซีลฯ ของ ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2558
2558-03-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล. ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558
2558-03-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางฯ บ้านวังโต่งโต้น-บ้านท่าช้างใต้ ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558
2558-03-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาล ของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลสารภี จำนวน 1 รายการ วันที่ 16 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 16 - 30 มีนาคม 2558
2558-03-13
ประกาศสอบราคาจ้างเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ฯ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558
2558-03-13
ประกาศเพิ่มเติมรายละเอียดในข้อ 11 ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายข้างป่าช้าจีน หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก - -
2558-03-13
ประกาศสอบราคาซื้อผ้าม่านกันแดดพร้อมติดตั้งฯ จำนวน 1 โครงการ ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558
2558-03-13
ประกาศประมูลราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทาง เคพซีล สายทางบ้านทุ่งตะเคียนฯ ของ อบต.กระชาย วันที่ 12 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 31 มีนาคม 2558
2558-03-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดคลองส่งน้ำฯ , ก่อสร้างถนน คสล.ฯ และ บูรณะถนนลาดยางฯ ของ อบต.ดอนใหญ่ วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558
2558-03-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร บ้านพลกรัง หมู่ที่ 3 ของ อบต.พลกรัง วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558
2558-03-12
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 12 - 31 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 31 มีนาคม 2558
2558-03-12
ประกาสสอบราคาจ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.โตนด วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2558
2558-03-12
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกวัดป่า บ้านหนองจาน หมู่ที่5 เชื่อม บ้านแก้งสนามนาง หมู่ที่4 ของ อบต.โนนสำราญ วันที่ 11 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 27 มีนาคม 2558
2558-03-12
ประกาสสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14, 8, 16 รวม จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2558
2558-03-12
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลฐานแผ่ และก่อสร้างส้วมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง รวม จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลเมืองคง วันที่ 11 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 26 มีนาคม 2558
2558-03-12
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558
2558-03-12
ประกาศประมูลจ้างจัดกิจกรรมงานสงกรานต์ ประจำปี 2558 ของ สนง.เทศบาลนคร นม. วันที่ 11 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 26 มีนาคม 2558
2558-03-12
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด วันที่ 11 - 23 มีน่าคม 2558 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558
2558-03-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.101/26 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง ของ โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา วันที่ 10 - 20 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 20 มีนาคม 2558
2558-03-12
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อ Macconkey Agar จำนวน 180 กระป๋อง ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2558
2558-03-12
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ของ อบต.หนองระเวียง วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558
2558-03-12
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ของ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา สพฐ. วันที่ 9 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 19 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 11 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 11 มีนาคม - 1 เมษายน 2558
2558-03-11
ประกาศแก้ไขสอบราคาจ้้างเหมาปรับปรุงต่อเติมฯ และก่อสร้างฯ รวมจำนวน 3 โครงการ ของ อบต.พลสงคราม - -
2558-03-11
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ แบบ Cape Seal จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.เทพาลัย วันที่ 10 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร ชนิด Cape Seal บ้านท่าอ่าง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศสอบราคาก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อส้รางถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล บ้านหัวหนอง หมู่ที่6 ของ อบต.นางรำ วันที่ 10 - 18 มีนาคม 2558 วันที่ 27 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.นางรำ วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างดาดคลอง สายโนนตูม 2 (ต่อจากเดิม) ชุมชนโนนตูม2 ของ สนง.เทศบาลเมืองเมืองปัก วันที่ 10 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 24 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลน้ำใส วันที่ 10 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 25 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของ อบต.กุดโบสถ์ ได้แก่ บจก.ราชสีมาแอ็ดวานซ์ - -
2558-03-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.101/26 3ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) ของ โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา วันที่ 10 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 19 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศแบบ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง/คัน ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพท จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 10 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 24 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยปากแหว่เพดานโหว่ จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 10 - 13 มีนาคม 2558 วันที่ 20 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง ของ รพงมหาราช นม. วันที่ 9 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 19 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ของ โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วันที่ 10 - 20 มี.ค.2558 วันที่ 10 - 20 มี.ค.2558
2558-03-11
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม วันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 1 เมษายน 2558
2558-03-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการส่งครวจวิเคราะห์ภายนอกห้องปฏิบัติการ จำนวน 45 รายการ ของ ศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ วันที่ 6 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 23 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลวังหิน วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 6 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 19 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศผลซื้ออุปกรณ์กรองเชื้อโรคสำหรับต่อกับเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 10,500 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2558-03-11
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างผลิต Animation และผลิตภาพยนต์สั้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-03-11
ประกาศผลซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ - -
2558-03-11
ประกาศผลซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำชนิดกระบอกฉีด จำนวน 7 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2558-03-11
ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-03-10
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 26 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558
2558-03-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเคปซีล สายบ้านหนองสะแก - บ้านท่าใหญ่ ของ อบต.หนองบัว วันที่ 9 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 24 มีนาคม 2558
2558-03-10
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบ สถ.ศพด.3) แบบตอกเข็ม ของ อบต.ลาดบัวขาว วันที่ 9 - 18 มีนาคม 2558 วันที่ 26 มีนาคม 2558
2558-03-10
ประกาศสอบราคาจ้างขุดสระน้ำบ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 8 ของ อบต.ทัพรั้ง วันที่ 9 - 20 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 20 มีนาคม 2558
2558-03-10
ประกาสสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.เมืองคง วันที่ 10 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 25 มีนาคม 2558
2558-03-10
ประกาศประมูลราคาให้เช่าโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ (ครั้งที่ 4) ของ เทศบาลตำบลแชะ วันที่ 9 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 19 มีนาคม 2558
2558-03-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลวังไทร วันที่ 9 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 24 มีนาคม 2558
2558-03-10
ประมูลก่อสร้างซ่อมสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างป่าช้าจีน หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก วันที่ 10 - 18 มีนาคม 2558 วันที่ 26 มีนาคม 2558
2558-03-10
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ทีฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 10 -23 มีนาคม 2558
2558-03-10
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงยกระดับผิวจราจรถนนมหาราช เชื่อมกับถนนมิตรภาพ-หนองคาย ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 25 มีนาคม 2558
2558-03-10
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 23 มีนาคม 2558
2558-03-10
ประกาศสอบราคาซื้อหัวต่อสำหรับฉีดยา จำนวน 170,350 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 23 มีนาคม 2558
2558-03-10
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นทดสอบจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ จำนวน 10,000 แผ่น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 25 มีนาคม 2558
2558-03-10
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 23 มีนาคม 2558
2558-03-10
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำเร็จรูปชนิด aerobic สำหรับเด็ก จำนวน 10,000 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 25 มีนาคม 2558
2558-03-10
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อคลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง จำนวน 120 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-03-10
ประกาศผลซื้อเตียงผ่าตัดไฟฟ้าสำหรับใช้ผ่าตัดท่ายืนในผู้ป่วยภาวะอ้วนรุนแรง จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ยูนิเทค เฮลท์แคร์ - -
2558-03-10
ประกาศผลซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-03-10
ประกาศผลซื้อเตียงผ่าตัดไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ - -
2558-03-10
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2558-03-10
ประกาศผลซื้อน้ำยา IQ Lamina Case จำนวน 30 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โอลดิ้ง - -
2558-03-09
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ 10 ของ อบต.โป่งตาลอง วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาสประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ 7 ของ อบต.โป่งตาลอง วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ 6 ของ อบต.โป่งตาลอง วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ 5 ของ อบต.โป่งตาลอง วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 3 ของ อบต.โป่งตาลอง วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ของ อบต.หนองระเวียง วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านปลายดาบ ของ อบต.สุขเกษม วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558 วันที่ 25 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ครั้งที่ 4) ของ เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศหาผู้ประสงค์ที่จะทำการตามโครงการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ขุดลอกบึงถนนหัก) หมู่ที่ 1,3,5 ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย วันที่ 6 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 25 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศสอบราคาซื้อระบบขวดระบายของเหลวด้วยแรงดูด จำนวน 8,820 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือตัดต่อแบบเป็นวงกลม จำนวน 130 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 19 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศสอบราคาซื้อ TCBS จำนวน 150 กระป๋อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศสอบราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 40 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6 - 18 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 18 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง ของ เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 6 -16 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.บัวใหญ่ วันที่ 6 -12 มีนาคม 2558 วันที่ 17 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระหนองหญ้าขาว บ้านป่าตอง หมู่ที่ 1 ของ อบต.บัวใหญ่ วันที่ 5 - 20 มีนาคม 2558 วันที่ 23 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศรายชื่อชนะการประมูลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.พังเทียม - -
2558-03-09
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง จำนวน 1 รายการ ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศผลซื้อชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 494,190 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยเพียวดีไวซ์ - -
2558-03-06
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเททับด้วยยาง Asphaltic concrete บ้านคลองพุดซา หมู่ที่ 4 ฯ ของ อบต.โค้งยาง วันที่ 5 - 13 มีนาคม 2558 วันที่ 23 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายล้อมฯ จำนวน 13 รายการ ของ อบต.ลำคอหงษ์ วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2558 วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่ นั่ง จำนวน 2 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 6 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 19 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศเปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 102/26 (3 ห้องเรียน) จำนวน 1 หลัง ของ โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) วันที่ 2 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 2 - 16 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน ของ อบต.ดงใหญ่ วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ หมู่ที่ 18 ของ อบต.ดงใหญ่ วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศสอบราคาจ้างขุดสระหนองเสม็ด บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 ของ อบต.หลุ่งตะเคียน วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2558 วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศสอบราคาซื้อซองอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน 180 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 3 - 16 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 -18 มีนาคม 2558 วันที่ 3 -18 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศสอบราคาซื้อ Tube Extensionฯ รวมจำนวน 247,140 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 3 - 16 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม และอาคารสำนักงาน ศูนย์วิทยบริการ ของ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 วันที่ 3 - 13 มีนาคม 2558 วันที่ 3 - 13 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ของ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 วันที่ 3 - 13 มีนาคม 2558 วันที่ 3 - 13 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 เครื่อง ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี วันที่ 2 - 12 มีนาคม 2558 วันที่ 2 - 12 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 3 - 17 มีนาคม 2558 วันที่ 3 - 17 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสะพานข้ามห้วยคะคาง จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 18 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 18 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเส้นวัดป่ากู่แก้ว จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 18 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 18 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนสารกรองในกระบวนการผลิตน้ำประปา จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศสอบราคาซื้อสุขภัณฑ์ชักโครกแบบประหยัดน้ำ จำนวน 180 ชุด ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศผลซื้อผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อฯ จำนวน 401,530 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยก๊อส - -
2558-03-06
ประกาศผลซื้อ Buffy Coat Pooling Kit Set จำนวน 2,400 SET ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2558-03-06
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) - -
2558-03-06
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. พี ซี แอล โฮลดิ้ง - -
2558-03-05
ประกาศประกวดราคาจ้างขยายผิวการจราจรถนน คสล.ฯ , ก่อสร้างถนน คสล.ฯ และ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ของ อบต.หนองจะบก วันที่ 3 - 12 มีนาคม 2558 วันที่ 20 มีนาคม 2558
2558-03-05
ประกาศประกวดราคาเช่าเส้นทางสื่อสารเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 5-11 มี.ค. 58 20 มี.ค. 58
2558-03-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ อบต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง 3-18 มี.ค. 58 3-18 มี.ค. 58
2558-03-05
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย 2-17 มี.ค. 58 2-17 มี.ค. 58
2558-03-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดสระน้ำหลังตลาด ของ ทต.โนนไทย อ.โนนไทย 3-16 มี.ค. 58 3-16 มี.ค. 58
2558-03-05
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลจักราช 3-13 มี.ค. 58 3-13 มี.ค. 58
2558-03-05
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลด่านขุนทด 3-18 มี.ค. 58 3-18 มี.ค. 58
2558-03-05
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 4 รายการ 3-13 มี.ค. 58 3-13 มี.ค. 58
2558-03-05
ประกาศสอบราคาซื้อยาทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 7 รายการ 3-11 มี.ค. 58 18 มี.ค. 58
2558-03-05
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนทองหลาง ของ อบต.ชื่อระกา อ.บ้านเหลื่อม 2-16 มี.ค. 58 2-16 มี.ค. 58
2558-03-05
ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย 27 ก.พ. - 13 มี.ค. 58 27 ก.พ. - 16 มี.ค. 58
2558-03-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อฝังกลบบ่อขยะดิบ (ครั้งที่ 2) ของ ทต.หมูสี อ.ปากช่อง 2-16 มี.ค. 58 2-16 มี.ค. 58
2558-03-05
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2-12 มี.ค. 58 18 มี.ค. 58
2558-03-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสารด้วยระบบดิจิตอล 2-16 มี.ค. 58 2-16 มี.ค. 58
2558-03-05
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ที่ทำออกจากสวนป่ามิตรภาพ จังหวัดสระบุรี 25 มี.ค. 58 25 มี.ค. 58
2558-03-05
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 2-13 มี.ค. 58 16 มี.ค. 58
2558-03-05
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-03-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางน และ ติดตั้งถังแชมเปญฯ รวม จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสีมามงคล วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 13 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 13 มีนาคม 2558
2558-03-03
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-03-03
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสีชนิดดิจิตอลฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-03-03
ประกาศผลซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม (มหาชน) - -
2558-03-03
ประกาศผลซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 50 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) - -
2558-03-03
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 12 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-03-03
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 2-12 มี.ค. 58 2-12 มี.ค. 58
2558-03-03
ประกาศผลซื้อไส้เครื่องมือตัดเย็บลำไส้อัตโนมัติแบบโค้ง จำนวน 120 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2558-03-03
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 139 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 3-13 มี.ค. 58 20 มี.ค. 58
2558-03-03
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 3-20 มี.ค. 58 3-20 มี.ค. 58
2558-03-03
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องบันทึกการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์และการบีบตัวของมดลูกในครรภ์แฝด จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 3-20 มี.ค. 58 3-20 มี.ค. 58
2558-03-03
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านโนนสง่า ของ อบต.ทัพรั้ง 2-12 มี.ค. 58 20 มี.ค. 58
2558-03-03
ประกาศผลซื้อสายสวนปัสสาวะชนิดในท่อไตฯ จำนวน 370 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เฮ็ลธ อินโนเวฌัน - -
2558-03-03
ประกาศประมูลจ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้า และขยายเขตประปา และก่อสร้างถนนหินคลุกเชื่อมต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ทัพรั้ง 2-12 มี.ค. 58 20 มี.ค. 58
2558-03-03
ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมาบค่าย ของ อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ 2-12 มี.ค. 58 20 มี.ค. 58
2558-03-03
ประกาศผลจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ซี อี เทคโนโลยี - -
2558-03-03
ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทาง cape seal สายกุดไผ่-ห้วยสามขา ของ อบต.ทัพรั้ง 2-12 มี.ค. 58 20 มี.ค. 58
2558-03-03
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของสำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 2-16 มี.ค. 58 2-16 มี.ค. 58
2558-03-03
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพขณะให้ยาระงับความรู้สึก จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม (มหาชน) - -
2558-03-03
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเพิก อ.โนนสูง 2-16 มี.ค. 58 2-16 มี.ค. 58
2558-03-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตรวจภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) และคลื่อนเสียงความถี่สูง (อัลตร้าซาวด์) ตั้งแต่บัดนี้ - 12 มี.ค. 58 ตั้งแต่บัดนี้ - 12 มี.ค. 58
2558-03-03
ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี 2-16 มี.ค. 58 20 มี.ค. 58
2558-03-03
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 9 รายการ 2-9 มี.ค. 58 20 มี.ค. 58
2558-03-03
ประกาศผลซื้อคลิพหนีบเส้นเลือดและท่อขนาดกลาง/ใหญ่ จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2558-03-03
ประกาศผลซื้อชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาทางส่วนหลัง จำนวน 150 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) - -
2558-03-03
ประกาศผลซื้ออุปกรณ์เจาะหน้าท้องชนิดปลายมน ขนาด 10 มม. จำนวน 100 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2558-03-03
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2-10 มี.ค. 58 24 มี.ค. 58
2558-03-03
ประกาศผลซื้อสายยางซิลิโคน จำนวน 750 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย - -
2558-03-03
ประกาศประกวดราคาซื้อรายการรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 2-6 มี.ค. 58 13 มี.ค. 58
2558-03-03
ประกาศผลซื้อชุดช่วยหายใจชนิดบีบมือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 505 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ - -
2558-03-03
ประกาศผลซื้อชุดนำสายสวนหัวใจ จำนวน 1,380 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) - -
2558-03-03
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 - -
2558-03-02
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคาซื้อโครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของ อบต.คลองม่วง อ.ปากช่อง - -
2558-03-02
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกคลองน้ำเข้าหนองโสนฯ ของ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558
2558-03-02
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว 27 ก.พ. - 10 มี.ค. 58 18 มี.ค. 58
2558-03-02
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางบ้านคลองเดื่อ-บ้านท่าช้าง ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 18 มีนาคม 2558
2558-03-02
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน ๕ คัน ของ อบต.พุดซา 2-17 มี.ค. 58 2-17 มี.ค. 58
2558-03-02
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 18 มีนาคม 2558
2558-03-02
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผวิจราจรลาดยางแบบแคพซีล สายบ้านละโว้ ถึงบ้านเขว้า ต.ประสุข อ.ชุมพวง 27 ก.พ. - 16 มี.ค. 58 27 ก.พ. - 16 มี.ค. 58
2558-03-02
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วยให้อยู่ในสภาวะต่ำกว่าปกติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558
2558-03-02
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านหนองหว้า หมู่ 8 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย 26 ก.พ. - 9 มี.ค. 58 26 ก.พ. - 9 มี.ค. 58
2558-03-02
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติ จำนวน 12 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558
2558-03-02
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างทางผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล์ก ของ อบต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ 27 ก.พ. - 11 มี.ค. 58 19 มี.ค. 58
2558-03-02
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.บัวใหญ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 13 มีนาคม 2558
2558-03-02
ประกาศสอบราคาต้างตามโครงการของ อบต.พลสงคราม อ.โนนสูง จำนวน 3 โครงการ 27 ก.พ. - 13 มี.ค. 58 27 ก.พ. - 13 มี.ค. 58
2558-03-02
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 105/26 (4 หน่วย) จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนสมบูรณ์วัมนา สพฐ. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558
2558-03-02
ประกาศผลซื้อกล้องส่องตรวจและรักษาทางเดินน้ำดี จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.เอส.เอ วิชชั่น - -
2558-03-02
ประกาศผลซื้อหัวตรวจของเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ จำนวน 1 หัว ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไลฟวิชั่น - -
2558-03-02
ประกาศผลซื้อเครื่องวัดความดันแบบมี Monitor จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มายด์ เมดิคอล แคร์ - -
2558-02-27
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ของ รพ.ขามทะเลสอ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558
2558-02-27
ประกาศสอบราคาจ้างซักฟอกผ้า เสื้อผ้าต่างๆ ของ รพ.ขามทะเลสอ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558
2558-02-27
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 17 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 17 มีนาคม 2558
2558-02-27
ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิดสามถุง ขนาด 450 ซีซี ฯ จำนวน 26,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558
2558-02-27
ประกาศสอบราคาซื้อรถดัมเปอร์ (ครั้งที่ 2)จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 16 มีนาคม 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 16 มีนาคม 2558
2558-02-27
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนจราจร คสล. โดยเททับด้วยยาง Asphaltic concrete ของ อบต.โค้งยาง - -
2558-02-27
ประกาศประมูลราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ของ อบต.กระชาย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 17 มีนาคม 2558
2558-02-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ลำมูล วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558
2558-02-27
ประกาศประมูลจ้างเอกชนดูแลสวนสาธารณะ สวนเกาะกลางถนน และคูเมือง 17 คูเมือง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 17 มีนาคม 2558
2558-02-27
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 13 มีนาคม 2558
2558-02-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์พร้อมหลังคา ของ เทศบาลตำบลช่องแมว วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558
2558-02-27
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 กลุ่มรายการ ของ โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีกะเกษ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558
2558-02-27
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติ ฯ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558
2558-02-27
ประกาศสอบราคาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558
2558-02-27
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบเคพซีล สายบ้านหนองพยอม หมู่ที่ 4 - บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 ตำบลลุงเขว้า ของ อำเภอหนองบุญมาก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558
2558-02-27
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 38 เครื่อง ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558
2558-02-26
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงเหมืองลอยเป็นถนน หมู่ที่ 9 และ โครงการเสริมดินฯ รวม จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลโคกสูง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 16 มีนาคม 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 16 มีนาคม 2558
2558-02-26
ประกาศประมูลจ้างเอกชนดูแลสวนสาธารณะ สวนเกาะกลางถนน และคูเมือง 17 คูเมือง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 17 มีนาคม 2558
2558-02-26
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำหน้าวัดไชยมนัส ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 16 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 18 มีนาคม 2558
2558-02-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 11 ของ อบต.บัวใหญ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 13 มีนาคม 2558 วันที่ 16 มีนาคม 2558
2558-02-26
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนจราจร คสล. โดยเททับด้วยยาง Asphaltic concrete ฯ ของ อบต.โค้งยาง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 16 มีนาคม 2558
2558-02-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่สุขัง หมู่ที่ 11 ถึง บ้านโนนบ้าน หมู่ที่ 19 ของ อบต.ตะคุ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558
2558-02-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยลุงเมินฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 16 มีนาคม 2558
2558-02-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ แยกจากถนนมิตรภาพ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558
2558-02-26
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ประทาย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558
2558-02-26
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างฯ และ ซ่อมแซมฯ รวม จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.หนองหอย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 16 มีนาคม 2558
2558-02-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.บ้านแปรง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558
2558-02-25
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบรางระบายน้ำรางยู คสล. ภายในหมู่บ้านโคกสูง หมุ่ 3 ของ อบต.สระตะเคียน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558
2558-02-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนเจนจบทิศ - บ้านตะเภาหนุน ของ อบต.โนนแดง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558
2558-02-25
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังบดทับแน่นฯ จำนวน 3 โครงการ ของอบต.คูขาด วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558
2558-02-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และ ถนนหินคลุก รวม จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.มะค่า วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558
2558-02-25
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกคลองน้ำเข้าหนองโสนฯ ของ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558
2558-02-25
ประกาศประมูลจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558
2558-02-25
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นของเหลวให้ตกตะกอน ขนาด 30 หัวปั่น จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558
2558-02-25
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องเอ็กซเรย์ ยี่ห้อ Philips รุ่น BV-Libra จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558
2558-02-25
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 6 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558
2558-02-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียน ของ โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558
2558-02-25
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วนคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.หนองบุญมาก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558
2558-02-24
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนเทศบาล 2 ของ เทศบาลตำบลสะแกแสง - -
2558-02-24
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 แบบปรับปรุง 2 ชั้น 10 ห้องเรียน ของ โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558
2558-02-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยกระเบื้อง หมู่ที่ 8 ของ อบต.ตะหนิน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558
2558-02-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนอง หมู่ที่ 15 ฯ ของ อบต.หนองขาม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558
2558-02-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองสะแกเครือ หมู่ที่ 2 ฯ ของ อบต.หนองขาม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558
2558-02-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านหนองแมว หมู่ที่ 10 ของ อบต.หนองขาม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558
2558-02-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดขยายสระน้ำหนองพลวง บ้านหนองนกคุ้ม หมู่ที่ 7 ของ อบต.หนองขาม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558
2558-02-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบเคพซีลฯ ของ อบต.พันชนะ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558
2558-02-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 ของ อบต.ขามสะแกแสง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558
2558-02-24
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลมะค่า ถึง บ้านดอนทะยิง หมู่ที่ 8ฯ ของ อบต.มะค่า วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558
2558-02-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบเคพซีลฯ ของ อบต.พันชนะ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558
2558-02-24
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างทางลาดและลานจอดรถ สำหรับผู้พิการ ของ เทศบาลตำบลเมืองคง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558
2558-02-24
ประกาศสอบราคาซื้อต้นพันธุ์มันสำปะหลัง 4 พันธุ์ จำนวน 4 รายการ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558
2558-02-24
ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบโคมเดี่ยวขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ฯ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.ขามสะแกแสง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558
2558-02-24
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบจอภาพและบันทึก จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.โนนไทย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558
2558-02-24
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.จักราช วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558
2558-02-24
ประกาศสอบราคาซื้อระบบแสงเวที จำนวน 1 ระบบ ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558
2558-02-24
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเตียงคลอดไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-02-24
ประกาศผลซื้อเครื่องวิเคราะห์ gas nitric oxide พร้อม gas จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.สู่ฝัน เมดิคอล - -
2558-02-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนมิตรภาพ ซอย 32ฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558
2558-02-23
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยพยุงในการฝึกเดินระบบรางเลื่อน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปักธงชัย วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558
2558-02-23
ประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 288,000 กิโลกรัม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 มีนาคม 2558
2558-02-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. หมู่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558
2558-02-23
ประกาศสอบราคาจ้างย้ายหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. หมู่ 10 บ้านตะเคียนทอง ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558
2558-02-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.พลสงคราม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558
2558-02-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกหนองกลดและขนย้ายดินหนองกลด บ้านจาบ หมู่ที่ 9 ของ อบต.โนนแดง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558
2558-02-23
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของ อบต.กุดโบสถ์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558
2558-02-23
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมชุด ของ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558
2558-02-23
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายจากถนน รพช.หน้าร้านเนื้อย่างฯ ของ เทศบาลตำบลตะขบ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558
2558-02-23
ประกาศสอบราคาจ้างสร้างโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้เพื่อพัฒนาแหล่งขยายพันธุกรรมพืช ของ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558
2558-02-23
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 20 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 มีนาคม 2558
2558-02-23
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถถภาพปอดชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.สูงเนิน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558
2558-02-23
ประกาศประกวดราคาจ้างทำพร้อมติดตั้งบานระบายและเครื่องกว้านพร้อมอุปกรณ์ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 วันที่ 19 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 มีนาคม 2558
2558-02-23
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้ายฯ จำนวน 1 คัน ของ อบต.พญาเย็น วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558
2558-02-20
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 แบบปรับปรุง 2 ชั้น 10 ห้องเรียน ของ โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558
2558-02-20
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารฯ , ก่อสร้างลาน คสล.ฯ และ ขุดลอกคลองสระหลวงฯ ของ อบต.เมืองคง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558
2558-02-20
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.ชีวาน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558
2558-02-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. , ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วฯ และ ปรับปรุงอาคารฯ รวม จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.สีสุก วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 25 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 25
2558-02-20
ประกาศผลเปิดซองสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบเคฟซีล บ้านสมับติเจริญ และ บ้านหนองแดง ของ อบต.กุดโบสถ์ - -
2558-02-20
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 11 ของ อบต.บัวลาย วันที่ 19 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 มีนาคม 2558
2558-02-20
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสระตะเฆ่หิน หมู่ที่ 15ฯ ของ เทศบาลตำบลบัลลังก์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 11 มีนาคม 2558
2558-02-20
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. คุ้มโนนขวาง หมู่ 3 บ้านโนนสมบูรณ์ ของ เทศบาลตำบลไพล วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558
2558-02-20
ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำผู้ป่วย ของ รพ.ด่านขุนทด วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558
2558-02-20
ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3,2 บ้านโคกสะอาด - หนองรัง ของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 19 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 มีนาคม 2558
2558-02-20
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.ตะโก วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558
2558-02-20
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. , ก่อสร้างถนน คสล. และ ขุดลอกคลองประปา ของ อบต.เมืองนาท วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558
2558-02-20
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา - -
2558-02-20
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ.ใต้ถุนสูง ของ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม (สพป.นม.2) วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-20
ประกาศผลจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศแบบ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง/คันฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.นครชัยขนส่ง - -
2558-02-20
ประกาศผลซื้อเข็มสำหรับแทงเส้นเลือดเพื่อให้สารน้ำผ่านฯ จำนวน 419,550 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2558-02-19
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านโนนคอย หมู่ที่ 10 ของ อบต.หนองพลวง วันที่ 18 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 มีนาคม 2558
2558-02-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม เปลี่ยนถังประปา บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 ของ อบต.ดอนมัน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558
2558-02-19
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ-แยกโคกสูง หมู่ที่ 9 ของ อบต.ขามทะเลสอ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558
2558-02-19
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และ เรื่อง กำหนด วันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง ของ อบต.พังเทียม - -
2558-02-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลวังไทร วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558
2558-02-19
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกลำคลัง หมู่ที่ 1 บ้านด่าน ของ เทศบาลตำบลด่านคล้า วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558
2558-02-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.แก้งสนามนาง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558
2558-02-19
ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ครบุรี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558
2558-02-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.สีดา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558
2558-02-19
ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ช่วยชีวติทารกแรกคลอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558
2558-02-19
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านสะแก ของ อบต.ประสุข วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558
2558-02-19
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงประมูลซื้อชุดเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กและเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ของ เทศบาลเมืองสีคิ้ว - -
2558-02-19
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้นเดียว ของ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558
2558-02-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนวัดกุดสวาย วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558
2558-02-19
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร และ ก่อสร้างถนน คสล. รวม จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ทุ่งอรุณ วันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 - 27 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และ ก่อสร้างถังน้ำใส รวม 4 โครงการ ของ อบต.พลกรัง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558
2558-02-18
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำโครงการ 4 ถึงโครงการ 5 หมู่ที่ 10 และ ก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านสวนบุญเหลือแลนด์ ของ เทศบาลตำบลโคกสูง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558
2558-02-18
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 110 รายการ ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) วันที่ 18 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-18
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกำแพงพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 มีนาคม 2558
2558-02-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558
2558-02-18
ประกาศแก้ไขประมูลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 7 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด วันที่ 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 มีนาคม 2558
2558-02-18
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 3 หัวตรวจ และ ชนิดสี 2 หัวตรวจ ของ รพ.ลำทะเมนชัย วันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-18
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.สีคิ้ว วันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-18
ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ ชนิดโคมคู่ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.สีคิ้ว วันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-18
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองกลางดอนฯ ของ อบต.บ้านวัง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558
2558-02-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และ ก่อสร้างถนนลาดยาง รวม จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลลำนางแก้ว วันที่ 13 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558
2558-02-18
ประกาศผลซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซีนิธ ซายน์ - -
2558-02-18
ประกาศผลซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบด้านเดียว จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซีนิธิ ซายน์ - -
2558-02-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 17 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-17
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นนครราชสีมา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558
2558-02-17
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพนัตน์นครราชสีมา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558
2558-02-17
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558
2558-02-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าผู้ป่วย จำนวน 76,900 กิโลกรัม ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558
2558-02-17
ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีล สายกระฏีกรุ-หนองตาแมน หมู่ที่ 1 ของ อบต.ถนนโพธิ์ วันที่ 17 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 มีนาคม 2558
2558-02-17
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.ท่าหลวง วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-17
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนฯ และ ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. รวม จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.หนองบัวตะเกียด วันที่ 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-17
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และวางท่อระบาย คสล.ฯ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.มะค่า วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558
2558-02-17
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลเมืองคง วันที่ 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 มีนาคม 2558
2558-02-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.101/26 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) ของ โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558
2558-02-17
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558
2558-02-17
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำเร็จรูปชนิด aerobic สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 52,000 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 มีนาคม 2558
2558-02-17
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 - 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-17
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (รถดับเพลิงอเนกประสงค์)ฯ จำนวน 1 คัน ของ อบต.คลองม่วง วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 มีนาคม 2558
2558-02-17
ประกาศสอบราคาจ้างขุดสระน้ำ และ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ รวม จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.หนองบุญมาก วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-17
ประกาศเปลี่ยนแปลงแก้ไขสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตรฯ ของ อบต.ภูหลวง - -
2558-02-17
ประกาศสอบราคาทำหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 400 หลัก ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 13 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 - 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-17
ประกาศผลซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป - -
2558-02-17
ประกาศผลซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 320 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.นำวิวัฒน์การช่าง (1992) - -
2558-02-17
ประกาศผลซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัลตราโซนิค ชนิด 3 หลุมล้างฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.นำวิวัฒน์การช่าง (1992) - -
2558-02-17
ประกาศผลซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 5 ตู้ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - -
2558-02-17
ประกาศผลซื้อเครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้งฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.นำวิวัฒน์การช่าง (1992) - -
2558-02-17
ประกาศผลซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.นำวิวัฒน์การช่าง (1992) - -
2558-02-17
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-02-17
ประกาศผลซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกฯ จำนวน 8 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ - -
2558-02-17
ประกาศผลจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.สยามยูเนี่ยนเคมีคอล และ หจก.บุรีรัมย์โฮฬารพัฒนกิจ - -
2558-02-16
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำเข้าคูเมือง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558
2558-02-16
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม ฯ จำนวน 1 หลัง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-16
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-16
ประกาศสอบราคาโครงการเสริมสร้างผิวจราจรถนน คสล. บ้านหนองโสน หมู่ที่ 8 ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ วันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่งฯ จำนวน 5 คัน ๆ ละ 2 วัน ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ วันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-16
ประกาศสอบราคาก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส วันที่ 13 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558
2558-02-16
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนน้ำล้น คสล.ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-16
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีตำรวจสาธิตพร้อมครุภัณฑ์ ของศูนย์ฝึกอบรมหนองสาหร่าย ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารประกอบ ของ โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา วันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านสวนปอ วันที่ 13 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 - 25 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-16
ประกาศประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-16
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 13 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-16
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ จำนวน 17 รายการ ของ สนง.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 วันที่ 23 กุมภาพันธื 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-16
ประกาศสอบราคาจ้างงานโครงการทาสีเนินชะลอความเร็ว จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-13
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 566 จำนวน 1 หลัง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 13 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 มีนาคม 2558
2558-02-13
ประกาศประมูลราคาจำหน่ายทรัพย์สิน จำนวน 56 รายการ ของ อบต.ขามสมบูรณ์ วันที่ 12 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 - 25 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-13
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน และ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ของ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย) วันที่ 11 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558
2558-02-13
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรฯจำนวน 5 รายการ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 6 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 - 16 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-13
ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ได้แก่ บจก.ราชสีมา แอ็ดวานซ์ และ บจก.สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น - -
2558-02-13
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ จำนวน 2 คัน ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-13
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.สีคิ้ว วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-13
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ขามทะเลสอ วันที่ 12 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 - 25 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ของ โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนเทศบาล 2 ของ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-13
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 9 เครื่อง ของ รพ.โนนไทย วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-13
ประกาศประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ฯ จำนวน 4 รายการ ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 3 วันที่ 11 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-13
ประกาศสอบราคาซื้อชุดกรงหนูแรทฯ จำนวน 1 ชุด และ ชุดกรงหนูไมซ์ฯจำนวน 1 ชุด ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-13
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 2 รายการ ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตรฯ ของ อบต.ภูหลวง วันที่ 10 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 - 20 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-13
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-12
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงาน การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเคหะสิ่งทอฯ ของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด วันที่ 12 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-12
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-12
ประกาศยกเลิกประมูลซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว จำนวน 1,260,700 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา - -
2558-02-12
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์ จำนวน 5 ช่วง หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา ของ อบต.ขามทะเลสอ วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 3 ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 25 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ฯ ของ อบต.ดอนมัน วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-12
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 11 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-12
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านตูม วันที่ 10 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 - 20 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-12
ประกาศผลจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจภายในช่องท้องชนิดงอได้ชนิดวีดีทัศน์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอลิมปัส (ประเทศไทย) - -
2558-02-12
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียน ของ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-11
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-11
ประกาศผลจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ปัญจดารา - -
2558-02-11
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.หนองระเวียง ของ อบต.หนองระเวียง วันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝังกลบบ่อขยะเดิมฯ ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 10 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 - 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-11
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนน และ อาคารเอนกประสงค์ฯ ของ โรงเรียนวัดกุดสวาย - -
2558-02-11
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สถานีตำรวจภูธรสีสุก ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 10 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-11
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-11
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 3 รายการ ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 6 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-10
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังฯ ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 6 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 - 16 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-10
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.ตะเคียน วันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-10
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 วันที่ 9 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 -23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-10
ประกาศสอบราคาซื้อปัจจัยการผลิตตามโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์พืชฯ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-10
ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ ที่บ้านนางรำ หมู่ที่ 1ฯ ของ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วันที่ 9 - 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-10
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.วังน้ำเขียว วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งขยายเขตและปรังปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียน ของ โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย วันที่ 9 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 ของ โรงเรียนชุมชนพลับพลา วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ของ โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วันที่ 6 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 - 17 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ของ โรงเรียนบ้านหัวทำนบ วันที่ 5 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างตัดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ภาคสนาม จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-10
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 4 รายการ ของ สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-10
ประกาศผลจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราปริมาณรังสีสูงอิริเดียมข192ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ - -
2558-02-10
ประกาศผจจ้างซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์ บนรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ซี อี เทคโนโลยี - -
2558-02-09
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีการงบประมาณ 2558 จำนวน 51 รายการ ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 - วันที่ 16 -19 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-09
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาไถระเบิดดินดาน ในพื้นที่ 10 อำเภอ รวม 2160 ไร่ ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 3 -9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-09
ประกาศ สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.บ้านโคกพะงาด หมู่2 ที่ทำการตำบลท่าตลาด วันที่ 5 -18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 -18 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกกุงน้อย หมู่ 4 ของ อบต.ท่าลาด วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-09
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนดิน บ้านบง หมู่ 19 ของ อบต.ท่าลาด วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-09
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าลาด หมู่ 1 ของ อบต.ท่าลาด วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำฝารางระบายน้ำถนนแจ่งพัฒนาฯ ของ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนวัดกุดสวาย วันที่ 5 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ของ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป.นม.2 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-09
ประกาศประกวดราคาซื้อแผ่นอิเลคโทรดสำหรับผู้ใหญ่ และ สำหรับเด็กโต จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-09
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กรองเชื้อโรคสำหรับต่อกับเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 10,500 อัน จอง รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-09
ประกายกเลิกศสอบราคาซื้อวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-02-09
ประกาศผลซื้อเครื่องฝึกทำกิจกรรมในท่ายืน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ออตโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเซีย - -
2558-02-06
ประกาศ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสมบูรณ์ หมู่12 ของ องค์การบริการส่วนตำบลชีวึก วันที่ 5 -16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-06
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน วันที่ 5 -19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 -19 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-06
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการงานก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุ่บ้านบ้านมาบกราด ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด วันที่ 5 -18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 -18 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-06
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กภายในหมู่บ้านบ้านโค้งเจริญ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด วันทีี่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันทีี่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมาบกราดพัฒนา หมู่ที่2 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด วันที่ 5 -18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 -18 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-06
ประกาศ สอบราคาปรับปรุงถนนดิน บ้านโนนซาด ฆมู่18(สายเชื่อมตำบลโนนรัง) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด วันที่ 5 -18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 -18 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-06
ประกาศ ประมูลราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟากบึง บ้านลำโพง หมู่ที่ 13 ของ เทศบาลตำบลพุดซา วันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-06
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย บ้านหนองขุ่นของเทศบาลตำบลขามทะเลสอ - -
2558-02-06
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 -19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 -19 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-06
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายให้ออกซิเจนทางจมูกแบบมีท่อแยก 2 ท่อ สำหรับผู้ใหญ่ ของ โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา วันที่ 5 -19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 -19 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-06
ประกาศ สอบราคาจัดวื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลโนนไทย วันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-06
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 4 รายการ ของ โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-06
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์เจริญ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-06
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบไม่ตัด PCL จำนวน80ชุดของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-06
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมและปรับปรุงหลังคาสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนไทย ของ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-06
ประกาศ จ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดพื้นที่อาคาร 1/18 ของ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี วันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันทีี่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-06
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศแบบ 2 ชั้น จำนวนไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-06
ประกาศ ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-02-06
ประกาศ ผลการประกวดราคา รายการก่อสร้างห้องพักนักศึกษาแพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คศล. 4 ชั้น ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-02-05
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาแมน หมู่ที่ 8 ของ อบต.ถนนโพธิ์ วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-05
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกคลองส่งน้ำ (เหมืองดิน) จำนวน 7 สาย ของ อบต.ชีวาน วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาบ่อน้ำทิพย์-วัดเข้าถ้ำแกลบฯ และ ก่อสร้างถนนดินฯ ของ อบต.จระเข้หิน วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 4 - 18 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-05
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านจาน หมู่ที่ 4 และ บ้านใหม่นารี หมู่ที่ 9 ของ อบต.กำปัง วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-05
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านช่อบูรพา หมู่ที่ 7 ถึงบ้านม่วง หมู่ที่ 2 ของ อบต.ช่อระกา วันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-05
ประกาศประมูลจ้างซ่อมแซ่มถนนลาดยางผิวจราจรแบบ cape sealฯ ของ อบต.ดอน วันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-05
ประกวดราคาจ้างขุดสระน้ำบริเวณที่ดิน 79 ไร่ และ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ของ เทศบาลตำบลพระทองคำ วันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-05
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตฯ ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-05
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม วันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-05
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างรางอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง วันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-05
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสีชนิดดิจิตอลฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 4 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 4 - 16 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-05
ประกาศสอบราคาจ้างผลิต Animation และผลิตภาพยนต์สั้น ของ รพ.มหราชนครราชสีมา วันที่ 2 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 - 16 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-05
ประกาศสอบราคาซื้อเสื้อกันหนาวสำหรับผู้ต้องขัง ฯ ของ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ วันที่ 29 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 29 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-05
ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เซนต์ เมดิคอล (คริคอล แคร์) - -
2558-02-04
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ครั้งที่2 ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-04
ประกาศ ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบบดอัดท้าย ของ องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ วันที่ 3 - 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูณย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน วันที่ 3 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 - 17 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-04
ประกาศสอบราคาดครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด วันทีี่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-04
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบเคฟซีล จำนวน 2 รายการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-04
ประกาศ ประมูลซื้อชุดเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กและเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 11 รายการ ของ เทศบาลเมืองสีคิ้ว วันที่ 3 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-04
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 - 17 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-04
ประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล๊ก บ้านใหม่นานิยม หมู่7 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง วันที่ 3 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-04
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น1 จำนวน 6 คัน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ วันที่ 2 - 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 - 12 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-04
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 4รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-02-03
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-03
ประกาศ สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ(แก้ไขเพิ่มเติม) ของ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา วันที่ 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขต อบต.จอหอ จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.จอหอ วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-03
ประกาศ ประกวดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-03
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.กุดจิก วันที่ 3 - 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-03
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องดมยาสลบพร้อมด้วยเครื่องช่วยหายใจ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 - 17 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-03
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-03
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางกาจแพทย์ รายการเตียงผ่าตัดไฟฟ้าสำหรับใช้ผ่าตัดท่ายืน ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 -5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-03
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนทรัพย์มังกร และ ถนนทรัพย์ประดู่ ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-03
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องตรวจและรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด3มิติ ของ โรงพยาลาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 ก.พ. 58
2558-02-03
ประกาศผลซื้อผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อฯ จำนวน 72,000 ห่อ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไบโอคอททอน - -
2558-02-03
ประกาศผลซื้อน้ำยาตรวจวัด D-HDL+STD จำนวน 44 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดี.เอ.พี. ไซแอม กรุ๊ป - -
2558-02-03
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดจำนวน2เครื่องของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-03
ประกาศผลซื้อท่อช่วยหายใจแบบมี Cuff ฯ จำนวน 35,760 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2558-02-03
ประกาส ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(ครั้งที่2) ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-03
ประกาศผลซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อีเอ็ม ดีมิกส์ - -
2558-02-02
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาการประมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ - -
2558-02-02
ประกาศ ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล.บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฯ จำนวน 17 รายการ ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถดัมเปอร์) จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศ ประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันทีี่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามเปตอง สนามวอลเลย์บอลและสนามตระกร้อ ของ โรงเรียนพนาหิน วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 4 - 10 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศ สอบราคาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ ของ โรงเรียนที่เยี่ยมวิทยา วันที่ 1 - 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 1 - 11 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน8เครื่อง ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศ สอบราคาลงหินคลุกบ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 13-บ้านหนองทุ่มหมู่ที่11 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศ สอบราคาปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านอุดมสุข หมู่17 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ของ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศ สอบราคาลงปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านนาสีนวลหมู่ที่5-บ้านท่าลาดหมู่ที่1 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 11 บ้านแท่น ของ อบต.ประสุข วันที่ 29 มกราคม - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศ สอบราคาปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกตอง หมู่ที่9-บ้านอุดมสุข หมู่ที่17 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศ สอบราคาลงหินคลุก บ้านหนองทุ่ม หมู่11-บ้านหนองขามหมู่15 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม สปช. 604/45 (ขนาด 4 ที่นั่ง พื้นติดดิน) ของ โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย วันที่ 28 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 28 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน2โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 29 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 29 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Buffy Coat Pooling Kit Set จำนวน 2,400 SET ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 มกราคม - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 29 มกราคม - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศยกเลิกสอบราคาเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดไม่สัมผัสแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหราชนครราชสีมา - -
2558-01-30
ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างถนนภายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 โครงการ ของสนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 กุมพาพันธ์ 2558
2558-01-30
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-30
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล)จำนวน 1 คัน ของสนง.เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล วันที่ 29 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 29 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-30
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนสุขาภิบาล4 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 29 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-29
ประกาศสอบราคาซื้อ CPAP nevborn with blender and humidifier จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 29 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2550 วันที่ 29 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2550
2558-01-29
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง ของ ม.ราชภัฏ นม. วันที่ 29 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2550 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-29
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังฯ, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ รวมจำนวน 7 โครงการ ของ อบต.บ้านแปรง วันที่ 28 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2550 วันที่ 28 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2550
2558-01-29
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 28 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 28 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-29
ประกาศสอบราคาซื้อผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อ จำนวน 401,530 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 28 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 28 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-29
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรม จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน วันที่ 28 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 28 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-29
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามทุ่ง หมู่ที่5 - บ้านบุ หมู่ที่8 ของ อบต.หนองพลวง วันที่ 28 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-29
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ, ก่อสร้างสะพาน คสล.ฯ, จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำบุ่งยางฯ รวมจำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ช่อระกา วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-29
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฯ, เช่าเครื่องจักรและอุปกรฯ, ก่อสร้างถนน คสล. รวมจำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ธารปราสาท วันที่ 28 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 28 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-29
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุทางการศึกษา จำนวน 2 รายการ ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 26 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-28
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 494,190 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-28
ประกาศสอบราคาซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. วันที่ 27 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-28
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ด่านขุนทด วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจำนวน 1 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลวังไทร วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-28
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.หนองมะนาว วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-28
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 7 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง ของ โรงเรียนบ้านหนองไทร (สพป.นม.5) วันที่ 26 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบฝังกลอบขยะมูลฝอยแบบประยุกต์ ของ สนง.เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-28
ประกาศประมูลซื้อรถยนต์(ดีเซล)บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ อบต.หินดาด วันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-28
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และรายการเครื่องสำรองไฟใช้กับเครื่องสวนหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ไทยเทค เยนเนอเรเตอร์ - -
2558-01-28
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องปั๊มน้ำอาคารรังสะรักษา พร้อมติดตั้ง รวมหลังคา จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ หจก.พลล้าน โคราช - -
2558-01-28
ประกาศผลการสอบราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สายยึดกระดูก จำนวน 40 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2558-01-28
ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2558-01-28
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก้ บจก.โซวิค - -
2558-01-28
ปรพกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ - -
2558-01-27
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมประตู จำนวนว 2 รายการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ วันที่ 26 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-27
ประกาศ สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-27
ประกาศ ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร้ว จำนวน 2 คัน) ของเทสบาลนครนครราชสีมา วันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-27
ประกาศ ประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำวน 12 รายการของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-27
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-27
ประกาศ ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และพัสดุ โรงพยาบาลห้วยแถลง จำนวน 1 หลัง วันที่ 26 มกราคม - 30 มกราคม 2558 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-27
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ครั้งที่6 วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-27
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.101/26 3ห้องเรียน 1ห้องธุรการ (ใต้ถุนสูง) วันที่ 26 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-27
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนปอแดง หมู่ที่1 วันที่ 26 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-27
ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห้วย และ ซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ รวม จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.สูงเนิน วันที่ 23 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-27
ประกาศสอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารและซ่อมแซมเชิงชายฯ จำนวน 2 หลัง ของ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 วันที่ 26 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-27
ประกาศผลซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตดนมัติ ฯ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2558-01-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-26
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 2 คัน) ของ สนง.เทศบาลนคร นม. วันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมุขมนตรี ตรงข้ามถนนมุขมนตรี ซอย 18 ของ สนง.เทศบาลนคร นม. วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-26
ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 19 ของ สนง.เทศบาลนครนคราชสีมา วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาถังแชมแปญ ขนาด 20 ลบ.ม. และถังกรอง พร้อมเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 ของ อบต.ท่าลาด วันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-26
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ โรงพยาบาลโนนไทย วันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-26
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 23 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-26
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 23 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.บ้านราษฎร์ วันที่ 22 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-26
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 22 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-26
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำชนิดกระบอกฉีด (Syring pump) จำนวน 7 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 22 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-26
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 จำนวน 10 เครื่อง ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 21 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-26
ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงที่จอดรถข้างอาคาร 2 (พื้นที่ในเมือง) จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 20 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 20 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-26
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเฝือกปูน Slab สำเร็จรูป ขนาด 4 นิ้ว 470 ม้วน ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2558-01-26
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อกระบอกฉีดยาอิน จำนวน 419,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราช นม. - -
2558-01-26
ประกาศผลการสอบราคาซื้อแผ่นฟิล์มสำหรับปิดผิวหนังตำแหน่งให้สารน้ำทางหลอดเลือด ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช - -
2558-01-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ซอยร่วมใจพัฒนา ขึงโพธิ์ ถึงโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ บ้านหนองบัว หมู่ที8 ของ สนง.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ วันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคาคลุมเครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน ของ สนง.เทศบาลตำบลบ้านโพธ์ วันที่ 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร ขค ของ สนง.ขนส่ง จ.นม. วันที่ 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอถังเก็บน้ำประปา บ้านโนนตำหนัก หมู่ที่ 4 ของ อบต.เมืองเกษตร วันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอถังเก็บน้ำประปา บ้านโนนตำหนัก หมู่ที่ 4 ของ อบต.เมืองเกษตร วันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่2, 4, 5, 13, 15,16, 21 ของ อบต.ตะคุ วันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ(VIP) 2 ชั้น ชนิด 8 ล้อ จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง พร้อมคนขับ,พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ของ อบต.ประสุช วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศแก้ไขสอบราคาและเอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2558 จ้างเหมารถปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง ของ สนง.เทศบาลตำบลพิมาย - -
2558-01-23
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างจากสามแยกหนองไผ่ หมูที่2 ถึึงตลาด ช. บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ของ สนง.เทสบาลตำบลโพธิ์กลาง วันที่ 22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาจำหน่ายเอกสารสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกัฬาชุมชนโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ของ สนง.เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ - -
2558-01-23
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. วันที่ 22 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศประมูลซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว จำนวน 1,260,700 กิโลกรัม ของ สนง.เทศบาลนคร นม. วันที่ 22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศสอบราคาซื้อชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาทางส่วนหลัง จำนวน 150 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 22 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพขณะให้ยาระงับความรู้สึก จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 22 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดิน จำนวน 1 โครงการ และ ถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองมะนาว วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 21 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 21 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุุุ, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 15 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 15 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจชนิดมีจอภาพสำหรับพกพา จจำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ - -
2558-01-22
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากล ระดับประถมศึกษา ของ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบาลน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 23 แยกขวามือ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. วันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์ นม. วันที่ 22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ขนาด 3 ชั้น 12 หน่วย จำนวน 1 หลัง ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 นม. วันที่ 22 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำสายทางบ้านหมูสี-บ้านวังโต่งโต้น ของ สนง.เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ของ สนง.เทศบาลบาลตำบลช่องแมว วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสระว่านพระยา หมู่ที่ 3 ของ อบต.สระว่านพระยา วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหัวหนอง ของ สนง.เทศบาลตำบลบึงสำโรง วันที่ 21 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างป่าช้าจีน หมู่ที่1 ของ สนง.เทศบาลเมืองเมืองปัก วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบปะปาเพิ่มเสริมปะปาเดิม หมู่ที่ 2 บ้านกรีน ของ อบต.หนองจะบก วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง คสล.ทั้งสองข้างทาง ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 1 ของ สนง.เทศบาลตำบลโนนสูง วันที่ 21 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ของ อบต.หนองระเวียง วันที่ 21 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศสอบราคาซื้อคลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง (Aneurysm Clip) จำนวน 120 ชิ้น ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 21 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศสอบราค่าซื้อคลิพหนีบเส้นเลือดและท่อขนาดกลาง/ใหญ่ จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 21 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศสอบราคาซื้อไส้เครื่องมือตัดเย็บลำไส้อัตโนมัติแบบโค้ง จำนวน 120 ชิ้น ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 21 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์เจาะหน้าท้องชนิดปลายมน ขนาด 10 มม. จำนวน 100 ชิ้น ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 21 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 21 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศยกเลิกประมูลซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว จำนวน 1,260,700 กิโลกรัม ของ สนง.เทศบาลนคร นม. - -
2558-01-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง , ซ่อมสร้างถนนฯ , ปรับปรุงห้องประชุม และ จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ของ สนง.เทศบาลตำบลสีมาวงคล วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558
2558-01-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการฟอกไต ของ ศาลากลาง จ.ศรีษะเกษ วันที่ 20 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 20 - 29 มกราคม 2558
2558-01-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกด้วยระบบดิจดตอล จำนวน 30 ครั้ง ของ ศูนย์อนามันที่ 5 นม. วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558
2558-01-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตรวจภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) และคลื่นเสียงความถี่สูง (อัลตร้าซาวด์) ของ ศูนย์อนามัยที่ 5 นม. วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558
2558-01-22
ประกาศผลการสอบราคาซื้อหลอดแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ (EO GAS) จำนวน 380 โหล ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช - -
2558-01-22
ประกาศผลการสอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้่านการตีบซ้ำ จำนวน 50 เส้น ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส - -
2558-01-22
ประกาศผลการสอบราคาซื้อสายเครื่องช่วยการกระตุ้นหัวใจแบบไม่มีบอลลูน จำนวน 200 เส้น ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ไพรม์ เมดิคอล - -
2558-01-22
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ (Bioprosthesis Valve) จำนวน 50 ชิ้น ของ รพ.มหาราช นม. - -
2558-01-21
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆ และห้องน้ำ-ห้องส้วม ของ ม.ราชภัฎนครราชสีมา วันที่ 21 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-21
ประกาศเปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวคำ หมู่ที่ 11 ของ อบต.เสิงสาง - -
2558-01-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาชุมชนโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ของ สนง.เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 20 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 20 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-21
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบที่ (สถ.ศพด.3) ของ อบต.โคกกระชาย วันที่ 20 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-21
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 ของ อบต.ขามสะแกแสง วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-21
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ สปช.203/26 (ห้องสมุด) ของ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558
2558-01-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง ของ สนง.เทศบาลตำบลพิมาย วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558
2558-01-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนบริเวณอาคารขงจื้อ จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 15 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 15 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-20
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หมื่นไวย วันที่ 21 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-20
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟิลติกคอนกรีต สาย มทส.-หนองปลิง ของ สนง.ทางหลวงชนบท จ.นม. วันที่ 20 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 28 มกราคม 2558
2558-01-20
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 18 รายการ ของ ม.ราชภัฏ นม. วันที่ 20 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-20
ประกาศปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เส้นจากมิตรภาพ-บ้านคึมมะอุ) ของ อบต.หนองหว้า วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558
2558-01-20
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.หนองค่าย วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-20
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.บัวลาย วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558
2558-01-20
ประกาศสอบราคาซื้อเสื้อกันหนาว จำนวน 1,351 ตัว ของ สนง.เทศบาลตำบลวังไทร วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558
2558-01-20
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจ้างก่อสร้างทางคู่ขนานมิตรภาพ (ต่อจากของเดิม) ของ สนง.เทศบาลเมืองปากช่อง - -
2558-01-20
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ตีเส้นจราจรทั้งระบบ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. วันที่ 20 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 20 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-20
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. วันที่ 20 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 20 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-20
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.โนนไทย วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558
2558-01-20
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ป.1ฉ อาคารประกอบฯ ของโรงเรียนบ้านตะคร้อ วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558
2558-01-20
ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุวงิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2558-01-20
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV โดยวิธี RT-PCR ชนิด REAL-TIME จำนวน 12,00 Test ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 19 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย จำนวน 1 หลัง ของ โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558
2558-01-20
ประกาศสอบราคาจ้างสร้างอาคาร สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) ของ โรงเรียนบ้านโนนพะไล วันที่ 16 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 16 - 29 มกราคม 2558
2558-01-20
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 ของ โรงเรียนบ้านโนนพะไล วันที่ 15 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 15 - 28 มกราคม 2558
2558-01-20
ประกาศสอบราคาซื้อภาชนะรองรับขยะ จำนวน 220 ถัง ของ สนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 19 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 19 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-20
ประกาศผลการสอบซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดเล็ก (Set minor ortho)จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ หจก.มหามิตรภาพ ซพพลาย - -
2558-01-20
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องบันทึกตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 lead) จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ บจก.เวิลด์เมด อีควิปเม้นท์ - -
2558-01-19
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านตะเคียนทอง ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 16 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 16 - 29 มกราคม 2558
2558-01-19
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านคลองหินลาด (หน้าวัดคลองหินลาด) ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 16 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 16 - 29 มกราคม 2558
2558-01-19
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 - หมู่ที่3 (สายบ้านชีวาน-บ้านหมัน) ของ. อบต.ชีวาน - -
2558-01-19
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบไม่ตอกเสาเข็ม ของ อบต.โนนเมืองพัฒนา วันที่ 16 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 16 - 30 มกราคม 2558
2558-01-19
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.พังเทียม วันที่ 16 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-19
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของ สนง.เทศบาลตำบลท่าช้าง - -
2558-01-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถ.ประสานสมุทร ซอย 7 ของ. สนง.เทศบาลตำบลแชะ วันที่ 16 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 16 - 27 มกราคม 2558
2558-01-19
ประกาศประมุลจ้างก่อสร้างอาคารเอกประสงค์ฯและอาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้องเรียน ของ โรงเรียนเทศบาล1 (บ้านหนองส่าหร่าย) วันที่ 16 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-19
ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 16 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-19
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 16 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 30 มกราคม 2558
2558-01-19
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจและรักษาทางเดินน้ำดี จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 16 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันแบบมี Monitor จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 16 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-19
ประกาสสอบราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 15 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 15 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-19
ประกาศสอบราคาซื้อที่นอนลอป้องกันแผลกดทับ (Alpha bed) จำนวน 12 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 15 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 15 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-19
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 15 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 15 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-19
ประกาศสอบราคาขุดลอกคลองอีสานเขียว (ช่วงที่1) หมู่ที่11,10 บ้านรกฟ้า-โคกสะอาด ของ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 14 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 14 - 28 มกราคม 2558
2558-01-19
ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงถนนเส้นวัดป่ากู่แก้ว จำนวน 1งาน ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 13 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 30 มกราคม 2558
2558-01-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 13 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 30 มกราคม 2558
2558-01-19
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวนประมาณ 68,920 ห่อ ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ หจก.เอสเอ็มซี 2014 - -
2558-01-19
ประกาศสอบราคาซื้อหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน 1 ตัว ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ หจก.มหามิตรภาำพ ซัพพลาย - -
2558-01-19
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดชนิด phaco จำนวน 5 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ บจก.เฟิร์ทส อาย เซอร์จิคัล - -
2558-01-19
ประกาศผลการสอบราคาซื้อกระบอกดูดหรือฉีดแบบแก้ว (Syringe) ชนิด lrrigate ขนาด 50 cc จำนวน 6,030 ชิ้น ของ.รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.โอเรน็กซ์ เทรดดิ้ง - -
2558-01-19
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดเส้นเลือด (set vascular) จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ หจก.มหามิตรภาพ ซัพพลาย - -
2558-01-19
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาชนิดนิ่มพับได้ ชนิดโฟกัสเดียว จำนวน 200 ชิ้น ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลท์แคร์ - -
2558-01-19
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 500 ชิ้น ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ บจก. เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล - -
2558-01-19
ประกาศผลการสอบราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ บจก.ดวงบรรฎการ เซอร์วิส - -
2558-01-16
ประกาศประมูลจ้างจัดกิจกรรมงานวันตรุษจีน ประจำปี 2558 ของ สนง.เทศบาลนคร นม. วันที่ 16 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-16
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 ของ อบต.ท่าลาด วันที่ 15 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 15 - 28 มกราคม 2558
2558-01-16
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สุขัง หมู่ที่ 11 ถึงบ้านโนนบ้าน หมู่ที่ 19 ของ อบต.ตะคุ วันที่ 15 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 15 - 29 มกราคม 2558
2558-01-16
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน ของ สนง.เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล วันที่ 15 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 28 มกราคม 2558
2558-01-16
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมอสมเกียรติ หมู่ที่ 7 ของ สนง.เทศบาลตำบลโคกสูง วันที่ 15 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 15 - 28 มกราคม 2558
2558-01-16
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้พักคอย ชนิด 3 ที่นั่ง) จำนวน 50 ชุด ของ สนง.ขนส่ง จ.นม. วันที่ 15 - 26 มกราคม วันที่ 15 - 26 มกราคม
2558-01-16
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ วันที่ 15 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 15 - 26 มกราคม 2558
2558-01-16
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่1 - หมู่ที่3 ของอบต.ชีวาน - -
2558-01-16
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3 ของ อบต.ชีวาน วันที่ 14 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 30 มกราคม 2558
2558-01-16
ประกาศเปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 และ หมู่ที่11 ของ อบต.เสิงสาง - -
2558-01-16
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัฯฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.โนนไทย วันที่ 14 - 26 มกาคม 2558 วันที่ 14 - 26 มกราคม 2558
2558-01-16
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 14 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 14 - 28 มกราคม 2558
2558-01-16
ประกาศสอบราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีโอ จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 13 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 26 มกราคม 2558
2558-01-16
ประกาศผลซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนสำหรับงานธนาคารเลือด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีมาร์ค - -
2558-01-16
ประกาศผลซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วยให้อยู่ในสภาวะต่ำกว่าปกติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เซนต์ เมดิคอล เทรดดิ้ง - -
2558-01-16
ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดเล็ก ชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อิโนเวชั่นส์ - -
2558-01-15
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย ของ อบต.ทองหลาง วันที่ 14 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอาการชั้นครึ่ง ไป-กลับ จำนวน 5 คัน ของ สนง.เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 14 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 14 - 27 มกราคม 258
2558-01-15
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างขุดสระน้ำขนาดใหญ่บริเวณคลองกุดพิมาน บ้านสระพระพัฒนา หมู่ที่ 11 ของ สนง.เทศบาลตำบลสระพระ - -
2558-01-15
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. วันที่ 15 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 15 - 29 มกราคม 2558
2558-01-15
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศาลาชุมชนเคหะ จำนวน 1 หลัง ของ สนง.เทศบาลนคร นม. วันที่ 15 มกราม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 15 มกราม - 2 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-15
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 24 รายการ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. วันที่ 14 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 14 - 26 มกราคม 2558
2558-01-15
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ของ ม.ราชภัฏ นม. วันที่ 14 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 26 มกราคม 2558
2558-01-15
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว-พิพิธภัณฑ์-บ้านพัก ของ. ม.ราชภัฏ นม. วันที่ 14 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 29 มกราคม 2558
2558-01-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาค่ารสำนักงานประกันสังคม จ.นม. สาขาโนนสูง ของ ศาลากลาง จ.นม. วันที่ 14 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 14 - 26 มกราคม 2558
2558-01-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกะทะ ของ อบต.วังกะทะ วันที่ 13 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 23 มกราคม 2558
2558-01-15
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้อง ใต้ถุนโล่ง ของ โรงเรียนหนองจาน วันที่ 13 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 29 มกราคม 2558
2558-01-15
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ของ ศูนย์อนามัยที่ 5 นม. วันที่ 13 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 23 มกราคม 2558
2558-01-15
ประกาศสอบราคาซื้อหัวตรวจของเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวถือ 2 หัวตรวจ จำนวน 1 หัว ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 13 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 27 มกราคม 2558
2558-01-15
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราปริมาณรังสีสูงอิริเดียม-192 ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 12 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 12 -26 มกราคม 2558
2558-01-15
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน13เครื่อง ของ รพ.มหราช นม. - -
2558-01-15
ประกาศผลประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ไลออน อินเตอร์เมด - -
2558-01-15
ประกาศผลประกวดราคาซื้อสายดูดเสมหะพลาสติก ฯ จำนวน 930,000 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ - -
2558-01-15
ประกาศประกวดราคาซื้อขดลวดขยายหลอดเลือด จำนวน 60 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไลออน อินเตอร์เมด - -
2558-01-14
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้ารีโมตคอนโทรล จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุข จ.นม. วันที่ 13 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 27 มกราคม 2558
2558-01-14
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 - -
2558-01-14
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการควบควมโรค ครั้งที่ 2 ของ สนง.สาธารณสุข จ.นม. วันที่ 13 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 27 มกราคม 2558
2558-01-14
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3 (สายบ้านชีวาน - บ้านหมัน) ของ อบต.ชีวาน วันที่ 13 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 30 มกราคม 2558
2558-01-14
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของ สนง.สาธารณสุข จ.นม. วันที่ 13 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 27 มกราคม 2558
2558-01-14
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล 2 ฯ ของ เทศบาลตำบลโนนไทย วันที่ 13 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 22 มกราคม 2558
2558-01-14
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง ของ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล) วันที่ 9 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 27 มกราคม 2558
2558-01-14
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 12 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 21 มกราคม 2558
2558-01-14
ประกาศผลสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก. ดีเคเอสเอช - -
2558-01-13
ประกาสประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ สนง.เทศบาลนคร นม. วันที่ 13 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 28 มกราคม 2558
2558-01-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 ฯ ของ อบต.หลุ่งตะเคียน วันที่ 12 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 12 - 23 มกราคม 2558
2558-01-13
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ของ สนง.ที่ดิน จ.นม. วันที่ 12 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 12 -26 มกราคม 2558
2558-01-13
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ของ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน วันที่ 9 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 27 มกราคม 2558
2558-01-13
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวทยา จำนวน 17 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 12 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 30 มกราคม 2558
2558-01-13
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอลโทล จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 12 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 12 - 27 มกราคม 2558
2558-01-13
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 9 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 9 - 27 มกราคม 2558
2558-01-13
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ บจก.เอ.เอ็น.ดิจิตอลเอ๊กซ์เรย์ - -
2558-01-12
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายคลองระบายน้ำเสีย ช่วงที่1,ช่วงที่2 ของ สนง.เทศบาลตำบลด่านขุนทด วันที่ 9 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 27 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ของ โรงเรียนเจริญผล วันที่ 9 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 27 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซักเสื้อผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.หนองบุญมาก วันที่ 12 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 12 - 26 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแคปซีลแล้วจึงปูทับผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 9 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 30 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 9 - 22 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบบดอัดท้าย ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 9 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 30 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุสนวนใน หมูที่ 1 ของ อบต.ตาจั่น วันที่ 9 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 9 - 23 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.ทุ่งอรุณ วันที่ 8 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 8 - 22 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 12 - 16 มการาคม 2558 วันที่ 27 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3,6 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่่ที่ 2,4 และก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร หมู่ที่ 2 รวม 6 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 9 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 28 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศสอบราคาซื้อท่อช่วยหายใจ แบบมี Cuff จำนวน 35,760 อัน ของ รพ.มหาราชนคราาชสีมา วันที่ 9 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 9 - 20 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7,10 และก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 10, รวม 4 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 9 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 28 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 50 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 26 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5,8,9 รวม 4 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 9 - 20 มกราคม 258 วันที่ 28 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านขี้ตุ่น ฯ จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ท่าจะหลุง วันที่ 8 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 8 - 26 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านขนงพระใต้ ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 9 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 9 - 22 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก (ถนนสายซอย 3-ถนนสายซอย 4) หมู่ที่6 บ้านซับสวอง ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 9 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 9 - 22 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจภายในช่องท้องชนิดงอได้ชนิดวีดีทัศน์ ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 7 - 20 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราชสีมา - -
2558-01-09
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมเมืองบัวใหญ่ ฯ ของ สนง.สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 9 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 20 มกราคม 2558
2558-01-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเอี่ยน หมู่ที่ 3 ฯ ของ อบต.สีสุก วันที่ 8 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 8 - 21 มกราคม 2558
2558-01-09
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.เมืองปราสาท วันที่ 9 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 9 - 26 มกราคม 2558
2558-01-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 ของ อบต.ดอนมัน วันที่ 8 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 8 - 22 มกราคม 2558
2558-01-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนภูทองวิทยา วันที่ 8 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 8 - 22 มกราคม 2558
2558-01-09
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย รายการ EPERISONE HCL 50 MG TAB จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 8 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 27 มกราคม 2558
2558-01-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะแก หมู่ 7 ของ อบต.ประสุข วันที่ 7 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 7 - 21 มกราคม 2558
2558-01-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายเขาจอมทอง-บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 11 ของ อบต.จระเข้หิน วันที่ 7 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 7 - 21 มกราคม 2558
2558-01-09
ประกาศประกวดราคาขุดลอกคลอง จำนวน 3 โครงการ ของ ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน วันที่ 7 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 16 มกราคม 2558
2558-01-09
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงกำลังส่งสูงฯ จำนวน 3 ชุด ของ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 7 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 7 - 21 มกราคม 2558
2558-01-09
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการขนาดเล็ก พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง ของ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 วันที่ 7 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 16 มกราคม 2558
2558-01-09
ประกาศผลซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา ฯ จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มายด์ เมดิคอล แคร์ - -
2558-01-09
ประกาศผลซื้อชุดอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.พี. กมลกิจ อินเตอร์เทรด - -
2558-01-09
ประกาศผลซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบปรับอุณหภูมิได้ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง - -
2558-01-09
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อระบบวัดและแสดงผลการวัดน้ำทิ้งจากห้องพักผู้ป่วยฯ จำนวน 1 ระบบ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-01-09
ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ Radian Warmer จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดดิ้ง - -
2558-01-09
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์ บนรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6 - 16 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 16 มกราคม 2558
2558-01-08
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 8 - 13 มกราคม 2558 วันที่ 19 มกราคม 2558
2558-01-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวคำ หมู่ 11 ฯ ของ อบต.เสิงสาง วันที่ 7 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 7 - 20 มกราคม 2558
2558-01-08
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ศรีละกอ - -
2558-01-08
ประกาศผลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารห้องครัวและห้องน้ำ บ้านหนองสนวน หมู่ที่ 5 ของ อบต.กุดโบสถ์ ได้แก่ หจก.อำพรราชสีมา - -
2558-01-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล 2 ฯ ของ เทศบาลตำบลโนนไทย วันที่ 7 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 7 - 19 มกราคม 2558
2558-01-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ฯ ของ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล วันที่ 7 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 7 - 20 มกราคม 2558
2558-01-08
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. โครงการชุดที่ 3 จำนวน 1 โครงการ ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ วันที่ 7 - 16 มกราคม 2558 วันที่ 27 มกราคม 2558
2558-01-08
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ฯ ถนนศรีธานี ของเทศบาลตำบลโนนสูง วันที่ 7 - 16 มกราคม 2558 วันที่ 27 มกราคม 2558
2558-01-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ฯ และ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคฟซีลฯ ของ เทศบาลตำบลสีมามงคล วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558
2558-01-08
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Hypochloride 5 g Powder จำนวน 35,460 ซอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 26 มกราคม 2558
2558-01-08
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย GABAPENTIN 600 MG. TAB จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 7 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 28 มกราคม 2558
2558-01-08
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงคลอดไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 20 มกราคม 2558
2558-01-08
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 5 - 15 มกราคม 2558
2558-01-08
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียงานศิลปกรรม จำนวน 1 โครงการ ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 7 - 12 มกราคม 2557 วันที่ 16 มกราคม 2557
2558-01-07
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของ สนง.เทศบาลนครนคราชสีมา วันที่ 8 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 8 - 21 มกราคม 2558
2558-01-07
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านดอนตัดเรือ ของ อบต.โนนแดง วันที่ 6 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 23 มกราคม 2558
2558-01-07
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจำนวน 3 โครงการ ของ อบต.หนองไทร วันที่ 6 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 20 มกราคม 2558
2558-01-07
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายท่าหลวง-หนองปรือ ม.5 ของ อบต.ท่าหลวง วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558
2558-01-07
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านดอนตัดเรือ ของ อบต.โนนแดง วันที่ 6 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 23 มกราคม 2558
2558-01-07
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นม.ถ.156-08 ของ ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง วันที่ 6 - 9 มกราคม 2558 วันที่ 15 มกราคม 2558
2558-01-07
ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห้วยตะเคียน บ้านหนองซำ หมู่ที่ 8 ของ ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง วันที่ 6 - 9 มกราคม 2558 วันที่ 15 มกราคม 2558
2558-01-07
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของ สนง.เทศบาลตำบลท่าช้าง วันที่ 6 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 23 มกราคม 2558
2558-01-07
ประกาศสอบราคาซื้อชุดช่วยหายใจชนิดบับมือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 505 ชุด ของรพ.มหาราช นม. วันที่ 6 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 26 มกราคม 2558
2558-01-07
ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำสายสวนหัวใจ จำนวน 1,380 เส้น ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 6 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 27 มกราคม 2558
2558-01-07
ประกาศสอบราคาซื้อสายยางซิลิโคน จำนวน 750 ม้วน ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 6 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 26 มกราคม 2558
2558-01-07
ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนปัสสาวะชนิดในท่อไต ขนาด 4.7 Fr, 6 Fr, 7 Fr จำนวน 370 ชิ้น ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 6 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 22 มกราคม 2558
2558-01-07
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.เมืองพะไล วันที่ 5 - 16 มกราคม 2558 วันที่ 5 - 16 มกราคม 2558
2558-01-07
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน วันที่ 5 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 5 - 19 มกราคม 2558
2558-01-07
ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 5 ตู้ ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 5 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 15 มกราคม 2558
2558-01-07
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ที.เค-วัน - -
2558-01-07
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.เฮ็ลธ อินโนเวณัน - -
2558-01-06
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงฯ รวม 6 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ วันที่ 5 - 13 มกราคม 2558 วันที่ 21 มกราคม 2558
2558-01-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านถนนหัก วันที่ 5 - 14 มกราคม 2558 วันที่ 5 - 14 มกราคม 2558
2558-01-06
ประกาศสอบราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 5 - 15 มกราคม 2558
2558-01-06
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 5 - 21 มกราคม 2558
2558-01-06
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 19 มกราคม 2558
2558-01-05
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558
2558-01-05
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558
2558-01-05
ประกาศสอบราคาซื้อจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดาจำนวน 7 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558
2558-01-05
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมสร้างถนนลาดยางแคฟซีลทางหลวงท้องถิ่นภายในเขตตำบลสระตะเคียน ของอบต.สระตะเคียน วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - วันที่ 15 มกราคม 2558 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - วันที่ 15 มกราคม 2558
2558-01-05
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ เคปซีล จำนวน 3 รายการ ของ อำเภอโนนสูง วันที่ 5 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 5 - 8 มกราคม 2558
2558-01-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านหนองน้ำใส-บ้านโนนกระถินศรีประทาน ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - วันที่ 16 มกราคม 2558 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - วันที่ 19 มกราคม 2558
2558-01-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำประชาชนของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558
2558-01-05
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมและก่อสร้างอาคารนวดแผนไทย ของ รพ.จักราช วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - วันที่ 16 มกราคม 2558
2558-01-05
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 26 ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - วันที่ 15 มกราคม 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - วันที่ 15 มกราคม 2558
2558-01-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่งนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 33 "โคราชเกมส์" ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558
2558-01-05
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ส้วม แบบ สปช. 601/26 จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านละกอ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558
2558-01-05
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคฟซีล หมู่ 14 บ้านหนองไม้แดง ของ อบต.พญาเย็น วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 มกราคม 2558
2558-01-05
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 16 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 16 มกราคม 2558
2557-12-30
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ อบต.นิคมสร้างตนเอง วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 30 มกราคม 2558
2557-12-30
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดนสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง จำนวน 5 คัน ของ สนง.เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-30
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ประทาย วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-30
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัลตราโซนิค ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของสนง.สาธารณสุข จ.นม. วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-30
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุข จ.นม. วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-30
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 170 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุข จ.นม. วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-30
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558
2557-12-30
ประกาศสอบราคาซื้อเคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด ของ สนง.ที่ดิน จ.นม. วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-30
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแวมอาคารเรียน ป.1 ฉ และส้วมแบบ 601/26 ของ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558
2557-12-30
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั้มน้ำอาคารรังสีรักษา พร้อมติดตั้ง รวมหลังคา จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558
2557-12-30
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 19 มกราคม 2558
2557-12-30
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฝึกทำกิจกรรมในท่ายืน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 14 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 14 มกราคม 2558
2557-12-30
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตาแบบตรง จำนวน 10 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ฮอลลีวู้ดอินเตอร์ เนชั่นแนล - -
2557-12-30
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.กรุงเทพ พยาธิ-แลป - -
2557-12-30
ประกาศผลการสอบราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยจัดท่าผู้ป่วยขึ้นขาหยั่งชนิดปรับได้ด้วยมือเดียวและแท่นรองเท้าเป็นชนิดแบบ จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.เอสเอ็ม เคที - -
2557-12-30
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก. อี ฟอร์ แอล เอม - -
2557-12-30
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดปรับรูปแบบแสงเลเซอร์ได้ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.อาร์เอ็กซ์ - -
2557-12-29
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558 วันที่ 6 มกราคม 2557
2557-12-29
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.แก้งสนามนาง วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558
2557-12-29
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างทางคู่ขนานถนนมิตรภาพ (ต่อจากเดิม) ของ เทศบาลเมืองปากช่อง วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - วันที่ 9 มกราคม 2558 วันที่ 20 มกราคม 2557
2557-12-29
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง ฯ จำนวน 5 คัน ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 6 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 6 มกราคม 2558
2557-12-29
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. และ เท คอนกรีตทับหลังท่อ ถนนเทศบาล 1 ซอยบ้านนายทิม ของ เทศบาลตำบลพิมาย วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558
2557-12-29
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. ฯ จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลพันดุง วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558
2557-12-29
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างในเขตพื้นที่ตำบลหัวทะเล จำนวนทั้งสิ้น 18 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558 วันที่ 16 มกราคม 2557
2557-12-29
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมปรังปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 205 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 5 มกราคม 2558 วันที่ 9 มกราคม 2558
2557-12-29
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย NICERGOLINE 30 MG TAB จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 มกราคม 2558 วันที่ 16 มกราคม 2557
2557-12-29
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558 วันที่ 15 มกราคม 2558
2557-12-29
ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) พร้อมหลังคาอุปกรณ์การแพทย์ ฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลวังหิน วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 มกราคม 2558
2557-12-29
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 5 รายการ ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 มกราคม 2558
2557-12-29
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะ) จำนวน 4 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558
2557-12-29
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 กลุ่มรายการ ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 15 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 15 มกราคม 2558
2557-12-29
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช 205/26 และ โรงอาหาร จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านบุกระโทก วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 7 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 7 มกราคม 2558
2557-12-29
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย ของ โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558
2557-12-29
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ฯ จำนวน 36 รายการ ของ สนง.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 วันที่ 12 มกราคม 2558 วันที่ 13 มกราคม 2558
2557-12-29
ประกาศผลซื้อแผ่นตรวจค่าความเข้มข้นฮีโมโกลบิน จำนวน 40,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เทคโนเมดิคัล - -
2557-12-29
ประกาศผลซื้อใบมีดสำหรับเครื่องตัดต่อสายโลหิตระบบปราศจากเชื้อ จำนวน 16,800 Pc. ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-12-29
ประกาศผลซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจเชื้อวัณโรค ฯ จำนวน 3,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ - -
2557-12-29
ประกาศผลซื้อเครื่องมือตัดและต่อลำไส้ภายในช่องท้องแบบวงกลม ฯ จำนวน 200 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราาชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2558-12-29
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บี.เอ็ล.ฮั้ว - -
2557-12-29
ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ Unit ทันตกรรม จำนวน 1 หน่วย ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป - -
2557-12-29
ประกาศผลจ้างเหมาบริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.กลางสำเภาทอง - -
2557-12-29
ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วนปริมาตรและความดัน จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ออริเคียว - -
2557-12-29
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อจักรยานออกกำลังกายควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ฯ จำนวน 1 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-12-29
ประกาศผลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดในโพรงจมูกด้วยระบบ ตัด ปั่น ดูด พร้อมใบมีดสำรอง จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนคราชสีมา ได้แก่ บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์ - -
2557-12-29
ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ Medical Stimulator System ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพรม์เมดิคอล - -
2557-12-26
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่ตำบลหัวทะเล จำนวน 18 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลหัวทำเล วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 15 มกราคม 2558
2557-12-26
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ อบต.มะค่า วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 16 มกราคม 2558
2557-12-26
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.สูงเนิน วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 16 มกราคม 2558
2557-12-26
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่5 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558
2557-12-26
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา จำนวน 17 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 วันที่ 15 มกราคม 2558
2557-12-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ของ โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ สพฐ. วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างสถานีรถไฟ ของ สนง.เทศบาลตำบลหนองบัวลาย วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558
2557-12-26
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวัด D-HDL+STD จำนวน 44 Pack ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558
2557-12-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ถนนโพธิ์ วันที่ 19 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558
2557-12-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-25
ประกาศสอบราคาซื้อหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน 1 ตัว ของ รพ.เทพรัตน์ นม. วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาสสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดชนิด phaco จำนวน 5 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์ นม. วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแคปซีล ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.เมืองเกษตร วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขุดลอกลำห้วย จำนวน 2 โครงการ ของ ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างภายในตำบลปรุใหญ่ จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลปรุใหญ่ วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 14 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ สนง.เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 14 มกราคม 2557
2557-12-25
ประกาศประมูลจ้างขุดสระน้ำขนาดใหญ่บริเวณ คลองกุดพิมาน ของ สนง.เทศบาลตำบลสระพระ วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 15 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการอ ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 15 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 24 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 7 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ของ ศาลากลาง จ.นม. วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาสสอบราคาจ้างต่อเติมอาคาร ของ รพ.จักราช วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาสสอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 2 โครงการ ของ โรงพยาบาลจกราช วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านสวนหอม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการและก่อสร้างรางระนายน้ำคอนกรีตเสรมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ตูม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตังเหลืองแบบด้านเดียว จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาศประกวดราคาเช้ารถและเครื่องจักรกลงานดิน จำนวน 4 โครงการ ของ โครงการชลประทานนครราชสีมา วันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 7 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.กฤษณา วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้ จำนวน 7 โครงการ ของ สนง.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 นม. วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านท่าลี่ วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558
2557-12-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขต อบต.จอหอ จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.จอหอ วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558
2557-12-24
ประกาศประมูลซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว จำนวน 1,260,700 กิโลกรัม ของ สนง.เทศบาลนคร นม. วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 วันที่ 15 มกราคม 2558
2557-12-24
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศฑด.3) ของ อบต.แชะ วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 14 มกราคม 2558
2557-12-24
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.บ้านวัง วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558
2557-12-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่8-หมู่ที่15 ของ อบต.พลสงคราม วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558
2557-12-24
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล จำนวน 5 โครงการ ของ สนง.สาธารณสุข จ.นม. วันที่ 23 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 มกราคม 2558
2557-12-24
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 203/26 ของ โรงเรียนบ้านหนองยาง วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลดอนหวาย วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-24
ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 4 โครงการ ของ สนง.เทศบาลเมืองเมืองปัก วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558
2557-12-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558
2557-12-24
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาล ของ รพ.หนองบุญมาก วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558
2557-12-24
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดสัมผัสแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-24
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดเส้นเลือด จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์ นม. วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-24
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องบันทึกตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง ของรพ.เทพรัตน์ วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองมน หมู่ที่ 16 ของ อบต.โนนแดง วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558
2557-12-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมาบกราด ของ อบต.มาบกราด วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558
2557-12-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขต อบต.จอหอ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.จอหอ วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558
2557-12-23
ประกาศจ้างเหมาขุดขยายคลองเชื่อมระหว่างแก้วลิงหนองพลวงและแก้วลิงหนองหัวเสือ ของ สนง.เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 13 มกราคม 2558
2557-12-23
ประกาศประมูลจ้างเหมาว่างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ของ สนง.เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 22 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 มกราคม 2558
2557-12-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 10 ดครงการ ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-23
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.โนนแดง วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558
2557-12-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนวัดพะโค วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-22
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของสนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 22 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 มกราคม 2558
2557-12-22
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 22 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 มกราคม 2558
2557-12-22
ประกาศประมูลจ้างเหมาว่างท่อระบ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ของ สนง.เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 22 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 มกราคม 2558
2557-12-22
ประกาศผลสอบราคาก่อสร้างศาลาประชาคม หมูีที่8 และผลสอบราคาขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่18 ของอบต.กุดโบสถ์ ได้แก่ หจก.อำพรราชสีมา, หจก.เสิงสางการโยธา - -
2557-12-22
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 19 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 7 มกราคม 2558
2557-12-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสนวน หมู่ที่16 - บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่11 ของ อบต.คูขาด วันที่ 19 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558
2557-12-22
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ อบต.บ้านราษฎร์ วันที่ 19 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 มกราคม 2558
2557-12-22
ประกาศสอบราคาจ้างเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ จำนวน 15 แห่ง ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 3 วันที่ 19 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-22
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเอเสริมผิวจราจรหินคลุกและขุดสระน้ำขนาดใหญ่บริเวณ คลองกุดพิมาน ของ สนง.เทศบาลตำบลสระพระ - -
2557-12-22
ประกาศสอบราคาจ้างเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ จำนวน 15 แห่ง ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต3 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-22
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ อบต.บ้านราษฎร์ วันที่ 19 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 มกราคม 2558
2557-12-22
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ อบต.บ้านราษฎร์ วันที่ 19 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 มกราคม 2558
2557-12-22
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารห้องครัวและห้องน้ำ ของ อบต.กุดโบสถ์ วันที่ 17 - 28 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 30 ธันวาคม 2557
2557-12-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตามแบบ สถ.ศพด.1 แบบไม่ตอกเสาเข็ม ของ อบต.ภูหลวง วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-22
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ของ โรงเรียนวัดสลักได วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557
2557-12-22
ประกาศเพิ่มเติมเงื่อนไขและเปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลขามทะเลสอ - -
2557-12-22
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ(ฉบับแก้ไข) ของ โรงเรียนบ้านหนองบอน วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-22
ประกาศเพิ่มเติมเงื่อนไขและเปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลจามทะเลสอ - -
2557-12-22
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ของ โรงเรียนบ้านบึงพระ วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-22
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัย ของ โรงเรียนบ้านกันผม วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-22
ประกาศผลซื้อเึครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง รพ.เทพรัตน์ ได้แก่หจก.มหามิตรภาพ ซัพพลาย - -
2557-12-22
ประกาศผลจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ บจก.ปัญจดารา - -
2557-12-22
ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจสมรรถนะปอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ บจก.สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล เมดิคอล อิควิปเม้นท์ - -
2557-12-22
ประกาศผลซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์ นม.ได้แก่ บจก. ตะวันแม็คไวสซ์ - -
2557-12-22
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ ของ มใ.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 18 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 29 ธันวาคม 2557
2557-12-22
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-22
ประกาศผลการสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สายยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 33 ชุด ของรพ.มหราช นม. ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จำกัด - -
2557-12-22
ประกาศผลสอบราคาซื้อผืนตาข่ายซ่อมปิดช่องท้องเป็นตาข่ายชนิดโพลีโพพิลีนเคลือบด้วยแผ่นฟิล์มโพลีกลีคาโพรน -25 จำนวน 50 ชิ้น ของรพ.มหาราช นม. ได้แก่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไ - -
2557-12-22
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมชนิด Flexible จำนวน 120 ชิ้น ของ รพ.มหาราช ได้แก่บริษัท เอ็นวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย)จำกัด - -
2557-12-19
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 18 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 มกราคม 2558
2557-12-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสำหรับช่วยหายใจชนิดมีจอภาพสำหรับพกพา จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558
2557-12-19
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนภูทองวิทยา วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558
2557-12-19
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสนวน ของอบต.คูขาด - -
2557-12-19
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างเสริมเหล็ก และดกอสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสาเดียวใหม่พัฒนา ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 18 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 มกราคม 2558
2557-12-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ของ อบต.ขามสะแกแสง
2557-12-19
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่5 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557
2557-12-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558
2557-12-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหร็กบ้านทุกรี-บ้านโนนเพ็ด ของ สนง.เทศบาลตำบลวังหิน วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 85มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 85มกราคม 2558
2557-12-19
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบ Cape Seal ของ อบต.ดอนเมือง วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557
2557-12-19
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของ สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-19
ประกาศสอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของ สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-19
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรนีต จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลเมืองปากช่อง วันที่ 19 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 มกราคม 2558
2557-12-19
ประกาศสอบราคาซื้อเฝือกปูน Slab สำเร็จรูป ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 470 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558
2557-12-19
ประกาศสอบราคาซื้อผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อขนาด 4x4 นิ้ว จำนวน 72,000 ห่อ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-19
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นฟิล์มสำหรับปิดผิวหนังตำแหน่งให้สารน้ำทางหลอดเลือด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558
2557-12-19
ประกาศสอบราคาซื้อกระบอกดูดหรือฉีดแบบแก้ว ชนิด lrrigate นาด 50cc. จำนวน 6,030 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 ธัวาคม -2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธัวาคม -2557 - 5 มกราคม 2558
2557-12-19
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 8 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557
2557-12-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วยให้อยู่ในสภาวะต่ำกว่าปกติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครร่าชสีมา วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558
2557-12-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557
2557-12-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัลตราโซนิค ชนิด 3 หลุมล้าง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557
2557-12-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 320 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557
2557-12-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557
2557-12-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขต จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.จอหอ วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-19
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่7 บ้านบึงทับช้าง - หมู่ 156 บ้านหนองกระดังงา ของ อบต.จอหอ วันที่ 17 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 มกราคม 2558
2557-12-19
ประกาศสอบราคาจัดจ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 26 ธันวาคม 2557
2557-12-19
ประกาศผลสอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักแพทย์(บ้านเดี่ยว) ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาให้ หจก. ช.เจริญทรัพย์ คอนสตรัคชั่น2012 - -
2557-12-19
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่ชำรุดทรุดโทรม ของ โรงเรียนบ้านหนองปรึก วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557
2557-12-18
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดเล็ก จำนวน 1 ชุด ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558
2557-12-18
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ขนาด 3 ชั้น 12 หน่วย จำนวน 1 หลัง ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) วันที่18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 14 มกราคม 2558
2557-12-18
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลบ้านโพธ์ วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 มกราคม 2558
2557-12-18
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลบ้านโพธ์ วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 มกราคม 2558
2557-12-18
ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบชา จำนวน 50 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 29 ธันวาคม 2557
2557-12-18
ประกาศสอบราคาซื้อหลอดแก๊สเอทธิอ๊อกไซด์ จำนวน 380 โหล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 5 มกราคม 2558
2557-12-18
ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ ของ สนง.เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ ของ สนง.เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-18
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 36 รายการ ของ สนง.เทศบาลตำบลลาดบัวขาว วันที่ 17 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 30 ธันวาคม 2557
2557-12-18
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมา ปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคารเรียนฯ ของ โรงเรียนบ้านหนองบอน วันที่ 17 - 27 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 27 ธันวาคม 2557
2557-12-18
ประกาศสอบราคาจัดซื้อขนม และของเล่นเด็ก งานวันเด้กแห่งชาติ ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558
2557-12-18
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 18 ธันวาคม 257 - 5 มกราคม วันที่ 18 ธันวาคม 257 - 5 มกราคม
2557-12-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ของ อบต.หนองบัวละคร วันที่ 17 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 วันที่ 17 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558
2557-12-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชีวึก ของ อบต.ชีวึก วันที่ 17 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 17 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558
2557-12-18
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารห้องครัวและห้องน้ำ ของ อบต.กุดโบสถ์ วันที่ 17 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 30 ธันวาคม 2557
2557-12-18
ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ อาคารโรงงานช่างเชื่อม ของ สถาบันฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 257 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557
2557-12-18
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ เคปซีล ทางไปบ้านบุบง บ้านปอแดง หมูที่4 ของ ที่ว่าการอำเ๓อปักธงชัย วันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 25 - ธันวาคม 2557
2557-12-18
ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 6 มกราคม 2558
2557-12-18
ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 6 มกราคม 2558
2557-12-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 10 ของ อบต.หนองนกเขียน วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 257 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557
2557-12-18
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานแบบองค์การฯ ของโรงเรียนดงพลอง วันที่ 15 - 26 ผธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557
2557-12-18
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558
2557-12-17
ประกาศจ้างเหมาจัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ต และบริการเชื่อมต่ออินเตอรืเน้ตแบบไร้สาย ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศประมูลขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 17 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 7 มกราคม 2558
2557-12-17
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 13 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายย้านกระถิน- บ้านโนนลาว ของ อบต.ลำคลองหงษ์ วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนหนองมะค่า ของ สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงน้ำแข็ง ของ สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2557 วันที 26 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงน้ำแข็ง บ้านหนองคู หมู่ที่2 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนหนองมะค่า ของ สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจำนวน 2 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 5 มกราคม 2558
2557-12-17
ประกาศสอบราคาซื้อสายเครื่องช่วยการกระตุ้นหัวใจแบบไม่มีบอลลูน จำนวน 200 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศสอบราคาซื้อข้อเข่าเทียม แบบใช้สายยึดกระดูก จำนวน 40 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง คสล.สายบ้านสี่เหลี่ยม ของ อบต.ดอนใหญ่ วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช 202/26 ของ โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศผลการสอบราคาจ้างบริการการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท อาร์.ที.ไทย เมดิคอล จำกัด - -
2557-12-17
ประกาศผลการสอบราคาซื้อน้ำยาเพาะเชื้อวัณโรค จำนวน 50 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด - -
2557-12-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ของ โรงเรียนบ้านซ่าเลือด วันที่ 15 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 23 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศประมูลจ้าง จำนวน 2 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ วันที่ 15 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 5 มกราคม 2558
2557-12-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนชุมชนดอนไพล วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ของ โรงเรียนบ้านจอมศรี วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ไม่ได้ใช้ในราชการ จำนวน 22 รายการ ของ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 วันที่ 12 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 26 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนหนองม่วงหวาน วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-16
ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 500 ชิ้น ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557
2557-12-16
ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.พลับพลา วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 6 มรกาคม 2558 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 6 มรกาคม 2558
2557-12-16
ประกาศ (TOR) ซ่อมแซมผิวถนนลาดยางผิว เคปซีลฯ จำนวน 3 โครงการ ของ ที่ว่าการอำเภอโนนสูง - -
2557-12-16
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเอเสริมผิวจราจรหินคลุก ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ วันที่ 16 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 5 มกราคม 2558
2557-12-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านจาบ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557
2557-12-16
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ทางเข้าเทศบาลตำบลสุรนารีเชื่อมต่อถนนเดินดิน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสุนารี วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557
2557-12-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคาคลุมบ่อทรายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557
2557-12-16
ประกาศสอบราคาจัดซื้อผ้าห่มนวมกันหนาว จำนวน 2,000 ผืน ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-16
ประกาศสอบราคาจ้างขยายผิวจราจร ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557
2557-12-16
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไป ระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมตคอลโทน จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557
2557-12-16
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557
2557-12-16
สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระประกาศประมูลจ้างขุดสระน้ำขนาดใหญ่บริเวณ คลองกุดพิมาน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ วันที่ 15 - 23 ธีนวาคม 2557 วันที่ 15 - 23 ธีนวาคม 2557
2557-12-16
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่งไป ระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอลโทน จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557
2557-12-16
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 6 มกราคม 2558
2557-12-16
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยา LO Lamina Case จำนวน 30 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 16 มกราคม 2558 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 16 มกราคม 2558
2557-12-16
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนวัดหนองนา วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557
2557-12-16
ประกาศสอบราคาทำการจ้างซ่อมแซม อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านพระพุทธ วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557
2557-12-16
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนลุงถอนราษฎร์อุทิศ วันที่ 12 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 23 ธันวาคม 2557
2557-12-16
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานที่จัดแสดงนกกระเรียนโลก จำนวน 1 รายการ ของ สวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศสอบราคาซื้อรถจกรยานยนต์ จำนวน 10 คัน ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ของ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศประกวดราคางานซ่อมสร้างถนนภายในเขตพื้นที่จังหวัคนครราชสีมา จำนวน 2 โครงการ ของ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวะัดนครราชสีมา วันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาด อาคาร 6A,อาคาร 6B,อาคาร 6Cอาคาร12,อาคาร19,อาคาร20 และอาคารศูนย์แพทย์ชุมชน9 จำนวน 7 หลัง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 7 มกราคม 2558
2557-12-15
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.โนนยอ วันที่ 12 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 25 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองหว้า วันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านยางสามต้น ของ อบต.พังเทียม วันที่ 12 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 26 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ของอบต.พันชนะ วันที่ 12 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 25 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประหกาศสอบราคาจ้างเหมาจำนวน 2 โครงการ อบต.พันชนะ วันที่ 12 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 25 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคตามโครงการเทศบาลเพื่อชุมชน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาล ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 12 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดเล็ก จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านห้วยอ้อทะมวงสามัคคี วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศสอบราคาทำการจ้่างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ ของ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วันที่ 12 - 22 ธนวาคม 2557 วันที่ 12 - 22 ธนวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา วันที่ 12 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 24 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 5 รายการ ของ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน วันที่ 13 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 13 - 24 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน 2 รายการ ของ โรงเรียนโนนตาพรม วันที่ 12 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 23 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ ของโรงเรียนวัดเหมสูง วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจอน Cape Seal สายบ้านมาบตะโกเอน หมู่ที่2 ของ อบต.มาบตะโกเอน วันที่ 11 ธันวาคม - 6 มกราคม 2557 วันที่ 11 ธันวาคม - 6 มกราคม 2557
2557-12-15
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งอื่นๆที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย ของ โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านนาตะคุ สพฐ. วันที่ 12 - 21 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 21 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนวัดหินมงคล วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านหนองขาม วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถนะปอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ประทาย วันที่ 11 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 23 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ฯ จังหวัดนครราชสีมา (ปากช่อง2) ของ การเคหะแห่งชาติ วันที่ 11 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศ ประกวดราคาจ้างบูรณะวัดพระธาตุหนองสามหมื่น ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชียภูมิ ของ สำนักศิลปากรที่12 นครราชสีมา วันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศประกวดราคางานจ้างทำบานระบายน้ำฯ,โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติลำแชะของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ วันที่ 11 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานขุดลอกคลองธรรมชาติลำแชะ,งานจ้างทำบานระบายน้ำฯของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ วันที่ 11 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานขุดลอกคลองลำพระเพลิง ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง วันที่ 11 - 16 ธัันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศ ประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอย จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ 159.292 ไร่ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศ สอบราคาซื้อต้นพันธุ์มันสำปะหลัง ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ราการเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบปรับอุณหภูมิได้ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 -23 ธันวาคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑืทางการแพทย์รายการเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วีนที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑืทางการแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศ สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการเข็มแีดยา จำนวน 36480 กล่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 11- 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศ สอบราคาซื้อเวชภััณฑ์มิใช่ยา รายการ กระบอกฉีดยาอินซูลีน ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศ ประกาวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนประชาชื่น ของ เทศบาลตำบลห้วยแถลง วันที่ 11 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 29 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศ สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพยาเย็น วันที่ 15 - 30 ะนวาคม 2557 วันที่ 15 ธันวาคม - 5 มกราคม 2557
2557-12-15
ประกาศ สอบราคาทำการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนจักราชราษฎรสามัคคี วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศ สอบราคาทำการจ้างก่อสร้างปรับปรุงว่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนจักราชราษฎรสามัคคี วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศ ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ รายการชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-12-15
ประกาศ ผลการประกวดราคารายการจ้างบริการตรวจเอกซเรย์เต้านมฯ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-12-15
ประกาศ ผลการเปิดซองสิบราคาวื้อวัสดุการแพทย์ รายการแผ่นดามกระดูกชนิดหัวล็อคไททาเนียมและสกรู ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-12-15
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการแผ่นคลุมปราศจากเชื้อและชุดปูคลุมผ่าตัดหัวใจของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-12-12
ปรกาศ ประกวดราคาจ้างขุดลอกบึงบ้านเขว้า บ้านเขว้า หมู่ที่11 ของ อำเภอเมืองนครราชสีมา วันที่ 12 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 23 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีเงื่อนไข ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 12 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างภนนลาดยางผิวเรียบเคพซีล ของอำเภอเมืองนครราชสีมา วันที่ 12 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 23 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มตะกุดขี้เหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ 2 ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำมูล วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศผลชื่อผู้ชนะการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักยานยนต์ จำนวน 5 คัน ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 พิจารณาให้ บริษัท เกริกไกรเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด - -
2557-12-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างไฟถนนแบบโซล่าเซลล์ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ของ สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา วันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศ สอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านปรางค์ วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศประกาศแก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อนคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 - -
2557-12-12
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท ราชสีมากิตต์ จำกัด - -
2557-12-12
ประกาศ ให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 7/2557 ของสำนักงาน ป.ป.ส. - -
2557-12-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างไฟถนนแบบโซล่าเซลล์ จำนวน 17 จุด ของ ที่ทำองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น1 (คันละไม่เกิน 45 ที่นั่ง) จำนวน 20 คัน ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 19 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อเมนท์ประปาหมู่บ้าน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด วันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส) และประตูเปิดปิดน้ำคำพา ของ เทศบาลคตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 11 - 23 ธันวาคม วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศผลซื้อเครื่องโมดูลวัดระดับการนอนหลับขณะดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง ของรพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม(มหาชน) - -
2557-12-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายไชโย ข้างบ้านคุณวิชัย เกษมศิลป์ ของ สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก วันที่ 12 - 25 ธันวามคม 2557 วันที่ 12 - 25 ธันวามคม 2557
2557-12-12
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายลูกเสือชาวบ้าน ของ เทศบาลตำบลเมืองคง วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรม ของ โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศสอบราคาจ้างปรังปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ของโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 2 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 - 12 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซอาคาร ป1ฉ ของโรงเรียนบ้านช่องโค วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารและอาคารประกอบงบกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 1 ของ โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศผลซื้อใบมีดกำจัดขน(Clipper) จำนวน 10,000 ใบ ของรพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-12-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 ของ อบต.ดอนมัน วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน วันที่ 9 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 24 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ที่6 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย ของ ที่ทำการอบต.ดอนมัน วันที่ 11 ธันวาคม - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 ธันวาคม - 24 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศประกวดราคาจ้างก่สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ ที่ทำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก วันที่ 9 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ระยะที่ 3 ถนน มทศ. ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประสานมิตร ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 9- 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศซื้อยา ATORVASTATIN TAB.40 MG.(crystaline form) จำนวน 1 รายการ วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 29 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนร่มไทร ของเทศบาลตำบลพิมาย วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศ สอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ผานไถและผานดัน ของ องคืการบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศ ประมูลจ้างโครงการ สร้าง,ปรับปรุงถนน จำนวน 10 โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 30 ะันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ และโครงการวางท่อระบายน้ำฯ จำนวน 1 โครงการ ของเทศบาลตำบลแชะ วันที่ 9 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศ สอบราคาทำการจ้างเหมาปรับปรุงซ.่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ชอง โรงเรียนบ้านหนองไทร วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาส สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ของ โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันทีี่ 9 - 19 ะันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น ของโรงพยาบาลปากช่องนานา วันที่ 9 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีรักษา หมู๋ที่ 2 ของอบต.ดอนตะหนิน วันที่ 8 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 23 ธันวาคม 2557
2557-12-11

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำชนิดฝาเหล็กและสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของ อ

วันที่ 8 - 223 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 223 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศประกวดราคาจ้างขุดคลองลำประโคน หมู่ที่ 3 ตำบลลำนางแก้ว ของอำเภอปักธงชัย วันที่ 8 - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศ สอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงบซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านกอกวิทยา วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศ สอบราคาทำการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนเรียนแบบ สปช 105/26 และ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง ของ โรงเรียนบ้านดอนเกตุ วันที่ 8 -18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 -18 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายโนนน้อย หมู่ที่ 14 บ้านพุทราพัฒนา ของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 9 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 24 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศ ประกวดราคางานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 8 - 12 ธันวาคม 255 7 วันที่ 16 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านนายเหลื่อม ปราบภัย ของเทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมากิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 ธันวาคม 2557
2557-12-11

ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบูรณะทางผิวคอนกรีต ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่1 

วันที่ 8 -12 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 ธันวาวคม 2557
2557-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งสวัสดิ์ (ช่างน้อยดีเซล) ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงฯ ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ตอน คง-โนนไทย ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศประกวดราคาซื้อรายการลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ (Bioprostesis Valve)จำนวน 50 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 8 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 1 รายการ ของโรงเรียนบ้านหนองโสน วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช105/29 ของ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก วันที่ 8 - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 8 - 18 พฤศจิกายน 2557
2557-12-11
ประกาศประกวดจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวงฯ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนคงบคุม 0205 ตอนโคกกรวด-ทางแยกนครราชสีมา วันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน รางน้ำสังกะสี ของ รร.หนองบัวยอดแก้ว วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศประกวดราคาจ้างงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข2068 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 9 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้ว,ป้ายชื่อ,ประตูเข้า-ออก และห้องน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ของ สนง.ขนส่ง จ.นม. วันที่9 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำเข้าสระ(หนองคูขาดน้อย)บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9 ของ อบต.บ้านแปรง วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านขนงพระใต้ หมู่ที่2 ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนตะหนิน หมู่ที่5 ของ อบต.โนนแดง วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ของ อบต.เมืองคง วันที่ 9 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 24 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบลูกข่ายเสียงไร้สายภายในตำบลรังกาใหญ่ ของสนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 55 คน ของ เทศบาลตำบลบึงสำโรง วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน ของ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานปรางค์บ้านปรงค์ ของ สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา วันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน,อาคารประกอบ ของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.101/26 3ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ(ใต้ถุนโล่ง) ของ โรงเรียนบ้านสวนปอ วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน วปช.105/29 และอาคารอเนกประสงค์ 202/26 ของ โรงเรียนบ้านสวนปอ วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกปบของ โรงเรียนบ้านหนองโสน - -
2557-12-09
ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ลักซ์ ชนิดตัั้งพื้น จำนวน 1 โคม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ gas nitric oxide พร้อม gas จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 8 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ จำนวน 13 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที ่8 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 แบบตอกเข็ม คอร.ที่สถานีอนามัยโนนเต็ง อ.คง วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศผลซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) - -
2557-12-09
ประกาศผลซื้อเครื่องฟอกอากาศชนิดติดดเพดาน จำนวน 1 เครื่อง ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอสไอซี เมดิเทค - -
2557-12-09
ประกาศผลซือ้ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ทำด้วยวัสดุกราฟไฟท์ ฯ จำนวน 120 ชิ้น ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดิทอป - -
2557-12-09
ประกาศผลซื้อเครื่องวัดปริมาตรลม สำหรับใช้กับเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 3 เครื่อง ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.เอ็ม ดี อี - -
2557-12-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร สนง.ประกันสังคมนครราชสีมา และสาขาปากช่อง ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2557
2557-12-08
ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนา, บ้านตะกุด หมู่ที่ 7, 11 ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง วันที่ 4 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 17 ธันวาคม 2557
2557-12-08
ประกาศประกวดราคาจ้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ็ วันที่ 4 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 17 ธันวาคม 2557
2557-12-08
ประกาศประมูลก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน วันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2557
2557-12-08
ประกาศสอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารและซ่อมแซมเชิงชายอาคาร จำนวน 2 หลัง ของ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 วันที่ 8 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 23 ธันวาคม 2557
2557-12-08
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรังปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2150 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2557
2557-12-08
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 วันที่ 4 - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 11 ธันวาคม 2557
2557-12-08
ประกาศสอบราคาซื้อช่วยจัดท่าผู้ป่วยขึ้นชาหยั่งชนิดปรับได้ด้วยมือเดียวและแท่นรองเท้าเป็นชนิดแบน จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 4 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 17 ธันวาคม 2557
2557-12-08
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 จำนวน 1 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง โครงหลังคาเหล็ก)ของ ร.ร.บ้านหนองขาม วันที่ 4 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 19 ธันวาคม 2557
2557-12-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1 ฉ และอาคารประกอบ ของ โรงเรียนบ้านโคกพลวง วันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2557
2557-12-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1 ฉ ของ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง วันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2557
2557-12-08
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ของ โรงเรียนบ้านหนองโสน วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2557
2557-12-08
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารนวดแผนไทย ของ โรงพยาบาลจักราช วันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2557
2557-12-08
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ของ โรงพยาบาลจักราช วันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2557
2557-12-08
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง - -
2557-12-08
ประกาศประกวดราคาซื้อวัคซีน วัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแทพย์ รวม 4 กลุ่ม จำนวน 31 รายการ ของ สนง.ปศุสัตว์เขต3 วันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2557
2557-12-08
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการขนาดเล็ก พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง ของ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 วันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2557
2557-12-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช105/26 ของ โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วันที่ 3 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 15 ธันวาคม 2557
2557-12-08
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทของแห้งและประเภทข้าวสาร จำนวน 2 กลุ่ม ของ รพ.ขุขันธ์ วันที่ 3 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 15 ธันวาคม 2557
2557-12-04
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 2 - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557
2557-12-04
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันขายแบบประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 202 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557 -
2557-12-04
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2150 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 ธันวาคม 2557
2557-12-04
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สสภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2369 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 ธันวาคม 2557
2557-12-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.ตะเคียน วันที่ 2 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 - 17 ธันวาคม 2557
2557-12-04
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนสำหรับงานธนาคารเลือด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 4 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 23 ธันวาคม 2557
2557-12-04
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2557
2557-12-04
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านตะโก วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-04
ประกาศผลจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเอตร์ความเร็วสูงฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.สีมาเฮลธ์แคร์ - -
2557-12-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาแค หมู่ที่ 7 - บ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 8 ของ อบต.โนนสำราญ วันที่ 3 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-04
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 4 ของ อบต.ช่อระกา วันที่ 2 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557
2557-12-04
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนสายบ้านพันดุง หมู่ที่ 1 - บ้านพันดุงพัฒนา หมู่ที่ 7 ของ เทศบาลตำบลพันดุง วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านสนวน หมู่ที่ 16 - บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 11 ของ อบต.คูขาด วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 70 คน ของ อบต.เมืองคง วันที่ 4 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 19 ธันวาคม 2557
2557-12-04
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ของ อบต.สมบูรณ์ วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-04
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 10 ของสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง 3-16 ธ.ค. 57 26 ธ.ค. 57
2557-12-04
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องรักษาตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดปรับรูปแบบแสงเลเซอร์ได้ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 3-11 ธ.ค. 57 18 ธ.ค. 57
2557-12-04
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาหารหอประชุมอำเภอเมืองยาง และประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอเมืองยาง 1-12 ธ.ค. 57 1-12 ธ.ค. 57
2557-12-04

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอ อำเภอลำทะเมนชัย

3-16 ธ.ค. 57 3-16 ธ.ค. 57
2557-12-03
ประกาศประกสวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข2256 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 วันที่ 2- 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557
2557-12-03
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ของ วันที่ 2 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-03
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรสูงเนิน ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 2- 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557
2557-12-03
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 5 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 2 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-03
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ของ อบต.พันชนะ วันที่ 1 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557
2557-12-03
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล และ ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ของ สนง.เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 2 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 - 15 ธันวาคม 2557
2557-12-03
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 โครงการ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 ธันวาคม 2557
2557-12-03
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล1 ของ สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 2 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 - 15 ธันวาคม 2557
2557-12-03
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง หมายเลข204 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่2 วันที่ 2 - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 - 8 ธันวาคม 2557
2557-12-03
ประกาศประกวดราคาซื้อสายดูดเสมหะพลาสติก จำนวน 930,000 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 ธันวาคม 2557
2557-12-03
ปรกาศสอบราคาซื้อไฟฉุกเฉินพร้อมติดตั้ง จำนวน 83 ชุุด ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 27 พฤษศจิกายน - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤษศจิกายน - 17 ธันวาคม 2557
2557-12-02
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยรวมใจพัฒนา ฯ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557
2557-12-02
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 20 รายการ ฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557
2557-12-02
ประกาศประมูลราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ สนง.พุดซา วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557
2557-12-02
ประกาศประกวดราคาจ้างการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557
2557-12-02
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ของ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 2 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 ธันวาคม 2557
2557-12-02
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557
2557-12-02
ประกาศประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557
2557-12-02
ประกาสสอบราคาจ้างขุดลอกสระน้ำหนองเลิง ของ ที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย วันที่ 2 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557
2557-12-02
ประกาศก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนา บ้านตะกุด หมู่ที่ 7,11 ของ ที่ทำการอบต.กำปัง วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557
2557-12-02
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557
2557-12-02
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ดินและน้ำ การพัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ ของ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 4 ธันวาคม 2557
2557-12-02
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วย สำหรับทารก จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด - -
2557-12-02
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ของ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 4 ธันวาคม 2557
2557-12-02
ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรจเชื้อวัณโรค ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 - 12 ธันวาคม 2557
2557-12-02
ประกาศประกวดราคาจ้างงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั้่งยืน ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0502ฯ ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่3 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 4 ธันวาคม 2557
2557-12-02
ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการื ของ อบต.กุดโบสถ์ วันที่ 1 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 - 16 ธันวาคม 2557
2557-12-02
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนตัดเรือ หมู่ที่ 6 ของ อบต.โนนแดง วันที่ 1 - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 - 11 ธันวาคม 2557
2557-12-02
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.เทพาลัย วันที่ 2 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 - 17 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศประกวดรคาจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201ฯ ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่3 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 4 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศประกวดรคาจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203ฯ ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่3 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้าย จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองปากช่อง - -
2557-12-01
ประกาศสอบราคาซื้อใบมีดสำหรับเครื่องตัดต่อสายระบบปราศจากเชื้อ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่3 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจค่าความเข้มข้นฮีโมโกลบิน จำนวน 40,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายคลองซอย4ซ้าย) ของ ที่ทำการอบต.ดงใหญ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 8 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายคลองซอย4ซ้าย) ของ ที่ทำการอบต.ดงใหญ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 8 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่6 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลวังหิน วันที่ 27 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการคมนาคมขนส่งสินค้าการเกษตร ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ ของ ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว วันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิจจสามัคคี) ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 2 ธันวาคม 2557 - วันที่ 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 - วันที่ 18 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายบ้านทับควาย-บ้านทุ่งพิกุลทอง)บ้านทับควาย หมู่ที่ 5 ของ ที่ทำการองค์การอบต.ชีวาน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0201ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศประกวดรคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอนควบคุม 0100ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวปแอสฟัลต์ ทางหลวงหมาบเลข 2256 ตอนควบคุม 0200ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0201ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศประมูลก่อสร้างอาคารศูนย์พัมนาเด้กเล็ก(สถ.ศพด.3) ของ สนง.เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 11 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอนควบคุม 0200ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอนควบคุม 0100ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศประกวดราคาจ้างหมาปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 วันที่ 27 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) ของ สนง.เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 11 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.(สาย นม.ถ.156-02 บ้านโนนแก้ว-บ้านหนองไผ่) ของ อบต.ตะโก วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศสอบราคาซื้อระบบวัดและแสดงผลการวัดน้ำทิ้งจากห้องพักผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย I-131 ที่ถังก่อนปล่อยทิ้งระบบฯ จำนวน 1 ระบบ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครืองช่วยหายใจ (SCBA) จำนวน 7 ชุด ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25 พ.ย. - 15 ธ.ค. 57 25 พ.ย. - 15 ธ.ค. 57
2557-12-01
ประกาศสอบราคาซื้อชุดผจญเพลิงในอาคาร จำนวน 7 ชุด ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0-4375-4044 25 พ.ย. - 15 ธ.ค. 57
2557-12-01
ประกาศสอบราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออกและสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 - -
2557-12-01
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 - -
2557-12-01
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 25 พ.ย. - 11 ธ.ค. 57 25 พ.ย. - 11 ธ.ค. 57
2557-12-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนชาติพัฒนา บ้านพะไล ของเทศบาลตำบลหัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา 28 พ.ย. - 15 ธ.ค. 57 28 พ.ย. - 15 ธ.ค. 57
2557-11-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อฝังกลบบ่อขยะเดิมฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557
2557-12-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยตรงข้ามบ้านนางจวบ แจ่มโอภาส หมู่ 7 ของสำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี อ.ปากช่อง 27 พ.ย. - 12 ธ.ค. 57 27 พ.ย. - 12 ธ.ค. 57
2557-12-28
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น อ.คง 27 พ.ย. - 15,16 ธ.ค. 57 27 พ.ย. - 15, 16 ธ.ค. 57
2557-11-28
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก มาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจฯ ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557
2557-12-28
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ของสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก 27 พ.ย. - 17 ธ.ค. 57 28 พ.ย. - 17 ธ.ค. 57
2557-11-28
ประกาศประกวดราคาจ้างงานบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304ฯ ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557
2557-12-28

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ Medical Stimulator System ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

27 พ.ย. - 9 ธ.ค. 57 9 ธ.ค. 57
2557-11-28
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก มาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจฯ ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557
2557-11-28
ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ฯ ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557
2557-11-28
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้ว,ป้ายชื่อ,ประตูเข้า-ออก และห้องน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557
2557-11-28
ประกาศผลการประกวดราคาวื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-28
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือขาวดำ 2 หัวตรวจ ของ โรงพยาบาลขามทะเลสอ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557
2557-11-27
ประกาศผลสอบราคาซื้อโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น จำนววน 100 ชุด - -
2557-11-27
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ มิตซุบีชิ สีเหลือง หมายเลขทะ้เบียน 84 3336 นม.ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย วันที่ 26 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557
2557-11-27
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ฯ จำนวน 5 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557
2557-11-27
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ วันที่ 27 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557
2557-11-27
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 2 รายการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน - วันที่ 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน - วันที่ 11 ธันวาคม 2557
2557-11-27
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557
2557-11-27
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่1และหมู่6 ,ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่5 ของ ที่ว่าการอำเภอเมืองคง วันที่ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 ธันวาคม 2557
2557-11-27
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป 1 ฉ เตี้ย ป 1 ฉ สูง และอาคารหอประชุม ของ โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน - -
2557-11-27
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างส้วมโรงเรียน และ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง วันที่ 26 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2557
2557-11-27
ประกาศสอบราคาซื้อสารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะ (Bone cement c Antibiotic) จำนวน 300 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-27
ประกาศผลสอบราคาซื้อโลหะดามกระดูมสันหลังส่วนคอและส่วนบนของทรวงอกทางด้านหลังฯ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-27
ประกาศ สอบราาคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ มิตซูบีชิ สีเหลิอง หมายเลขทะเบียน 84 3336 น.ม. ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนไทย วันที่ 26 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557
2557-11-27
ประกาศผลสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-27
ประกาศ ประกวดซื้อยาทางการแพทย์ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 วันที่16 ธันวาคม 2557
2557-11-27
ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-27
ประกาศผลประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-27
ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม จำนวน 2 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-26
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการงานบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข2 ของ สนง.ทางหลวงที่ 88(นครราชสีมา) วันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 8 ธันวาคม 2557
2557-11-26
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 226 ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 วันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557
2557-11-26
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 226 ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 วันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557
2557-11-26
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราายบนทางหลวงหมายเลข226 ของสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 วันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557
2557-11-26
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีตำรวจ(ทดแทน) จำนวน 6 โครงการ ของตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 ธันวาคม 2557
2557-11-26
ประกาศสอบราคาจ้างบริการการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ชนิด 16 Slice ของรพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557
2557-11-26
ประกาศผลซื้อผ้าก๊อตพับชนิดปลอดเชื้อ ขนาด 4x4 นิ้ว ชนิดมี X-Ray Line จำนวน 24,000 ชุด ของรพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.ไอแคร์ เมดิคัล - -
2557-11-26
ประกาศผลสอบจ้างปรับปรุงท่อประปาหอพักชายทุ่งและปรับปรุงห้องเครื่องปั้มน้ำ ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อ้วนการช่างโคราช - -
2557-11-25
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 24 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 24 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557
2557-11-25
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร(ไดโลไมท์)พร้อมขนส่ง จำนวน 2,575 ตัน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 วันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 ธันวาคม 2557
2557-11-25
ประกาศประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมชนิด Flexible(Physio annuloplasty Ring)จำนวน 120 ชิ้น ของรพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 ธันวาคม 2557
2557-11-25
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย วันที่ 24 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 24 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557
2557-11-25
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาเพาะเชื้อวัณโรค จำนวน 50 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557
2557-11-25
ประกาศประกวดราคาซื้อขดลวดขยายหลอดเลือด(Peripheral stent)จำนวน 60 เส้น ของรพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 ธันวาคม 2557
2557-11-25
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของรพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 ธันวาคม 2557
2557-11-25
ประกาศผลซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวิดีทัศน์ จำนวน 1 กล้อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์ - -
2557-11-25
ประกาศผลซื้อเครื่องมือผ่าตัดสมอง จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พีเอสอี เมดิคอล - -
2557-11-25
ประกาศผลซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 57 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โนเบิล เมด - -
2557-11-25
ประกาศยกเลิกสอบราคา Telescope 0 องศา 207 mm.(กล้องส่องตรวจโพรงจมูก) จำนวน 1 กล้อง ของรพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-25
ประกาศผลซือ้ Telescope 0 องศา 4.0 mm.(กล้องส่องตรวจโพรงจมูก) ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์ - -
2557-11-25
ประกาศผลซื้อเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด จำนวน 1 เครื่อง ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่บจก.เมดโทรนิค(ประเทศไทย) - -
2557-11-24
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ของ โรงพยาบาลจักราช วันที่ 21 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557
2557-11-24
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายฯ ของ สำนักงานเทศบาลท่าช้าง - -
2557-11-24
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ำและถังโฟมในตัวฯ จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง - -
2557-11-24
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนา,บ้านตะกุด หมู่ที่ 7, 11 ของ อบต.กำปัง - -
2557-11-24
ประกาศสอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารฯ ของ โรงพยาบาลแก่งคอย วันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557
2557-11-24
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป 1 ฉ เตี้ย ป 1 ฉ สูง และอาคารหอประชุม ของ โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน วันที่ 1 - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 - 11 ธันวาคม 2557
2557-11-24
ประกาศสอบราคาจัดซื้อยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557
2557-11-24
ประกาศประมูลจ้างจัดกิจกรรมโครงการงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558 ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 21 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557
2557-11-24
ประกาสประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 24 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 ธันวาคม 2557
2557-11-24
ประกาศประมูลจ้างจัดกิจกรรมโครงการงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558 ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 21 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557
2557-11-24
ประกาศราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองไผ่ วันที่ 21 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557
2557-11-24
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100ฯ ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่3 วันที่ 21 - 26 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 - 26 พฤศจิกายน 2557
2557-11-24
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 40 ชุด ของรพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-24
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง ของ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 21 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557
2557-11-24
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกลำห้วยฉนวน ของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 21 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557
2557-11-24
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง - -
2557-11-24
ประกาศสอบราคาจ้างฟื้นฟูบูรณะตลองธรรมชาติฯ ของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 21 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557
2557-11-24
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกเปิดทางน้ำบึงสำโรงฯ ของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 11 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557
2557-11-24
ประกาศราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 6 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 - 26 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 - 26 พฤศจิกายน 2557
2557-11-21
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง ของ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 24 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557
2557-11-21
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 17 รายการ ของ อบต.ตะเคียน วันที่ 20 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557
2557-11-21
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(แบบไม่ตอกเข็ม) ตามแบบมาตรฐาน ขนาด 81-100 คน ของ อบต.ท่าลาด วันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 ธันวาคม 2557
2557-11-21
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ สำนักงานเทศบาลตำบลพระทองคำ วันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 ธันวาคม 2557
2557-11-21
ประกาศขอเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ การประมูลจ้างก่าสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ อบต.ศรีละกอ - -
2557-11-21
ประกาศสอบราคาซื้อ Unit ทันตกรรม จำนวน 1 หน่วย ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557
2557-11-21
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 20 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 ธันวาคม 2557
2557-11-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557
2557-11-21
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องัดรังสีประจำตัวบุคคล จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557
2557-11-21
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 45 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 18 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557
2557-11-20
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 20 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557
2557-11-20
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถนะปอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 20 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557
2557-11-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานขุดลอกสระน้ำบ้านสระหลง หมู่ที่ 13 ของ อบต.จระเข้หิน วันที่ 19 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 ธันวาคม 2557
2557-11-20
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบที่ (สถ.ศพด.3) ของ อบต.โคกระชาย วันที่ 19 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 9 ธันวาคม 2557
2557-11-20
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน 4 แห่ง ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 19 - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 8 ธันวาคม 2557
2557-11-20
ประกาศประมูลจ้างขยายผิจราจรสะพานข้ามเดอะมอลล์นครราชสีมา ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 19 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 ธันวาคม 2557
2557-11-20
ประกาศประมูลจ้างขยายผิวจราจรสะพานข้ามลำตะคลองหลังเดอะมอลล์นครราชสีมา ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 19 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 ธันวาคม 2557
2557-11-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 20 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557
2557-11-20
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอัยตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 205 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 19 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557
2557-11-20
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 33 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 19 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557
2557-11-20
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิด (64 Slice) ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20 - 24 ฟศจิกายน 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
2557-11-20
ประกาศประกดราคาจัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท ของ สวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
2557-11-20
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักคนไข้ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18 - 21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557
2557-11-20
ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557
2557-11-20
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557
2557-11-20
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องโมดูลวัดระดับการนอนหลับขณะดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557
2557-11-20
ประกาศสอบราคาซื้อจักรยานออกกำลังกายควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ ชนิดปรับปรุงแรงช่วยและแรงต้านได้ จำนวน 1 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557
2557-11-20
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557
2557-11-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบ สถ.ศพด.1 นาดไม่เกิน 50 คน ของ อบต.ภูหลวง วันที่ 17 - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 17 - 27 พฤศจิกายน 2557
2557-11-20
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเวชกรรมฟื้นฟูชั้น1 ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาให้ หจก. พลล้านโคราช - -
2557-11-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตาแบบตรง จำนวน 10 ชุด ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2557
2557-11-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัวอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557
2557-11-19
ประกาศประกวดซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557
2557-11-19
ประกาศผลการเสนอสอบราคาประมูลจ้างปรับปรุงถนน จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ - -
2557-11-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอถังประปา ทรงแชมเปญ บ้านวัง หมูที่3 ของ อบต.บ้านวัง วันที่ 19 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557
2557-11-19
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 วันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557
2557-11-19
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ ของ ศูนย์และพัฒนาเทคโนโลยี วันที่ 18 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557
2557-11-19
ประกาศสอบราคาเช่ารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 โครงการ ของ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557
2557-11-19
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (ครั้งที่ 2) ของ อบต.หนองจะบก วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557
2557-11-19
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
2557-11-19
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.หนองบุญมาก วันที่ 20 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557
2557-11-19
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อบวัยเรียน ของ สำนักงานเทศบาลดอนหวาย วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557
2557-11-18
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 19 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
2557-11-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557
2557-11-18
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ อบต.แชะ วันที่ 17 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 ธันวาคม 2557
2557-11-18
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละกอ (สถ.ศพด.3) บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่16 ของ อบต.ศรีละกอ วันที่ 17 -27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 9 ธันวาคม 2557
2557-11-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย วันที่ 17 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557
2557-11-18
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านเขาพระ หมู่ที่ 9 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล วันที่ 17 - 25 ตุลาคม 2557 วันที่ 3 ธันวาคม 2557
2557-11-18
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลงหมายเลข 3076 ของ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 17 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
2557-11-18
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 201 ของ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 17 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
2557-11-18
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.3052 ของ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
2557-11-18
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 ชุด ของ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 วันที่ 17 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557
2557-11-18
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 6 ของ อบต.หนองบัว วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 ธันวาคม 2557
2557-11-18
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด - -
2557-11-18
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 250 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด - -
2557-11-18
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 160 ชิ้น ของรพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด - -
2557-11-18
ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท โอลิค (ดิสทริบิวชั่น) จำกัด - -
2557-11-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.ขุนทอง วันที่ 14 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 14 - 28 พฤศจิกายน 2557
2557-11-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดหารถรับ - ส่งเด็กเล็กจองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.คลองเมือง วันที่ 14 - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 14 - 27 พฤศจิกายน 2557
2557-11-17
ประกาศเปลี่ยนแปลงเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ - วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
2557-11-17
ประกาศสอบราคาซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ประชุมเอนกประสงค์ ของ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2557
2557-11-17
ประกาศสอบราคาซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องประชุมสำหรับเจ้าหน้าที่ ของ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2557
2557-11-17
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งชนิดแขวนใต้ฝ้า (มีระบบฟอกอากาศ) ของ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2557
2557-11-17
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลงหมายเลข 202 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่1 วันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
2557-11-17
ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวนท 1 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14 - 26 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557
2557-11-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ของ อบต.ท่าจะหลุง วันที่ 14 - 26 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
2557-11-17
ประกาศประกดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1 และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 วันที่ 13 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
2557-11-17
ประกาศประกดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา สถานีตำรวจภูธรดอนแสนสุข ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
2557-11-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 17 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 - 26 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 13 - 26 พฤศจิกายน 2557
2557-11-17
ประกาศสอบราคางานก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตก๊าชชีวภาพของเสียผสมในสวนสัตว์ จำนวน 1 รายการ ของ สวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 13 - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 ธันวาคม 2557
2557-11-17
ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงกรงโดมนกเงือก จำนวน 1 รายการ ของสวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 12 - 21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
2557-11-17
ประกาศยกเลิกการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์เครื่องช่วยการกระตุ้นหัวใจแบบไม่มีบอลลูน จำนวน 200 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-14
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) ของ อบต.ดงใหญ่ วันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2557
2557-11-14
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ของ อบต.เมืองปราสาท วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 ธันวาคม 2557
2557-11-14
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านหนองพลวง หมู่ที่7 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด วันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2557
2557-11-14
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเกษตร ของ เทศบาลตำบลโนนสูง วันที่ 13 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557
2557-11-14
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าจ จำนวน 2 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 13 - 26 พฤศจิกายน 2557
2557-11-14
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมิเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 วันที่ 13 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 13 - 24 พฤศจิกายน 2557
2557-11-14
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำงนวน 4 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
2557-11-14
ประกาศสอบราคาซื้อยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น , ซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ซื้อดินถมพร้อมค่าขนส่ง ของ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 วันที่ 13 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 13 - 26 พฤศจิกายน 2557
2557-11-14
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องระเหยสารแบบลดความดัน ขนาด 100 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 12 - 21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 - 21 พฤศจิกายน 2557
2557-11-14
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ พร้อมอาคารอำนวยการ จำนวน 1 รายการ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 12 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
2557-11-14
ประกาศผลสอบราคาเช่าเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่แบบ C-ARM จำนวน 2 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ เซอร์วิสเซส - -
2557-11-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.เสิงสาง วันที่ 12 พฤศจิกายน - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 25 พฤศจิกายน 2557
2557-11-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ จำนวน 2 โครงการ ของอบต.เสิงสาง วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557
2557-11-13
ประกาศผลการประมูลจ้างงานก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 30 ลบ.ม. ของ อบต.ทัพรั้ง พิจารณาให้ หจก.โชคชัยเคหะภัณฑ์ - -
2557-11-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.เสิงสาง วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557
2557-11-13
ประกาศผลการประมูลจ้างก่อส้รางอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ของ อบต.ทัพรั้ง พิจารณาให้ หจก.โรจน์ธราพงศ์ - -
2557-11-13
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.ปรางค์ ได่แก่ กฤติมา ก่อสร้าง และ หจก.ศิริศักโิ์การโยธา - -
2557-11-13
ประกาศสอบราคาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 รายการ ของ อบต.กระเบื้องนอก - วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
2557-11-13
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
2557-11-13
ประกาศการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกฯ จำนวน 9 ประกาศ วันที่ 11 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2557
2557-11-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำนางแก้ว ของ สำนักงานเทศบาลตำบลลำนางแก้ว วันที่ 11 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 - 24 พฤศจิกายน 2557
2557-11-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมในโรงเรียนเทศบาล 1,2 (บ้านบัวใหญ่) ของ สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 11 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 - 25 พฤศจิกายน 2557
2557-11-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย เป็นเวลา 12 เดือน ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557
2557-11-13
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
2557-11-13
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด(SPIROMETER) จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลห้วยแถลง วันที่ 12 พฤศจิกายน - 23 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 23 พฤศจิกายน 2557
2557-11-13
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือตัดและต่อลำไส้ภายในช่องท้องแบบวงกลม จำนวน 200 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
2557-11-13
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์สีเขียว ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท นิว อาย จำกัด - -
2557-11-13
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลโนนแดง วันที่ 12 พฤศจิกายน - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 27 พฤศจิกายน 2557
2557-11-13
ประกาศผลการเปิดองสอบราคาซื้อเครื่องตัดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด - -
2557-11-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ชาย-หญิง สำหรับห้องประชุมอเนกประสงค์ ของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557
2557-11-13
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อสายออกซิเจนไหลผ่านชนิดหางปลา จำนวน 80,000 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด - -
2557-11-13
ประกาศสอบราคาซื้อยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน ฯ จำนวน 1 คัน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557
2557-11-13
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อแถบตรวจค่าการแข็งตัวของเลือด จำนวน 428 กล่อง ของรพ.มหาราช พิจารณาให้ บริษํท ดีเค เอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด - -
2557-11-13
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557
2557-11-13
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกเฉพาะส่วน จำนวน 10 ชุด ของ รพ.มหาราช - -
2557-11-12
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผลและระบบปฏิบัติการ จำนวน 32 เครื่อง วันที่ 6 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 6 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ วันที่ 12 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 - 25 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ จำนวน 5 เครื่อง ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 5 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบไม่ตอกเสาเข็ม)ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม วันที่ 11 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจความยาวลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด วันที่ 11 - 21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 - 21 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินบ้านคูขาด หมู่ที่ 8 ซอยหนองพอก ของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด วันที่ 11 พฤศจิกายน - 26 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 26 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่10 ของ อบต.ภูหลวง วันที่ 10 -20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 -20 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ประปา(สารส้มก้อนใสและคลอรีนผง) ของ อบต.กฤษณา วันที่ 10 -21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 -21 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศพร้อมติดตั้งฯ จำนวน 13 เครื่อง ของสำนักงานคลังเขต 3 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 21 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดโนนมะกอก ของ สำนักงานเทศบาลดอนหวาย วันที่ 11 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 - 24 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซีฯ ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 7 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 11 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 - 21 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักแพทย์ (บ้านเดี่ยว) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 - 21 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข201 ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจการประปา ของ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม วันที่ 11 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 - 24 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเวชภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ของโรงพยาบาลโนนแดง วันที่ 11 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบูรณะทางผิงแอลล์ฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ของ แขวงการทางนครราชสีมา1 วันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศแก้ไขประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) จำนวน 1 หลัง ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด - -
2557-11-12
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 20 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-11
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต)4ชั้น 30 ครอบครัว ใต้ถุนสูง จำนวน 1 หลัง ของตำรวจภูธรภาค 3 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการส่งเสริมและพํฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2558 ของ สำนักงานเกษตร นม. วันที่ 5 - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 - 18 พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศราคาจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลงหมายเลข 202 ของ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 10 -13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศสอบราคาจ้างปรับพื้นลานรอบอาคารห้องประชุมอเนกประสงค์ ของ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 วันที่ 10 -21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 -21 พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม วันที่ 10 - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 - 18 พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มารักษาพยาบาล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 10 -17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ ของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด วันที่ 10 - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 - 20 พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเโ้กเล็กวัดพรหมราช ของ อบต.ตูม - -
2557-11-11
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหัน หมุ่่ที่ 1 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว - -
2557-11-11
ประกาศประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ รถบรรทุก(ดีเซล)จำนวน 3 คัน ของ สนง.สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 วันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว วันที่ 10 - 21พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 - 21พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศประกวดซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน 2 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 10 - 21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูณย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน วันที่ 10 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากทางแยกเข้าตลาดถึงถนนสายประคำ - แก้งสนามนาง ของ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม วันที่ 10 - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวังวารีวน ของ อบต.ตูม - -
2557-11-11
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24ฯ ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 วันที่ 10 - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 - 13 พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยอัดท้าย จำนน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง วันที่ 10 -19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ำ และถังโฟมในตัว จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง วันที่ 10 -19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 304ฯ ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 10 - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 - 13 พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ของ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค4 วันที่ 11 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 - 25 พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 (คันละไม่เกิน 45 ที่นั่ง) เพื่อศึกษาดูงานของเกษตร ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศประกวดราคาซื้อ โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่ จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-10
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น จำนน 2 หลัง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
2557-11-10
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
2557-11-10
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557
2557-11-10
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 4 - 8 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 - 8 พฤศจิกายน 2557
2557-11-10
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงซ่อมยานพาหนะเป็นห้องประชุมเอนกประสงค์ ของ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 วันที่ 6 - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 - 18 พฤศจิกายน 2557
2557-11-10
ประกาศสอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารออร์โธปิดิกส์ 5 ชั้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-10
ประกาสจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ของสำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 10 พฤศจิกายน - 21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 พฤศจิกายน - 21 พฤศจิกายน 2557
2557-11-10
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร แบบไม่รวมอะไหล่ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-10
ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านโค้งมะกอก ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท - -
2557-11-10
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติแรงดันสูงฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557
2557-11-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม หมู่ที่ 7 บ้านพวงพยอม ตำบลขามทะเลสอ ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ วันที่ 7 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557
2557-11-10
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตาแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557
2557-11-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 7 สายหนองพลวง-หนองม่วงช่างพิมพ์ ของสนง.เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด วันที่ 7 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557
2557-11-10
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน จำนวน 1 เครื่อง ของรพ.ด่านขุนทด วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557
2557-11-07
ประกาสยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 - -
2557-11-07
ประกาศประมูลจ้างเหมาเอกชนให้ดำเนินการขนส่งและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ของ สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
2557-11-07
ประกาสประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502ฯ ของสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 10 พฤศจิกายน 2557
2557-11-07
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ของสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 10 พฤศจิกายน 2557
2557-11-07
ประกาศตรวจสอบราคาจร้างปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 7 - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 - 24 พฤศจิกายน 2557
2557-11-07
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 6 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ี 24 พฤศจิกายน 2557
2557-11-07
ประกาศผลซื้อข้อสะโพกเทียมแบบก้านสั้นชนิดที่ไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 31 ชุด ของรพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.ดีคเเอสเอช(ประเทศไทย) - -
2557-11-07
ประกาศผลซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ของรพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม(มหาชน) - -
2557-11-07
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเารียนรวมและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 โครงการ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 5 - 11 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
2557-11-07
ประกาศผลชุดวัดความดันสัญญาณชีพผู้ป่วย(ชนิดใช้ครั้งเดียว) จำนวน 2,500 อัน ของรพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.เมดิทอป - -
2557-11-07
ประกาศผลซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 30 เส้น ของรพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.เครื่องมือแพทย์ไทย - -
2557-11-07
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา - -
2557-11-07
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-07
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2557-11-07
ประกาศประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื่้อเยื่อหมู ชนิดมีโครง จำนวน 48 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-06
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณท์การแพทยฺ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 5- 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5- 17 พฤศจิกายน 2557
2557-11-06
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำมันดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ พวงมาลัยขวา ของ อบต.โคกกระชาย วันที่ 5 - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 - 14 พฤศจิกายน 2557
2557-11-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาฯ ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว วันที่ 30 ตุลาคม 2557 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
2557-11-06
ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 33 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557
2557-11-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านคลองพฤกษ์ หมู่ที่4 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด วันที่ 5 - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 - 18 พฤศจิกายน 2557
2557-11-06
ประกาศผลซื้อโทรทัศน์สี LCD 32 นิ้ว จำนวน 16 เครื่อง ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ไอที.โปรเจค - -
2557-11-06
ประกาศสอบราคาจัดซื้อผ้าห่มตามโครงการหมูสีต้านภัยหนาว ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 4 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 - 17 พฤศจิกายน 2557
2557-11-06
ประกาศสอบราคาซื้อผ้าก็อสพับชนิดปลอดเชื้อ 4x4 นิ้ว ชนิดมี X-Ray Line จำนวน 24,000 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 พฤศจิกายน - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 19 พฤศจิกายน 2557
2557-11-06
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ - -
2557-11-06
ประกาศผลซื้อเครื่อง Microtome จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) - -
2557-11-06
ประกาศสอบราคาซื้อผืนตาข่ายซ่อมปิดช่องท้องเป็นตาข่ายชนิดโพลีพิลีนฯ จำนวน 50 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 พฤศจิกายน - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 27 พฤศจิกายน 2557
2557-11-06
ประกาศประมูลจ้างเหมาปรับปรุงภูทิทัศน์ บริเวณด้านหน้าและพื้นที่ลาดชันรอบเขาแคน ของเทศบาลเมืองปากช่อง วันที่ 5 - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
2557-11-06
ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจและจี้รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ จำนวน 1 เครื่อง ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซัมมิท เฮลธ์แคร์ - -
2557-11-06
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือตัดในโพรงจมูกด้วยระบบ ตัด ปั่น ดูด พร้อมใบมีดสำรอง จำนวน 1ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 พฤศจิกายน - 26 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 26 พฤศจิกายน 2557
2557-11-06
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลงหมายเลข 201 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่1 วันที่ 5 - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2557
2557-11-06
ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของรพ. มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)และบจก.โซวิค - -
2557-11-06
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศชนิดติดเพดาน จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557
2557-11-06
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันไม่ต่ำกว่า2400ซีซีขับเคลื่อน2ล้อดับเบิ้ลแค็บ1คันแะหลังคารถบรรทุกขนาด1ตันหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือแหล็ก1หลัง วันที่ 4 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 - 19 พฤศจิกายน 2557
2557-11-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ของ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน 2557
2557-11-06
ประการผลจ้างปรับปรุงคลินิคฝึกพูด ห้องธุรการและเก็บวัสดุ ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บัญชา เกษมกิจ - -
2557-11-06
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท วันที่ 5 พฤศจิกายน - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 18 พฤศจิกายน 2557
2557-11-06
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วย สำหรับทารกแรกเกิด จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 - 19 พฤศจิกายน 2557
2557-11-05
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)ฯ ของ อบต.แชะ - วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
2557-11-05
ประกาศประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์1 และอื่นๆ,ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดกลมผิวเกลี้ยง และเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดข้ออ้อยขนาดต่างๆ วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
2557-11-05
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2310 ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557
2557-11-05
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557
2557-11-05
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพของปอดชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลปักธงชัย วันที่ 4 พฤศจิกายน - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 พฤศจิกายน - 18 พฤศจิกายน 2557
2557-11-05
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้างฟิล์มเอกซเรย์อัตโนมัติขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลหนองสูง ของ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 3 - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 13 พฤศจิกายน 2557
2557-11-05
ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วย Synthetic salmon calcitionin nasal spray จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ่ีีวันที่ 4 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557 ่ีีวันที่ 4 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557
2557-11-05
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแก่งโก หมู่ที่ 3,บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 6 และ บ้านแก่งขาม หมู่ที่ 9 - -
2557-11-05
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 4 ชั้น ขนาด 30 ครอบครัว ใต้ถุนสูง จำนวน 1 หลัง ของ ตำรวจภูธรภาค 3 วันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
2557-11-05
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการผู้ป่วยใน จำนวน 1 หลัง ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2557
2557-11-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงรั้วฯ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 5 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557
2557-11-05
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 4 ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 4 - 12 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
2557-11-05
ประกาศสอบราคาจ้างฯ จำนวน 4 โครงการ ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม วันที่ 4 พฤศจิกายน - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 พฤศจิกายน - 18 พฤศจิกายน 2557
2557-11-05
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ชุมพวง วันที่ 27 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2557
2557-11-05
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ จำนวน 30 รายการ ของ สำนักป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค3 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
2557-11-05
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพลสงคราม หมู่ที่ 2 ของ อบต.พลสงคราม วันที่ 16 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 - 27 ตุลาคม 2557
2557-11-05
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมกล้องส่องปอดและหลอดลมระบบดีวีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-04
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ ประจำปีงบประมาณ 2558 สำหรับกิจการประปา ของ องค์การบริหารส่นตำบลตะคุ - -
2557-11-04
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่ใช้ในราชการ (พัสดุชำรุด) จำนวน 9 รายการ ของ อบต.ลำมูล - -
2557-11-04
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 5 - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 - 18 พฤศจิกายน 2557
2557-11-04
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์(สารส้ม คลอรีน) สำหรับกิจกรรมประปา ประจำปีการงบประมาณ 2558 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ วันที่ 3 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2557 และ 6 -17 พฤศจิกายน 2557
2557-11-04
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ของ อบต.โคกกระชาย - -
2557-11-04
ประกาศสอบราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 32 ป้าย ของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 3 - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 13 พฤศจิกายน 2557
2557-11-04
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2557
2557-11-04
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 3 - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 13 พฤศจิกายน 2557
2557-11-04
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2557
2557-11-04
ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาปรััับปรุงทางหลวง วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
2557-11-04
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศเปลี่ยนแปลงประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประเภทผิวดินขนาดใหญ่ ของ อบต. วังน้ำเขียว วันที่ 30 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2557
2557-11-04
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 219ฯ ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557
2557-11-04
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบป้องกันผ้าหุ่มหอพักนิสิต จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 30 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2557
2557-11-04
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีตฯ จำนวน 7 โครงการ ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นม.) วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองแวง หมุ่ที่1 ตำบลหนนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 31 ตุลาคม 2557 - วันที่ 11 พฤสจิกายน 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน บ้านสระพะเนียด หมู่ที่ 10 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด วันที่ 31 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ฯ ของ อบต.ทัพรั้ง - -
2557-11-03
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพิทักษ์เกีรติ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 31 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศรายชื่อผู้การคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน ของ อบต.ทัพรั้ง - -
2557-11-03
ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 30 ตุลาคม 2557 - วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 - วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 29 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย ของ อบต.ดอนตะหนิน วันที่ 30 ตุลาคม 2557 - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศสอบราคาซื้อชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา จำนวน 150 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 31 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศปรนะมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านวังม่วง หมู่ที่9 - -
2557-11-03
ประกาศประกวดราคาจ้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลบ.ม. ของ สถานีพัฒนาที่ดิน วันที่ 31 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 3 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 19 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน วันที่ 30 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านถั่วแปบ หมู่ที่ 6 ของ อบต.มะค่า วันที่ 31 ตุลาคม 2557 - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม 2557 - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศประมูลขายทรัพย์สินเก่าชำรุดเสื่อมสภาพฯ จำนวน 1 รายการ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 30 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัวสภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.โชคชัย วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านขนงพระใต้ หมู่2 - บ้านหนองผักแว่น หมู่7 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 - 12 พฤสจิกายน 2557 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างถนน คสล.ฯ ของ อบต.หนองจะบก วันที่ 31 ตุลาคม 2557 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม 2557 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศประกวดจ้างบริการตรวจเอกซเรย์เต้านม พร้อมเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองครก ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 30 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ฯ จำนวน 2 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 30 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2557
2557-10-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต. หนองตาดใหญ่ วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557
2557-10-20
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดCD4+Lymphocyte จำนวน 20,000 Test ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-20
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองแดง หมู่ที่ 7 ของ อบต.กุดโบสถ์ วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557
2557-10-20
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-20
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-20
ประกาศสอบราคาจ้างอาหารกลางวันและอาหารว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ของ อบต.ขามสะแกแสง วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557
2557-10-20
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 26 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม (รหัส สน.ศท.ส.10) โรงเรียนเทศบาลตลาดแค ของ เทศบาลตำบลตลาดแค วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557
2557-10-20
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม (รหัส สน.ศท.ส.10) โรงเรียนเทศบาลตลาดแค ของ เทศบาลตำบลตลาดแค วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557
2557-10-20
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อตัวกรองชนิดประสิทธิภาพสูง จำนวน 500 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดแค ของ เทศบาลตำบลตลาดแค วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557
2557-10-20
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลายที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ฯ จำนวน1,680โหล ของรพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557
2557-10-17
ประกาศราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนคราชสีมา วันที่ 16 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2557
2557-10-17
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2557
2557-10-17
ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 20 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนคราชสีมา วันที่ 16 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2557
2557-10-17
ประกาศประกวดซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2557
2557-10-17
ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย จำนวน 12,500 ชุด ของ ศูนย์อนามันที่5 นครราชสีมา วันที่ 16 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 - 29 ตุลาคม 2557
2557-10-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกถนนสายโตนด ลองตอง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ วันที่ 17 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2557
2557-10-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประเภทงานชลประทาน และประเภทงานถนน จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.โนนสำราญ วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557
2557-10-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย)ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 17 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2557
2557-10-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก จำนวนไม่เกิน 50 คน ของ อบต.กฤษณา วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557