อำเภอปากช่อง

ตำบล : กลางดง|ขนงพระ|คลองม่วง|จันทึก|ปากช่อง|โป่งตาลอง|พญาเย็น|วังกะทะ|วังไทร|หนองน้ำแดง|หนองสาหร่าย|หมูสี|


กลางดง
ชื่อกลุ่ม : กลุ่มอาชีพทำดอกไม้จันทน์
สถานที่ติดต่อ : 10-11หมู่13 ถ.มิตรภาพ ต.กลางดง อ.ปากช่อง 30130 โทร.044-361356
ผลิตภัณฑ์ : ดอกไม้จันทน์

 

ขนงพระ
ชื่อกลุ่ม : กลุ่มอาชีพทำข้าวเกรียบ
สถานที่ติดต่อ : 168 หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง 30130
ผลิตภัณฑ์ : ข้าวเกรียบ (ฟักทอง)

 

คลองม่วง
ชื่อกลุ่ม : กลุ่มอาชีพทำขนม
สถานที่ติดต่อ : 240 หมู่ 18 บ้านหนองไทรใต้ ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง 30130
ผลิตภัณฑ์ : ขนมนางเล็ด, กล้วยฉาบ

 

จันทึก
ชื่อกลุ่ม : กลุ่มอาชีพทำปุ๋ยหมัก
สถานที่ติดต่อ : 31 หมู่ 2 บ้านท่าหีบ ต.จันทึก อ.ปากช่อง 30130 โทร.01-2650564
ผลิตภัณฑ์ : ปุ๋ยหมักมูลสัตว์ชีวภาพ/ ปุ๋ยอินทรีย์หมอดิน

 

ปากช่อง
ชื่อกลุ่ม : กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
สถานที่ติดต่อ : 14 หมู่ 13 บ้านหนองสวอง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง 30130 โทร.01-9679798
ผลิตภัณฑ์ : แชมพูสมุนไพร, มะกรูด, ว่านหางจระเข้

 

โป่งตาลอง
ชื่อกลุ่ม : กลุ่มอาชีพทำขนม
สถานที่ติดต่อ : หมู่ 5 บ้านอีซ่อม ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง 30130
ผลิตภัณฑ์ : ขนมคุกกี้

 

พญาเย็น
ชื่อกลุ่ม : กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่ม
สถานที่ติดต่อ : หมู่ 12 บ้านอ่างหิน ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง 30130
ผลิตภัณฑ์ : มะกรูดเชื่อม, มะยมหยี

 

วังกะทะ
ชื่อกลุ่ม : กลุ่มอาชีพปลูกละมุด
สถานที่ติดต่อ : 163 หมู่ 5 บ้านหนองขวาง ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง 30131
ผลิตภัณฑ์ : ละมุด (สด)

 

วังไทร
ชื่อกลุ่ม : กลุ่มอาชีพทำเครื่องจักสาน
สถานที่ติดต่อ : 11 มอทรายทอง วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา 30130
ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่

 

หนองน้ำแดง
ชื่อกลุ่ม : กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหาร
สถานที่ติดต่อ : 9 หมู่ 4 บ้านวะกะเจียว ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง 30130 โทร.044-365076
ผลิตภัณฑ์ : มะม่วงแช่อิ่ม

 

หนองสาหร่าย
ชื่อกลุ่ม : กลุ่มอาชีพสตรีบ้านซับยาว
สถานที่ติดต่อ : 19/2 หมู่ที่ 11 บ้านซับยาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง 30130 โทร. 044 - 239438
ผลิตภัณฑ์ : ที่นอนเด็กอนุบาล, ผ้าห่ม, เสื้อกีฬา

 

หมูสี
ชื่อกลุ่ม : กลุ่มอาชีพ
สถานที่ติดต่อ : - หมู่ 7 บ้านไร่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง 30130
ผลิตภัณฑ์ : ตุ๊กตาเปลือกข้าวโพด